Danielle Matre Wolf

Danielle Matre Wolf

Associate

Danielle Matre Wolf

Associate

Danielle Matre Wolf er associate i BackerSkeie og er med i teamet for research og analyse i Norge.

Hun har arbeidserfaring innen digital markedsføring, CRM, salg og kunderelasjoner fra IT-bransjen. I tillegg har hun flere års erfaring innen retail og event.

Danielle har en mastergrad i ledelse på Høyskolen Kristiania. Hun har også en bachelorgrad i markedsføring og salgsledelse, med spesialisering i innovasjon og endringsledelse.

Lederinnsikt fra BackerSkeie

Vianode kombinerer industriell ekspertise og erfaring med finansiell spisskompetanse

– I et partnerskap som dette er det viktig å få med alle perspektiver og kapasiteter, slik at man får det beste ut av alle parter, sier styreleder Asbjørn Søvik om samarbeidet mellom Elkem, Hydro og Altor. Gjennom selskapet Vianode skal trekløveret befeste Norges posisjon i den internasjonale batteriverdikjeden.

Når bygg blir bærekraftige

Rasmus Nord mener stadig flere byggeprosjekter går i en mer bærekraftig retning, men etterlyser enda bedre samarbeid på tvers av verdikjeden. – Viljen til å komme med de gode løsningene er der, men for at endringene skal skje raskere må vi jobbe enda bedre sammen, både på tvers av bransjer og opp mot myndighetene, oppfordrer han.

– Det eneste som er krystallklart er at vi ikke vil gå tilbake til der vi var

Administrerende direktør i Microsoft Norge, Kristine Dahl Steidel, har ingen fasit på hvordan den nye arbeidshverdagen vil se ut, men hun er tydelig på at god kommunikasjon, rett kompetanse og et solid teknologisk fundament vil være avgjørende for å lykkes.