Topplederne sitter tryggere

14. mai 2010Skrevet av: BackerSkeie

Ikke på tre år har så få bedrifter skiftet ut sjefen som i andre kvartal av 2010. Det blåser på toppene – og spesielt i krisetider. Finansavisen har intervjuet Cato Backer, Managing Partner i BackerSkeie.

Nå har finanskrisen sluppet taket hos de fleste, samtidig faller antallet bedriftsledere som skiftes ut. Tallene tyder på at antallet lederskifter økte med rundt 20 prosent i 2008 og 2009. Vår erfaring er at den største bølgen nå er over, og at det nå er i ferd med å normalisere seg på nivået før krisen startet i 2008, sier Cato Backer, Managing Partner i hodejegerfirmaet BackerSkeie. Naturlig nok er det flere lederskifter i krisetider, sier Cato Backer. I andre kvartal ble til sammen 903 daglige ledere i bedrifter med omsetning på over 5 millioner kroner byttet ut, viser statistikk Experian har utarbeidet for Finansavisen. Det er det laveste antall lederskifter siden andre kvartal 2007.

Bølgen er over

Lederskifte er hyppigst i de største bedriftene. 4,2 prosent av bedriftene med en omsetning over 250 millioner kroner har byttet ut sin leder i 2. kvartal i år, mens 1,5 prosent av bedriftene med en omsetning mellom 5 og 25 millioner kroner gjorde det samme. Lederskiftene var også hyppigere i bedrifter som gikk med underskudd. 2,6 prosent av bedriftene som hadde negativt resultat før skatt, byttet ut sin leder, mot 1,5 prosent av dem som hadde positivt resultat før skatt.

Resultatutvikling

I krisetider er det som oftest tap eller svak resultatutvikling som er årsaken til at styret ønsker en ny leder. Siden det er et svært begrenset antall dyktige leder der ute, vil styret naturligvis ansette en erfaren leder fra et annet selskap. Dermed er stolleken i gang, og styret i et annet selskap vil måtte takle en lederoppsigelse. Slik virker lederbytter i krisetider selvforsterkende, sier Backer.

Hva slags ledere er mest ettertraktet i dag?

Leder som har stått bak vellykkede endringer er svært etterspurt, spesielt hvis de har internasjonal erfaring. Internasjonal konkurranse bare øker, noe som krever nytenkning, handlekraft og et internasjonalt perspektiv, sier han.

Økt hyppighet

Selv om antall lederskifter varierer etter årstid, og konjunktur er trenden hyppigere bytter. Børsnoterte selskap i Norge skifter toppleder i snitt hvert femte år, og hyppigheten synes å øke. Børsnoterte selskap i USA skifter toppledere enda hyppigere, og den utviklingen vekker bekymring, sier Backer. I et fritt arbeidsmarked er lederbytter noe vi må regne med, på godt og vondt. Bare slik blir de beste lederne allokert til de vanskeligste og viktigste lederstillingene, sier Cato Backer. Bedrifter innenfor informasjon og kommunikasjon har hatt de hyppigste lederskiftene i dette kvartalet. Her skiftet 3,7 prosent av bedriftene ut sjefen. Også innenfor IT har det vært mange lederskifter.

Saken er utdrag fra Finansavisen, 2010. 

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Cato Backer

Executive Partner og lead industri

Lederinnsikt

Se alle artikler

Regulering av kjønnsbalanse i styrerommet – et juridisk perspektiv

Innen 2024 er omme, må over 6.500 av landets selskaper ha sikret en balansert kjønnssammensetning i sitt styre. Partner og advokat Caterina Håland Gaeta i SANDS opplever at de fleste er positive til det nye kravet – og at det er både tydelig og ambisiøst. Konsekvensen av å ikke etterleve kravet til 40% kjønnsbalanse i styret per 31.12 kan være betydelig.

– Det mangler teknologikompetanse i styrer og ledergrupper

Det sa corporate vice president i Microsoft, Bjørn Olstad, på BackerSkeies Topplederfrokost 22. November med tema «AI og ledelse». Et rekordstort publikum med over 250 toppledere og styremedlemmer fikk høre Olstad og professor i teknologiledelse ved OsloMet, Tale Skjølsvik, komme med sine tanker rundt hvordan AI påvirker ledelse og lederrollen.

Alisdair Munro ny partner i BackerSkeie

Alisdair Munro begynte i desember som ny partner i BackerSkeie. Munro kommer fra en partner-rolle i Norge hos et av verdens største Executive search-selskaper og bringer med seg over 10 års erfaring fra bransjen, kombinert med over 30 års internasjonal ledererfaring.