Søknadsflom til veldedighet

15. mai 2009Skrevet av: BackerSkeie

En annonsekampanje for en stilling i Plan Norge resulterte i nesten 200 søknader. Cato Backer, Managing Partner i BackerSkeie, er intervjuet i Finansavisen.

Veldedige organisasjoner er blitt svært populære arbeidsgivere. Nylig utlyste Plan Norge en stilling som Leder Næringsliv. Hodejegerfirmaet BackerSkeie har ansvar for oppdraget, og de kan fortelle om svært stor interesse for jobben.

– Vi fikk inn nesten 200 søkere, forteller Cato Backer, Managing Partner i BackerSkeie.

Høyt nivå

Kvaliteten på søkerne er heller ikke til å kimse av. Nivået på søkere er veldig høyt, meget kompetente toppledere og spesialister fra mange sektorer og funksjoner har søkt på stillingen, sier han. Backer benekter at søknadsbunken bare skyldes dagens arbeidsmarked. En tilsvarende stilling i en bedrift får gjerne 30 til 40 søkere, sier han.

Sosialt ansvar

Årsaken til at denne stillingen er populær kan være skjæringspunktet mellom næringsliv og veldedighet. Stillingen i Plan Norge innebærer ansvar for alle inntektsskapende aktiviteter samt et ansvar for å lede bedriftsteamet. Satsingen til Plan fanger opp en voksende forståelse og interesse for økt sosialt ansvar i næringslivet, også gjennom veldedighet, mener Backer.

Profesjonelle

De siste årene har de veldedige organisasjonene vokst, både i Norge og internasjonalt. I den sammenhengen har organisasjonene oppdaget at næringslivet har mye å tilføre arbeidet i frivillige organisasjoner. I dag fremstår mange veldedige organisasjoner som meget profesjonelle med høyt kvalifiserte medarbeidere.

Mer i krise

Mitt inntrykk er at jobber i veldedige organisasjoner blir spesielt populære når det er økonomiske nedgangstider, sier Cato Backer. Krisetider betyr endringer og omveltninger for de fleste av oss. Det er mye fokus på effektivisering, kostnadskutt og profitt, noe alle selskap selvsagt må fokusere på i et fungerende næringsliv. Samtidig er det nok flere som i krisetider stiller spørsmål ved mål og mening med karrieren. Hva gir meg mer en stilling som gir aksjonærene noen millioner ekstra i profitt eller en stilling som gir skoler og en ny fremtid for barn i Uganda? tror Backer.

Mange politikere

Hvem er det som trekkes mot jobber i veldedige organisasjoner? Mønsteret vi ser er at motivasjon for å søke slike stillinger er personlige og uavhengige av kjønn, alder, utdanning og erfaring, sier Backer. Selv om politikere tar mange toppstillinger i slike organisasjoner, har staben ellers oftere sin bakgrunn fra næringslivet enn før, påpeker han. Slik har sektoren blitt større og mer attraktiv for mange i arbeidsmarkedet, også for ledere.

God følelse

Vi ser også ar flere ledere tar verv i veldedige organisasjoner. Dette gir signaler om en leder som tar et ekstra samfunnsengasjement, sier Backer. I tillegg gir det nok en god følelse av å gjøre noe godt for de som trenger det mest, sier Cato Backer i BackerSkeie.

Saken er utdrag fra Finansavisen, 2009. 

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Cato Backer

Executive Partner og lead industri

Lederinnsikt

Se alle artikler

Et komplisert interessentbilde er utvilsomt krevende – men bør også være motiverende

Konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, mener at det å sette, konkretisere og følge opp entydige mål kan være noe vanskeligere for offentlige virksomheter enn for private. Men nettopp dette fragmenterte målbildet er en motivator for de rette kandidatene til lederstillinger i offentlig sektor.

Familieeide virksomheter sikrer strategisk viktig kompetanse gjennom nye styremedlemmer

Stadig flere familieeide selskaper henter inn eksterne styremedlemmer for å bistå med å definere og realisere organisasjonens strategi, retning og styringsmodell. Sigurd Haavik i Oslo Family Office mener rollen som styremedlem i familieeide virksomheter krever noe utover faglig kompetanse og erfaring. Det krever empati og gode rådgivende ferdigheter.

Hva skjer hvis vår CEO ikke er tilgjengelig i morgen?

Den erfarne styrelederen John Andersen jr. understreker viktigheten av at styret har et godt svar på hva som skjer – både midlertidig og på lang sikt – dersom en ny CEO av en eller annen grunn må på plass.