Topplederne sitter tryggere

14. mai 2010Skrevet av: BackerSkeie

Ikke på tre år har så få bedrifter skiftet ut sjefen som i andre kvartal av 2010. Det blåser på toppene – og spesielt i krisetider. Finansavisen har intervjuet Cato Backer, Managing Partner i BackerSkeie.

Nå har finanskrisen sluppet taket hos de fleste, samtidig faller antallet bedriftsledere som skiftes ut. Tallene tyder på at antallet lederskifter økte med rundt 20 prosent i 2008 og 2009. Vår erfaring er at den største bølgen nå er over, og at det nå er i ferd med å normalisere seg på nivået før krisen startet i 2008, sier Cato Backer, Managing Partner i hodejegerfirmaet BackerSkeie. Naturlig nok er det flere lederskifter i krisetider, sier Cato Backer. I andre kvartal ble til sammen 903 daglige ledere i bedrifter med omsetning på over 5 millioner kroner byttet ut, viser statistikk Experian har utarbeidet for Finansavisen. Det er det laveste antall lederskifter siden andre kvartal 2007.

Bølgen er over

Lederskifte er hyppigst i de største bedriftene. 4,2 prosent av bedriftene med en omsetning over 250 millioner kroner har byttet ut sin leder i 2. kvartal i år, mens 1,5 prosent av bedriftene med en omsetning mellom 5 og 25 millioner kroner gjorde det samme. Lederskiftene var også hyppigere i bedrifter som gikk med underskudd. 2,6 prosent av bedriftene som hadde negativt resultat før skatt, byttet ut sin leder, mot 1,5 prosent av dem som hadde positivt resultat før skatt.

Resultatutvikling

I krisetider er det som oftest tap eller svak resultatutvikling som er årsaken til at styret ønsker en ny leder. Siden det er et svært begrenset antall dyktige leder der ute, vil styret naturligvis ansette en erfaren leder fra et annet selskap. Dermed er stolleken i gang, og styret i et annet selskap vil måtte takle en lederoppsigelse. Slik virker lederbytter i krisetider selvforsterkende, sier Backer.

Hva slags ledere er mest ettertraktet i dag?

Leder som har stått bak vellykkede endringer er svært etterspurt, spesielt hvis de har internasjonal erfaring. Internasjonal konkurranse bare øker, noe som krever nytenkning, handlekraft og et internasjonalt perspektiv, sier han.

Økt hyppighet

Selv om antall lederskifter varierer etter årstid, og konjunktur er trenden hyppigere bytter. Børsnoterte selskap i Norge skifter toppleder i snitt hvert femte år, og hyppigheten synes å øke. Børsnoterte selskap i USA skifter toppledere enda hyppigere, og den utviklingen vekker bekymring, sier Backer. I et fritt arbeidsmarked er lederbytter noe vi må regne med, på godt og vondt. Bare slik blir de beste lederne allokert til de vanskeligste og viktigste lederstillingene, sier Cato Backer. Bedrifter innenfor informasjon og kommunikasjon har hatt de hyppigste lederskiftene i dette kvartalet. Her skiftet 3,7 prosent av bedriftene ut sjefen. Også innenfor IT har det vært mange lederskifter.

Saken er utdrag fra Finansavisen, 2010. 

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Cato Backer

Executive Partner og lead industri

Lederinnsikt

Se alle artikler

Vianode kombinerer industriell ekspertise og erfaring med finansiell spisskompetanse

– I et partnerskap som dette er det viktig å få med alle perspektiver og kapasiteter, slik at man får det beste ut av alle parter, sier styreleder Asbjørn Søvik om samarbeidet mellom Elkem, Hydro og Altor. Gjennom selskapet Vianode skal trekløveret befeste Norges posisjon i den internasjonale batteriverdikjeden.

Når bygg blir bærekraftige

Rasmus Nord mener stadig flere byggeprosjekter går i en mer bærekraftig retning, men etterlyser enda bedre samarbeid på tvers av verdikjeden. – Viljen til å komme med de gode løsningene er der, men for at endringene skal skje raskere må vi jobbe enda bedre sammen, både på tvers av bransjer og opp mot myndighetene, oppfordrer han.

– Det eneste som er krystallklart er at vi ikke vil gå tilbake til der vi var

Administrerende direktør i Microsoft Norge, Kristine Dahl Steidel, har ingen fasit på hvordan den nye arbeidshverdagen vil se ut, men hun er tydelig på at god kommunikasjon, rett kompetanse og et solid teknologisk fundament vil være avgjørende for å lykkes.