Hva gjør en bærekraftsdirektør?

14. oktober 2021Skrevet av: BackerSkeie

Mange bedrifter beskyldes for å pynte bruden i bærekraftspørsmål. Vi har testet hypotesen og snakket med lederne for bærekraft i tre ledende virksomheter om hvordan deres roller og ansvar har utviklet seg de senere årene.

Bærekraft er et ganske nytt begrep i næringslivet. Det går lenger enn etterlevelse av regulatoriske krav til helse, miljø, sikkerhet eller for eksempel konsesjonskrav. Omdømme og etter hvert langsiktig verdiskaping har blitt en del av begrepet. Sosiale forhold og samfunnsansvar har blitt tydeligere.

I 1987 ble begrepet bærekraft introdusert i en FN-rapport ledet av Gro Harlem Brundtland. Det skulle fortsatt gå 20 år før bedrifter begynte å ansette bærekraftdirektører. I BackerSkeie ser vi at kravene til rollen har endret seg gradvis gjennom de siste ti årene. Vi ser også at ulike bransjer har forskjellige tilnærminger til rollen og dens innhold.

 

Fra nødvendig onde til strategi

En bransje som har tatt grep er norsk bygge- og eiendomsbransje. Flere av de største eiendomsutviklings- og entreprenørselskapene har nå egne bærekraftsdirektører, som ofte er en sentral del av toppledelsen. Vi snakket med Marie Indrelid Winsvold i HAV Eiendom om hvordan bransjen og rollen har utviklet seg.

– Tidligere var nok bærekraft mer et nødvendig onde. Det handlet ofte om å få et bygg miljøsertifisert. Nå er bærekraft i økende grad en del av virksomhetsstyringen og en sentral del av strategi- og beslutningsprosessene, sier Winsvold.

Hvordan tror du rollen vil utvikle seg videre?

– Det sosiale aspektet vil bli viktigere, hvem vi bygger for og hvordan byggenes utforming og plassering påvirker samfunnet og menneskene som bor og ferdes der, i generasjoner fremover, mener Winsvold.

 

Må være en del av strategiprosessen og forretningsutvikling

Klesindustrien har de siste årene skapt flere overskrifter med negativt fortegn når det kommer til bærekraft, men også andre deler av varehandelen har lange verdikjeder tilbake til land hvor bærekraft ikke har kommet like langt. En som har jobbet mye med dette er Elisabeth Biering i Vinmonopolet.

– I Vinmonopolet er vårt samfunnsoppdrag tydelig definert. Vi har en viktig rolle i å jobbe for en bærekraftig leverandørkjede og legge til rette for at kundene våre tar bærekraftige valg. Vi innfører nå ny merking som gjør det lettere for kundene å ta bærekraftige valg. Dette handler ikke bare om miljøvennlig vindyrking, men også arbeidsforholdene i industrien er et område vi jobber med. Helt nylig avdekket Systembolaget brudd på menneskerettigheter i vinindustrien i Italia. Det minner oss på at det ikke bare er i fjerntliggende land at bærekraft kan være en utfordring, forteller Biering.

Noen utviklingstrekk du ser for rollen?

– Fortsatt ser det ut til at mange ansvarlige for bærekraft jobber mer med rapportering enn endring. Hvis virksomheter skal få fremdrift må bærekraft være en sentral del av strategiprosessen, forretningsutvikling og de daglige beslutningene, sier Biering.

 

Forretningsorientert tilnærming

Forsikring er en annen bransje som står sentralt i utfordringer knyttet til bærekraft. Skaderisiko og kapitalforvaltning blir i høyeste grad truffet av klimaendringer, delings- og sirkulærøkonomi og nye regulatoriske krav. Vi snakket med Bente Sverdrup i Gjensidige, som har sett endringene forsikringsbransjen har gått gjennom de siste årene.

– Den største endringen i Gjensidige er at vi nå kvantifiserer og tydeliggjør koblingen mellom bærekraft og forretningsutvikling. Dette forankres i vårt styre og toppledelse, samt at vi har en utrolig dedikert organisasjon. Videre ser vi at dette blir viktigere og viktigere for våre kunder.

Gjensidige har identifisert koblingen mellom klima- og sosiale utfordringer og rapporterer på en trippel bunnlinje. De er likevel forbi det punktet hvor bærekraft er en ren kommunikasjonsoppgave. Bærekraft jobber med strategi, prosesser og produkter i Gjensidige. Ett konkret eksempel er skadeforsikring og biler, hvor et tydelig mål er å bidra til økt levetid per bil, kontra å oppfordre til å kjøpe nytt.

– Fremover må vi fortsette å forenkle og konkretisere hva bærekraft betyr for Gjensidige, gjennom en analytisk og forretningsorientert tilnærming som leverer beviselig verdi.

 

Oftere del av toppledelsen

Det har de siste ti årene skjedd en stor endring i hvilke kompetanser som etterspørres til stillinger som bærekraftsdirektør.

– Ansvaret for bærekraft har vært på en turné fra HMS-avdelingen, til kommunikasjonsavdelingen til den nå oftere er knyttet opp mot strategi- og forretningsutvikling, forteller Fredrik Jore, partner i BackerSkeie, og legger til –bærekraftsansvarlig er nå også oftere en viktig del av toppledelsen.

Hans kollega, partner Alexander Huun, er enig i analysen og siterer professor Sveinung Jørgensen ved NHH som sier at «bærekraft må flyttes fra PowerPoint til Excel».

– At Excel er det viktigste verktøyet til den moderne bærekraftsdirektøren er et godt bilde på hvilke oppgaver vedkommende skal befatte seg med og hvilke kvalifikasjoner vi skal se etter, oppsummerer Huun.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

Vianode kombinerer industriell ekspertise og erfaring med finansiell spisskompetanse

– I et partnerskap som dette er det viktig å få med alle perspektiver og kapasiteter, slik at man får det beste ut av alle parter, sier styreleder Asbjørn Søvik om samarbeidet mellom Elkem, Hydro og Altor. Gjennom selskapet Vianode skal trekløveret befeste Norges posisjon i den internasjonale batteriverdikjeden.

Når bygg blir bærekraftige

Rasmus Nord mener stadig flere byggeprosjekter går i en mer bærekraftig retning, men etterlyser enda bedre samarbeid på tvers av verdikjeden. – Viljen til å komme med de gode løsningene er der, men for at endringene skal skje raskere må vi jobbe enda bedre sammen, både på tvers av bransjer og opp mot myndighetene, oppfordrer han.

– Det eneste som er krystallklart er at vi ikke vil gå tilbake til der vi var

Administrerende direktør i Microsoft Norge, Kristine Dahl Steidel, har ingen fasit på hvordan den nye arbeidshverdagen vil se ut, men hun er tydelig på at god kommunikasjon, rett kompetanse og et solid teknologisk fundament vil være avgjørende for å lykkes.