Slik finner du topplederne med den rette motivasjonen for stillingen

28. mai 2020Skrevet av: BackerSkeie

Riktig motivasjon er kanskje den aller viktigste forutsetningen for at en ny toppleder lykkes i jobben. Men hvordan kan du forsikre deg om at en lederkandidats motivasjon er ærlig og troverdig?

Undersøkelser har vist at motivasjon utgjør 50% av grunnlaget for å lykkes i en lederrolle. Det er derfor helt essensielt for et selskap å ha motiverte og entusiastiske ledere i alle ledd av organisasjonen – fra toppen og ned.

Partnere i BackerSkeie, Line Askeland og Trygve Langholm, har gjennom utallige ansettelsesprosesser fått god erfaring med å avdekke, identifisere og definere faktorene som motiverer toppledere.

– Når du vurderer en topplederkandidat er det viktig å skille mellom motivasjon for å få jobben, og motivasjon for å faktisk lykkes i rollen. Det er ikke vanskelig å finne personer med ambisjoner om å bli toppleder. Utfordringen er å finne den riktige personen for rollen, poengterer Langholm.

Viktig å stille de riktige spørsmålene

– Noe av det første jeg alltid forsøker å avdekke hos en kandidat er om motivasjonen er å kunne bidra i en ny og spennende rolle, eller simpelthen å komme seg vekk fra deres eksisterende arbeidssted, sier Askeland.

– Dersom du bare vil vekk fra status quo er prinsippet litt ødelagt for min del. Personer som er i denne prosessen skal til syvende og sist bidra til selskapets fortjeneste, og da bør de også enkelt kunne få frem hva de kan tilføre av verdi.

Askeland mener nøkkelen til en vellykket ansettelse er å stille spørsmål som gjør at kandidatene reflekterer oppriktig om sin egen motivasjon, som for eksempel:

  • Hva savner du i din eksisterende jobb?
  • Hva synes du er interessant med stillingen?
  • Hva ønsker du å oppnå i ny jobb?
  • Hva trenger du for å lykkes?
  • Hva trenger du for å trives?

– Når vi skal finne den riktige topplederen er vi avhengige av å opparbeide oss god tillit hos kandidatene. Vi må bli ordentlig godt kjent med dem, og ta det helt ned på et personlig nivå for å kunne være trygge på at vi får troverdige og ærlige svar, understreker Langholm.

Hva drives kandidaten av?

Indre motivasjon er summen av en persons interne drivere og ambisjoner, og disse vil variere betraktelig fra kandidat til kandidat. Mens noen jakter prestisje, salgsrekorder, penger eller titler drives andre av et idealistisk ønske om å gjøre et samfunnsoppdrag, sette et fotavtrykk eller å bidra med noe som har en verdi for menneskeheten.

– Fordi motivasjonen kan være så forskjellig fra person til person, må vi stille personlige spørsmål og grave litt hos hver enkelt kandidat for å avdekke hva det er de drives av. Hva er det som gjør at de står opp om morgenen og bobler av energi og entusiasme?

De ytre motivasjonsfaktorene

Ytre faktorer kan også ha stor betydning for en toppleders motivasjon, og i motsetning til indre drivere er dette noe organisasjonen faktisk kan påvirke.

En solid ledergruppe, et kompetent og engasjert styre og selskapets visjon og verdier er noen eksempler på ytre faktorer som kan motivere en kandidat.

– Vi spør alltid kandidater om hva de anser som kriterier for at de skal lykkes og trives. Da er det også viktig at organisasjonen har definert hvilke verdier og motivasjonsfaktorer deres kandidat bør ha, sier Askeland.

Ansvaret for å få en motivert toppleder er i utgangspunktet todelt. Ledere må selv være bevisste på hva som driver dem, men de må også få være i et miljø som tilrettelegger for at de kan leve ut sine ambisjoner.

– Det er viktig å avklare forventninger på forhånd for å sørge for at det er samsvar mellom kandidatens motivasjon og selskapets mål, mener Langholm.

Balansen mellom det nye og det trygge

Til tross for at motivasjon er en helt individuell parameter er det likevel enkelte fellesfaktorer som vil påvirke kandidatenes valg.

– Det må være noen nye elementer involvert. Du kan ikke tilby samme jobb, bare i et annet selskap. Det må være noe nytt, noe som gir oss muligheten til å utvikle oss, og som tvinger oss ut av komfortsonen, sier Askeland.

– Samtidig må dette balanseres med trygghet. Det er selvsagt viktig at kandidaten er godt kvalifisert for å møte de forventningene rollen krever. Hvis du ansetter en «spennende» kandidat, som kun motiveres av å gjøre noe nytt, tar du en altfor stor risiko, tilføyer Langholm.

Flere viktige faktorer

Selv om motivasjon kan ha stor innflytelse på hvorvidt en ny toppleder lykkes i jobben, understreker Langholm at det likefullt er flere kvaliteter som må vektlegges.

– I enhver headhuntingprosess er vi først og fremst opptatt av å finne kandidatene som kan gjøre jobben på en god måte. Vi ser på erfaring, kompetanse, tidligere resultater og andre viktige faktorer, sier Langholm.

– Men ofte får vi et luksusproblem, der vi sitter med tre kandidater som sannsynligvis vil lykkes. Da blir ofte motivasjon, energi og entusiasme avgjørende for hvem som til slutt får jobben, avslutter han.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire, og særlig innen funksjonen økonomi og finans.

Trine Silje ny partner i BackerSkeie

Trine Silje Nygård begynte 16. april som ny partner i BackerSkeie. Trine Silje har over 20 års erfaring fra ledelse, prosjektledelse, oppbygging av ny virksomhet og ledelsesrådgivning fra Metier, KPMG og Deloitte for klienter i både offentlig og privat sektor. Særlig helsesektoren, prosjektorienterte virksomheter, profesjonelle tjenester og fornybarsektoren har vært fokusområder de senere år.

– Du må omfavne generativ AI

Generativ kunstig intelligens har fanget interessen til mange i norsk næringsliv, men konserndirektør for data og teknologi i Schibsted og styreleder i NorwAI, Sven Størmer Thaulow, bekymrer seg for selskapenes evne til å implementere teknologien på en god måte.