Internasjonal rekruttering: Finn og engasjer de beste talentene der de er

9. februar 2022Skrevet av: BackerSkeie

En av de tydeligste trendene vi har sett innen executive search de seneste årene, er et stadig økende fokus på internasjonal rekruttering. De største driverne bak denne utviklingen er globaliseringen og digitaliseringen av samfunnet – begge deler muliggjort av teknologiske fremskritt.

– Vi er fem millioner mennesker i dette landet, og vi lever i en verden der kineserne utdanner fem millioner ingeniører hvert eneste år. Da blir Norge ekstremt lite i et høyt spesialisert marked.

Bare i løpet av de siste 20 årene har denne digitaliseringen gitt grobunn til et hundretalls nye bransjer, industrier og yrkeskategorier, og kjennetegnet for mange av disse nye elementene i markedet er aggressive vekststrategier, høyere mobilitet, mer internasjonalitet, og et mer og mer uttalt krav om, og behov for, spisskompetanse.

Takket være innovative teknologier, bedre verktøy for kommunikasjon og samhandling og en betydelig større tilgang til viktige data, er ikke det å utforske det internasjonale talentmarkedet lenger forbeholdt de store, internasjonale konsernene.

Med den rette samarbeidspartneren kan også mindre selskaper viske ut de geografiske grensene i jakten på nye talenter og lederkandidater.

– Ofte nødvendig med internasjonal rekruttering

– Særlig i disse nye industriene som vokser opp, er det ofte mangel på rett kompetanse her i lille Norge. Vi er fem millioner mennesker i dette landet, og vi lever i en verden der kineserne utdanner fem millioner ingeniører hver eneste år. Da blir Norge ekstremt lite i et høyt spesialisert marked, sier Cato Backer, medgründer og executive partner i BackerSkeie.

Han sitter på et av landets beste og mest erfarne team innen executive search, og erfarer at stadige flere selskaper – i alle størrelser – oftere og oftere vurderer muligheten til å kikke utover landegrensene for å dekke behovet for spisset kompetanse og lederskap.

– Bare i Tyskland er det 40 ganger så mange mennesker som her i Norge. Det betyr 40 ganger større potensiale til å finne den rette kandidaten, om ikke mer, siden Tyskland ofte er overrepresentert innen en rekke industrier. Derfor er det ikke bare fornuftig, men ofte også nødvendig med internasjonal rekruttering, fortsetter siviløkonomen, som har sin utdannelse fra nettopp Tyskland.

Fjernarbeid og digital samhandling

Tradisjonelt sett har internasjonal rekruttering fokusert på to ulike  aspekter:

  1. Selskaper med et internasjonalt marked som ønsker å hente noen av verdens fremste talenter til Norge.
  2. Selskaper som søker lederkandidater med lokal kjennskap for å drifte regionale kontorer i andre land og markeder.

Under koronapandemien vokste et tredje aspekt frem, i synergi med en annen trend i markedet som har skutt fart de siste par årene – nemlig fjernarbeid, og rekruttering av internasjonale talenter uten noen intensjon om å hente dem til Norge.

De siste to årene har en stor andel av arbeidsstyrken måttet tilpasse seg en ny arbeidshverdag, sentrert rundt hjemmekontor og digital samhandling. Dette har tvunget selskapene til å omfavne digitale samarbeidsverktøy og teknologier, og tenke nytt om hvordan arbeid utføres.

Nå tyder alt på at denne fleksible løsningen vil ha en fremtredende rolle i næringslivet også når vi nå åpner opp igjen.

– Dialogen i et selskap foregår nå på en helt annen måte enn for 10 år siden. En leder med base i Berlin kan samarbeide helt fint med kolleger i Rio, New York, Beijing eller Oslo. De som ikke forstår dette ser på utviklingen som en trussel, mens de som forstår det ser på dette som en mulighet, sier Backer.

En mulighet til å tenke nytt

Denne utvidede aksepten for, og bruken av, fjernarbeid og digitalt samarbeid åpner også muligheter for rekrutterere og hodejegere til å tenke mer tematisk, fremfor geografisk, når det kommer til anskaffelse av talent.

– Pandemien har ført med seg varige endringer som gir oss en mulighet til å tenke nytt. Fremfor å utforske hva som er tilgjengelig i nærområdet kan vi nå i langt større grad definere hvilken kompetanse vi trenger, og finne og engasjere talentene der de er, sier Fredrik Jore, partner i BackerSkeie.

– Arbeidet vi gjør som rekrutterere er avhengig av tillit, åpenhet og diskusjon. Situasjonen vi har stått i de siste par årene har vist oss at det går an å skape denne åpenheten og tilliten uten å faktisk møtes fysisk, påpeker den erfarne hodejegeren.

– Den største feilen mange gjør

Andre viktige årsaker til at internasjonal rekruttering i dag er et langt mer reelt alternativ også for mindre bedrifter, er den hurtige utviklingen innen teknologi og tilgangen til nyttige, digitale tjenester.

Google og LinkedIn er blitt en naturlig del av verktøykassen til enhver rekrutterer for å identifisere potensielle kandidater, og videoteknologi som Zoom og Microsoft Teams gjør det enklere å komme i kontakt med internasjonale talenter – og bidrar til at kandidattilfanget blir betydelig større.

Likevel er det enkelte ting som fremdeles er like krevende for et selskap som ønsker å lykkes i et nytt marked – da først og fremst ekspertise og erfaring.

– Den største feilen mange gjør når de skal vokse internasjonalt, er at de ikke rekrutterer godt nok i det landet de prøver å få suksess i. For å lykkes er du avhengig av gode, effektive prosesser og god kjennskap til markedet, bransjen og posisjonen du rekrutterer til, mener Cato Backer.

– Årsakene til at noen feiler er nok mange, men ekspertise spiller en stor rolle. Dette er ofte selskaper med unge ledergrupper som har lite erfaring med å vokse internasjonalt. De har et stort potensiale når det kommer til rekrutteringen, men de er avhengige av å ha den riktige partneren på executive search i det aktuelle landet, og det aktuelle markedet, sier han.

BackerSkeie – en internasjonal rekrutteringspartner

Fredrik Jore støtter opp om sin kollegas erfaringer.

– Vi lever i en verden som er langt mer åpen i forhold til datapunkter. Det er mye større transparens, og vi har mye bedre tilgang til informasjon. Det gir store muligheter, men det krever at du greier å bygge opp en robust metodikk for å analysere markedet, forstå verdikjeden og bygge opp et solid nettverk over tid, sier han.

– En av de største fordelene BackerSkeie har, er at vi er gode på å gjøre top-down-analyser av hvordan et selskap ser ut. Vi forstår hvem vi skal adressere i de forskjellige selskapene og markedene for å finne de beste kandidatene.

BackerSkeie hjelper norske selskaper, samt offentlig sektor, med rekruttering av talenter til noen av de mest krevende stillingene i det norske samfunnet. Gjennom et bredt kandidatnettverk som strekker seg på tvers av Nord-Europa, kan BackerSkeie bistå med å finne de perfekte personene til å fylle spesialist- og lederstillinger som er helt avgjørende for selskapets suksess.

Dersom kunden har behov for kompetanse fra områder utenfor Nord-Europa, eksempelvis fra USA eller Asia, kan BackerSkeie bistå gjennom et tett partnerskap med Avollon – en global plattform som har hjulpet over 100 norske selskap med å optimalisere rekrutteringen.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Wonderwave

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire, og særlig innen funksjonen økonomi og finans.

Trine Silje ny partner i BackerSkeie

Trine Silje Nygård begynte 16. april som ny partner i BackerSkeie. Trine Silje har over 20 års erfaring fra ledelse, prosjektledelse, oppbygging av ny virksomhet og ledelsesrådgivning fra Metier, KPMG og Deloitte for klienter i både offentlig og privat sektor. Særlig helsesektoren, prosjektorienterte virksomheter, profesjonelle tjenester og fornybarsektoren har vært fokusområder de senere år.

– Du må omfavne generativ AI

Generativ kunstig intelligens har fanget interessen til mange i norsk næringsliv, men konserndirektør for data og teknologi i Schibsted og styreleder i NorwAI, Sven Størmer Thaulow, bekymrer seg for selskapenes evne til å implementere teknologien på en god måte.