– I dag er bredbånd nesten like viktig som vann

7. september 2021Skrevet av: BackerSkeie

Administrerende direktør Trine Strømsnes i Cisco Norge mener teknologi og digitalisering er nøkkelen til en bærekraftig fremtid. Derfor jobber Cisco målrettet for å sørge for at så mange som mulig kan være med inn i den digitale fremtiden.

For ett år siden fastsatte Cisco sin nye visjon og intensjon: Den internasjonale teknologigiganten skal være en pådriver for en bærekraftig og inkluderende fremtid for alle.

– Det er et utfordrende mål, men det har bidratt til å guide oss i beslutninger om hva vi skal gjøre og hvordan vi skal jobbe som virksomhet. Selskaper som Cisco erkjenner alle hvilken innvirkning vi både har, og ønsker å ha, på blant annet klima og miljø, og vi må ta et enda større ansvar for hvordan vi påvirker verdenen rundt oss, sier administrerende direktør Trine Strømsnes i Cisco Norge.

For å nå dette målet har Cisco Foundation forpliktet seg til å finansiere teknologier fokusert på å redusere CO2-utslipp med hele 100 millioner dollar. Den teknologiske utviklingen vil være helt avgjørende for å skape en mer bærekraftig og inkluderende fremtid.

– Ekstremdigitaliseringen vi har sett under koronapandemien viser oss at det er store muligheter for bedriftene, men den påpeker også viktigheten av at vi faktisk klarer å legge til rette for at alle kan være med inn i den digitale fremtiden. Greier vi ikke det vil det digitale skillet bli større, og de som faller utenfor vil ikke kunne være med på å redusere miljøavtrykket, påpeker hun.

– Arbeidslivet har lenge hatt et stort miljøavtrykk

Digitale tjenester og nettbasert kommunikasjon ble løsningen da bedrifter verden over, nærmest uten forvarsel, måtte kaste seg rundt og finne alternativer til den tradisjonelle kontorhverdagen – og som en bieffekt av bortfalte forretningsreiser og jobbpendling ble næringslivets miljøavtrykk redusert betraktelig.

– Arbeidslivet har lenge hatt et stort miljøavtrykk, og jeg har vanskelig for å tro at vi vil gå tilbake til det som var. Kontoret vil nok fremdeles fungere som møteplass, men den hybride arbeidshverdagen kommer. Vi vet ikke helt hvordan den vil se ut, men vi som arbeidsgivere må ta et standpunkt til dette, sier Strømsnes, og legger til:

– Man kan ikke erstatte det å jobbe sammen med kun å se hverandre på video. Man må ha en reell erstatning for alt fra møter til forretningsreiser, og her kan Cisco spille en viktig rolle. Vi har teknologi som muliggjør en mye bedre og mer bærekraftig måte å jobbe på, og vi har en stor utviklingsavdeling med 400 ingeniører som jobber tett på det norske markedet for å skape den innovasjonen som er nødvendig.

– Vi har et ansvar for å redusere vårt eget energiforbruk

Dersom Cisco skal være en seriøs pådriver for en mer bærekraftig fremtid, må de naturligvis også kikke innover og finne muligheter for forbedring.

– Cisco som selskap er en betydelig energiforbruker. Vi har 500 ansatte i Norge og 80.000 globalt, fordelt på kontorer i så og si hvert eneste land. Da har vi selvsagt et ansvar for å redusere vårt eget energiforbruk, og hos våre leverandører og fabrikker, sier Strømsnes.

I 2019 forpliktet Cisco seg derfor til å redusere klimagassutslipp i Scope 1 (direkte klimagassutslipp) og Scope 2 (indirekte klimagassutslipp) med 60% innen 2022.

– Vi er i vårt regnskapsår 2022 nå, og vi er der vi skal være i henhold til målene vi satt oss for fire år siden, forteller direktøren i Cisco Norge.

Satser på sirkulær økonomi

Det betyr på ingen måte at jobben anses som gjort. Cisco jobber fremdeles mot et mål om at 85% av elektrisiteten de bruker globalt skal komme fra fornybare kilder. I tillegg har selskapet forpliktet seg til å redusere bruken av ny plast.

– Dette arbeidet har hjulpet oss masse når det kommer til bevisstgjøring om vår strategi for gjenbruk. Vi har designet en ekte sirkulær økonomi, som sikrer at vi klarer å ta tilbake og gjenbruke elementer i neste generasjons produkter, forteller Strømsnes.

Hun påpeker også at alle Cisco-produkter designes for å være svært energieffektive når de først tas i bruk. Selv skybaserte tjenester og løsninger krever store datasentre med høyt energiforbruk, og da er designet på maskinvare og enheter helt avgjørende for å begrense fotavtrykket.

– Takket være utvikling innen teknologi og design kan produkter som tidligere veide et tonn nå leveres i et format som kun veier 15 kg, og er på størrelse med en pizzaeske. Enhetene yter samme kapasitet, men har et betydelig mindre energiforbruk og fotavtrykk. Denne måten å tenke på blir viktig fremover, mener Strømsnes.

En inkluderende fremtid for alle

Selv om miljø og klima gjerne står i begivenhetenes sentrum påpeker Ciscos administrerende direktør at bærekraft handler om langt mer enn kun klimagassutslipp og karbonfotavtrykk.

– Vår intensjon er som nevnt å skape en inkluderende fremtid for alle, og vi har alle et ansvar for å hjelpe folk ut av fattigdom. Det Cisco kan gjøre er å jobbe sammen med andre aktører i teknologibransjen for å sørge for at alle har tilgang til bredbånd og mobilnett. I dag er det nesten like viktig som vann. Digitalt utenforskap er tett knyttet til fattigdom.

Må bygge kultur og engasjement for å lykkes

Strømsnes mener at et av de viktigste kriteriene for å lykkes med initiativer rundt bærekraft er å bygge den rette kulturen internt i selskapet – en kultur som underbygges av et genuint og autentisk engasjement fra toppledelsen og ned.

– Selskapskultur er noe du må jobbe bevisst med hele tiden. Dette er noe vi har hatt fokus på lenge i Cisco, og som vi nok har blitt enda bedre på gjennom pandemien. Nå er toppledelsen og ledergruppene mye mer synlig enn tidligere, og vi er mye tydeligere på å vise at vi virkelig mener noe med visjonen vår. Det ser vi også skaper engasjement hos enormt mange andre i selskapet, forteller hun.

Dette engasjementet er også svært viktig for rekruttering. Derfor gir Cisco alle ansatte 10 dager i året til å jobbe med egne initiativer for å hjelpe mennesker i deres nærområde, med selskapets ressurser, kunnskap og kompetanse som støtte.

– Vi ser at jo yngre kandidatene er, jo viktigere er det å ha en “purpose” utover bare det å drive business. For å være en attraktiv arbeidsgiver for nytt talent er vi derfor avhengige av å vise at vi har et standpunkt, at vi mener vi virkelig kan utgjøre en forskjell og at vi gir ansatte muligheten til å bidra til noe som står dem nært.

Innovasjon krever mangfold og friksjon

Et annet svært viktig kriterium for å lykkes er, ifølge Strømsnes, mangfold i ledergruppen.

– Innovasjon skapes ikke i en ledergruppe der alle er enige, og lederen bare kan si at “dette gjør vi”. Forskjellige meninger skaper nødvendig friksjon og energi. Derfor jobber vi bevisst med, og blir målt nøye på, mangfold i ledergruppen, ikke bare på kjønn, men også hvor man kommer fra, tankesett, kultur og livssyn, forteller hun.

Cisco har riktignok én betydelig utfordring med å sikre seg dette mangfoldet som kan bidra til å skape innovasjon og en mer bærekraftig fremtid:

– I det store bildet er det rett og slett ikke nok kompetanse i markedet, hverken når det kommer til ledere eller ingeniører. Vi greier rett og slett ikke å ansette nok mennesker. Der har både vi og selskaper som BackerSkeie en stor jobb foran oss, avslutter administrerende direktør Trine Strømsnes.

– Teknologien gir enorme muligheter

Partner i BackerSkeie, Line Askeland, er glad for at selskaper som Cisco satser på bærekraft og synes særlig hvordan selskapet bidrar med økt bærekraft for sine kunder er interessant.

– En ting er å jobbe med de interne forholdene knyttet til bærekraft, men for min del er kanskje det viktigste Cisco gjør, å tilrettelegge for bærekraftig drift hos alle sine kunder med deres teknologiske løsninger.

Askeland mener teknologibruk og digitalisering er selve nøkkelen for å lykkes med bærekraft.

– Teknologien gir i dag helt enorme muligheter. Vi har videokonferanseutstyr som kan spare selskapene for timevis med reising og miljøet for belastningen fra all reising. Vi har sensorer og AI som kan styre alt fra energibruk i bygg til mengde gjødsel som brukes i landbruket og mengde fiskemat i oppdrettsanleggene, forteller hun.

– Dette sparer selskapene for enorme kostnader og miljøet for store belastninger. De som lykkes med å få inn den rette teknologiske kompetansen i styret og ledergruppen vil få et stort forsprang også innenfor bærekraft, avslutter Askeland.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Lederinnsikt

Se alle artikler

– Du må omfavne generativ AI

Generativ kunstig intelligens har fanget interessen til mange i norsk næringsliv, men konserndirektør for data og teknologi i Schibsted og styreleder i NorwAI, Sven Størmer Thaulow, bekymrer seg for selskapenes evne til å implementere teknologien på en god måte.

Hva er riktig lønnsnivå i ledelsen?

Hva er konkurransedyktig lønn for konsernsjef og direktører? Det spørsmålet diskuteres i disse dager i styrer og kompensasjonsutvalg. BackerSkeie kan bistå med de relevante datapunktene.

Regulering av kjønnsbalanse i styrerommet – et juridisk perspektiv

Innen 2024 er omme, må over 6.500 av landets selskaper ha sikret en balansert kjønnssammensetning i sitt styre. Partner og advokat Caterina Håland Gaeta i SANDS opplever at de fleste er positive til det nye kravet – og at det er både tydelig og ambisiøst. Konsekvensen av å ikke etterleve kravet til 40% kjønnsbalanse i styret per 31.12 kan være betydelig.