Kvalitetene som definerer en god toppleder i usikre og krevende tider

15. mai 2020Skrevet av: BackerSkeie

I en internasjonal krisesituasjon preget av stor usikkerhet og utfordringer ulikt alt vi kunne ha forestilt oss, er mange norske selskaper nå på utkikk etter den rette topplederen til å lede dem gjennom og ut av krisen.

Men hvordan finner man den riktige kandidaten når man ikke vet hvordan selskapets fremtid ser ut?

– Det er i prinsippet lite som skiller krisetid fra normalsituasjon når det kommer til rekruttering av toppledere. Det som kjennetegner god ledelse i en krise er evnen til å tilpasse seg situasjonen, altså endringsledelse. I vår moderne verden er dette uansett en viktig kvalitet i en toppleder, fastslår partner i BackerSkeie, Are K. Skeie.

– Det som derimot er annerledes nå, er at vi står midt i en krise som preger hele samfunnet, og ledere som rekrutteres kommer gjerne inn i en organisasjon med et helt annet utgangspunkt enn normalt.

Evne til å løse problemer er avgjørende

I en normal situasjon kan toppledere i mye større grad gå inn i et selskap og ta utgangspunkt i at verden vil bli omtrent slik som man har kalkulert seg frem til. De har en strategi som skal følges, et budsjett å forholde seg til og et generelt bedre grunnlag for å kontrollere og styre situasjonen.

– Nå har dette blitt snudd fullstendig på hodet. Strategien kan ikke lenger følges, budsjettet må kastes og det eneste vi vet med sikkerhet er at ting kommer til å bli veldig annerledes enn det vi har planlagt for.

Skeie trekker derfor frem evnen til å løse ukjente problemer, ta raske grep og innføre dem tross motstand som en helt avgjørende kvalitet å se etter når man skal ansette en ny toppleder i krisetid.

Fokuser på kandidater med erfaring

– Kriser som den vi opplever nå fremhever også viktigheten av å ha en robust toppleder som evner å håndtere komplekse utfordringer og ta krevende beslutninger. For mange er denne situasjonen preget av stor usikkerhet og mye tvetydighet. De trenger en leder som skal absorbere denne tvetydigheten og skape tydelighet og trygghet nedover i organisasjonen, påpeker partner i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning.

– I tillegg trenger man handlekraft. Et typisk kjennetegn for mange ledergrupper i krisetid er at alle beslutninger tas litt for seint, fordi de ikke tar virkeligheten inn over seg raskt nok. De som ser etter en ny toppleder nå behøver derfor noen som kan komme inn og samle laget, skape trygghet og finne raske og gode løsninger på problemene de står ovenfor, tilføyer Skeie.

De to erfarne lederrekruttererne anbefaler derfor selskaper å fokusere på topplederkandidater som kan vise til gode evner til å løse problemer gjennom sin karriere.

– Slik situasjonen rundt oss er nå kan det nok lønne seg å tenke litt mer kortsiktig, og gjøre det trygge valget. Dette er ikke riktig tidspunkt for å ansette en uerfaren toppleder som trenger tid til å utvikle seg, poengterer Skeie.

Ekstra krevende å samstemme forventninger

Når man først har funnet den rette kandidaten til å få selskapet på rett kjøl, må man forvente en noe mer utfordrende rekrutteringsprosess enn i normalsituasjon.

– Det som kan være ekstra krevende i situasjoner som denne er å forsikre seg om at forventningene til selskapet og lederkandidaten er samstemte, sier Nyrønning.

Hun mener det nå er særlig viktig at lederen som kommer inn i et selskap har fått en realistisk beskrivelse av utfordringene i organisasjonen. Samtidig skal selskapet være trygg på at de får en leder som har den nødvendige erfaringen og den riktige kompetansen for å håndtere situasjonen de er i.

– I en krisesituasjon er det ofte nødvendig at rekrutteringen går raskere enn normalt, men det er likevel viktig å bruke tilstrekkelig tid på grundige intervjuer av kandidatene og tett dialog med begge parter, understreker Nyrønning.

Like vanskelig som det er viktig

Lederrekruttering er like vanskelig å mestre som det er viktig å lykkes med, og uforutsette kriser, som den vi opplever i samfunnet nå, gjør prosessen desto mer krevende.

Endringer i selskapets situasjon påvirker kompetansebehovet internt, men til syvende og sist defineres en virkelig god leder av sin evne til å tilpasse seg enhver situasjon.

– Som Are var inne på innledningsvis ser vi ikke nødvendigvis etter andre kvaliteter nå enn i en normalsituasjon. Tydelighet, handlekraft, problemløsningsevne og robusthet er alle klassiske lederkvaliteter enhver toppleder må ha, men vi legger litt ekstra vekt på dette i krevende og usikre tider, avslutter Nyrønning.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Are K. Skeie

Partner og lead bank, finans, forsikring og eiendom

Lederinnsikt

Se alle artikler

Et komplisert interessentbilde er utvilsomt krevende – men bør også være motiverende

Konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, mener at det å sette, konkretisere og følge opp entydige mål kan være noe vanskeligere for offentlige virksomheter enn for private. Men nettopp dette fragmenterte målbildet er en motivator for de rette kandidatene til lederstillinger i offentlig sektor.

Familieeide virksomheter sikrer strategisk viktig kompetanse gjennom nye styremedlemmer

Stadig flere familieeide selskaper henter inn eksterne styremedlemmer for å bistå med å definere og realisere organisasjonens strategi, retning og styringsmodell. Sigurd Haavik i Oslo Family Office mener rollen som styremedlem i familieeide virksomheter krever noe utover faglig kompetanse og erfaring. Det krever empati og gode rådgivende ferdigheter.

Hva skjer hvis vår CEO ikke er tilgjengelig i morgen?

Den erfarne styrelederen John Andersen jr. understreker viktigheten av at styret har et godt svar på hva som skjer – både midlertidig og på lang sikt – dersom en ny CEO av en eller annen grunn må på plass.