Trend: Slutter uten å ha ny jobb klar

20. mai 2019Skrevet av: BackerSkeie

26. april ble vår managing partner Knut Ole Tande intervjuet i DNMagasinet. Her møter vi fem ledere som sa opp jobben uten å ha noen ny å gå til.

«Jeg vil ikke si at det skjer ofte, men vi møter på det av og til. Og det skjer definitivt ofte nok til at vi kanskje kan kalle det en ny trend,» sier Tande.

Krevende lederjobber

Stadig oftere dukker det opp lederkandidater som har sluttet i sin forhenværende jobb før de har noe nytt å gå til.

«Jeg tror det henger sammen med at lederjobber i dag er så krevende at flere har funnet ut at det å være i full jobb samtidig som man skal finne noe nytt er vanskelig,» forklarer han.

I tillegg mener han at økonomi spiller en avgjørende faktor og at de generelle avtalene en leder har i dag er bedre sammenlignet med tidligere.

«For det første er det bedre økonomi blant folk. Du gjør ikke et usikkert jobbskifte hvis du ikke har økonomisk trygghet i bunnen. Noe av denne tryggheten handler om at mange ledere i dag forhandler frem en gunstig sluttavtale allerede når de begynner i ny jobb. Dermed har de lønn i en viss periode mens de ser seg om etter noe nytt,» sier Tande.

«Men kan man som hodejeger tenke at det ligger noe skjult bak en tilsynelatende frivillig oppsigelse når det skjer på denne måten?» Spør han. «Det ligger alltid en risiko i å si opp før man har ny jobb. Men så lenge kandidaten selv har et bevisst forhold til det valget han eller hun har tatt, og gode grunner til å gjøre det, går det bra. Noen sier at de rett og slett trengte en frisone til å tenke for å finne ut hva deres neste utfordring skal være.»

Økt bevissthet

Tande mener også at det er økt bevissthet rundt de ulike fasene i en lederjobb.

«En annen konsekvens av at lederrollen blir mer krevende, er at noen ledere passer godt i en fase av et selskaps drift, men ikke så godt i neste fase. Dette er stadig flere ledere og eiere bevisste om. Naturlige veiskiller der man som leder kan si at, ok, så er jeg i mål med min ekspertise her og bør søke meg videre,» avslutter Tande.

Saken er et utdrag fra DNMagasin, april 2019. Du kan lese hele saken her (betalingsmur).

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere til norske og internasjonale selskaper. Har du en utfordring i din ledergruppe, eller behov for lederrekruttering? Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Knut Ole Tande

Managing partner og lead digitalisering og IT

Lederinnsikt

Se alle artikler

Et komplisert interessentbilde er utvilsomt krevende – men bør også være motiverende

Konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, mener at det å sette, konkretisere og følge opp entydige mål kan være noe vanskeligere for offentlige virksomheter enn for private. Men nettopp dette fragmenterte målbildet er en motivator for de rette kandidatene til lederstillinger i offentlig sektor.

Familieeide virksomheter sikrer strategisk viktig kompetanse gjennom nye styremedlemmer

Stadig flere familieeide selskaper henter inn eksterne styremedlemmer for å bistå med å definere og realisere organisasjonens strategi, retning og styringsmodell. Sigurd Haavik i Oslo Family Office mener rollen som styremedlem i familieeide virksomheter krever noe utover faglig kompetanse og erfaring. Det krever empati og gode rådgivende ferdigheter.

Hva skjer hvis vår CEO ikke er tilgjengelig i morgen?

Den erfarne styrelederen John Andersen jr. understreker viktigheten av at styret har et godt svar på hva som skjer – både midlertidig og på lang sikt – dersom en ny CEO av en eller annen grunn må på plass.