De første 100 dagene i ny lederjobb

20. juni 2018Skrevet av: BackerSkeie

Det er tøft på toppen og det blir enda tøffere i fremtiden. Toppledere i norske børsnoterte selskaper varer i snitt rundt 4 år og dette tallet synker.

Med dynamikken og kompleksiteten i dagens næringsliv har ledere enda dårligere tid til realiseringen av kritiske planer og strategier. De første 100 dagene er de viktigste når en ny leder tiltrer. Lederen har en tidsluke hvor det er større aksept for endringer og nye tilnærminger i organisasjonen. Oppfatninger og meninger om den nye lederen etableres, som vanskelig lar seg endre etter hvert som tiden går.

Harvard Business Review presenterer fem myter rundt de første 100 dagene i ny jobb.

Harmonisering av lederstil

Alle selskaper er forskjellige, og alle selskaper trenger forskjellig ledelse. Det betyr at du bør finne din stil og tilpasse og videreutvikle denne stilen for å møte bedriftens behov og kultur.

Hvordan skaper bedriften verdier?

Som ny toppleder er det lett å tenke at det er viktig å gi et raskt inntrykk og skape resultater fort. Likevel er det viktig å sikre at man som toppleder har en god forståelse av hvordan bedriftens verdier skapes, og hvordan du kan ha dette som utgangspunkt for videre vekst.

Gjør ledergruppen til et godt team

Mange toppledere gjør i etterkant av egen inntreden flere endringer i sin ledergruppe. Det kan være viktige kompetanseområder som ikke er godt nok dekket, en lite produktiv ledergruppe eller mange andre ulike årsaker som ligger til grunn for ytterligere endringer i ledergruppen. Det mange glemmer, er at de ikke bare kan finne den største stjernen, men at man også må finne en god lagspiller. Ledergruppen burde dekke alle de nødvendige kompetanseområdene, være motivert og ikke minst fungere godt som et team. Hvis ikke vil du som toppleder risikere å måtte bruke mye tid på uenighet og interne konflikter i ledelsen. Det er ikke akkurat noen ønskesituasjon som ny sjef.

Evalueringer

Mange nye toppledere ønsker å revitalisere incentiver og motivasjonsdriverne i virksomheten. Dette innebærer også ofte at det settes nye standarder og kriterier for evaluering av ansatte på ulike nivåer i bedriften. Det kan da være lurt å heller vise kriteriene du selv vil at andre skal måle dine resultater mot, før du setter noe standarder og kriterier for de ansatte.

Kunnskap

Du vil alltid ha eksperter innenfor sine fagfelt under deg. Det er viktig å sette seg inn i de ulike fagfeltene og ha et overblikk. Likevel kan det kanskje også bli for mye av det gode. Det er viktigste er at du har nok kunnskap til å kunne stille de rette kontrollspørsmålene, ikke at du går så dypt inn i detaljene at du blir overstyrende. Gjennom å sette pris på og gi tillit til dine medarbeideres kompetanse og ekspertise vil du enklere både kunne vri fokus og mål, samtidig som du har medarbeiderne og ekspertene med på laget.

Les hele saken her.

 

Om BackerSkeie Executive Search

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere til norske og internasjonale selskaper. Har du en utfordring i din ledergruppe, eller behov for lederrekruttering? Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Knut Ole Tande

Managing partner og lead digitalisering og IT

Are K. Skeie

Partner og lead bank, finans, forsikring og eiendom

Lederinnsikt

Se alle artikler

Et komplisert interessentbilde er utvilsomt krevende – men bør også være motiverende

Konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, mener at det å sette, konkretisere og følge opp entydige mål kan være noe vanskeligere for offentlige virksomheter enn for private. Men nettopp dette fragmenterte målbildet er en motivator for de rette kandidatene til lederstillinger i offentlig sektor.

Familieeide virksomheter sikrer strategisk viktig kompetanse gjennom nye styremedlemmer

Stadig flere familieeide selskaper henter inn eksterne styremedlemmer for å bistå med å definere og realisere organisasjonens strategi, retning og styringsmodell. Sigurd Haavik i Oslo Family Office mener rollen som styremedlem i familieeide virksomheter krever noe utover faglig kompetanse og erfaring. Det krever empati og gode rådgivende ferdigheter.

Hva skjer hvis vår CEO ikke er tilgjengelig i morgen?

Den erfarne styrelederen John Andersen jr. understreker viktigheten av at styret har et godt svar på hva som skjer – både midlertidig og på lang sikt – dersom en ny CEO av en eller annen grunn må på plass.