Slik blir du en effektiv leder for ansatte med hjemmekontor

21. oktober 2020Skrevet av: BackerSkeie

Administrerende direktør i IBM Norge, Hans-Henrik Merckoll, tror det digitale kvantespranget det norske næringslivet har tatt i koronaperioden vil markere et varig skifte i hvordan både ledere og ansatte jobber.

For IBM Norge, og IT-bransjen generelt, er fjernledelse og virtuelle arbeidsplasser på ingen måte et nytt konsept. Likevel opplever administrerende direktør Hans-Henrik Merckoll i IBM Norge at ledelse av ansatte på hjemmekontor under koronapandemien er en balansekunst.

– Vi i IBM har jobbet med digitale samarbeidsverktøy og arbeidsmetoder i flere tiår, og derfor var ikke overgangen til hjemmekontor så stor for vår del som den trolig har vært for mange andre. Nå har vi kanskje dratt det litt langt mot det virtuelle, så oppgaven fremover blir å finne en gyllen middelvei med tanke på når man er på kontoret og ikke, sier han.

Han understreker viktigheten av å bygge opp et lederteam med den rette kompetansen og kunnskapen, og en kultur som støtter opp under innovasjon og nytenkning.

– Det å lykkes i situasjoner som denne handler i stor grad om å utvikle og opprettholde en kultur for rask omstilling, og da trenger du først og fremst om to vesentlige ting: Endringsvilje og endringsevne, fortsetter Merckoll.

– Tenk lederskap fremfor det å være sjef

Han mener det nå er ekstra viktig å fokusere på kultur og ledelse, selv om det kan være vanskelig når du ikke ser folk på samme måte som tidligere.

– I utfordrende tider er det viktig å tenke lederskap fremfor det å være sjef. Derfor har vi lagt et ekstra trykk på lederutvikling i denne perioden. Dette er ikke noe Hans-Henrik-løp – kulturen og samholdet må gjenspeiles av alle ledere i alle ledd, utdyper han.

Mange feiler på grunn av dårlig kommunikasjon

Det viktigste for å lykkes med fjernledelse er god kommunikasjon. Merckoll tror mange feiler fordi de rett og slett ikke greier å kommunisere med ansatte som jobber hjemmefra.

– Det skaper usikkerhet, konstaterer han.

I koronaperioden har IBM Norge derfor hatt et veldig fokus på å kommunisere åpent i alle kanaler, med jevnlige allmøter og avdelingsmøter på nett og ukentlige brev med oppdateringer om den aktuelle situasjon.

– Det jeg synes har vært mest komplisert i denne perioden er den uformelle samtalen. Vi har gjort mange spennende ting for å holde denne ved like, med virtuelle kaffesamtaler og rundebordsmøter, fredagsquiz på Kahoot med alle medarbeidere og virtuelle mindfullness-kurs i regi av våre kollegaer. Men det blir ikke helt det samme som å gå rundt i miljøet på jobben og snakke med folk.

– Kan leve godt med hjemmekontor i en periode

IBM-direktøren sier det er flere fordeler ved å jobbe hjemmefra, både for ledere og for ansatte.

– Du kan stå opp fem minutter før jobb og ta med deg kaffekoppen til pulten din. Det er kort vei til “kantina”, og du har kort reisevei. I tillegg kan du i mye større grad styre arbeidsdagen din selv, og har større frihet. Dette er småting du vinner tid på, og kan leve godt med i en periode, sier han.

– Men over tid tror jeg det vil bli vanskeligere og vanskeligere å opprettholde motivasjonen. Jeg har en genuin tro på at vi er sosiale mennesker, og denne ensformige måten å jobbe på, der du er tvunget til å isolere deg fra kollegene dine, vil over tid gå ut over ansattes psykiske helse og evne til å trives og levere gode resultater. Derfor er det viktig at vi som selskap finner en god balanse når det kommer til fleksibilitet og fjernarbeid, fastslår Merckoll.

En annen utfordring med hjemmekontor er at skillet mellom jobb og privatliv på mange måter viskes ut. Mange opplever at det forventes rask responstid til alle døgnets tider, og det kan være vanskelig å faktisk lukke laptopen.

– Det gjør at vi, som ledere, må være veldig tydelig i vår kommunikasjon til ansatte om hva som forventes av dem. De kan ikke være “på” hele tiden, og det er viktig at de også får koblet av og ladet batteriene, tilføyer Merckoll.

Tre viktige investeringsområder for fremtiden

Nå vil Merckoll ta alt hans selskap har lært av koronasituasjonen med seg videre – fra format på allmøter til kommunikasjonsfrekvens og kultur på arbeidsplassen.

– Hvis du tar med deg alt det positive som faktisk har kommet fra dette videre, og investerer i det du har lært, tror jeg det bare vil styrke organisasjonen i tiden fremover, sier han.

Her er Hans-Henrik Merckolls tre viktigste investeringsområder for fremtiden:

  1. Digital infrastruktur: Invester i en solid digital infrastruktur, gode systemer og moderne applikasjoner som legger til rette for utvikling i fremtiden.
  2. Kultur på arbeidsplassen: Invester i selskapets kultur, og utvikle en kultur som fordrer omstillingsvilje og -evne.
  3. Folk: Invester i folka dine, og deres kunnskap, kompetanse og utvikling.

– Uavhengig av bransje og marked er vårt felles formål å være relevante. Om du ikke investerer i disse tingene ender du opp med å bli irrelevant. Da greier du ikke å tilby gode nok tjenester, og mister i verste fall levebrødet ditt, sier han.

– Jeg er overbevist om at de som gjør dette riktig vil flate ut kurven raskere, og komme styrket ut av denne situasjonen og inn i en ny normal.

– Fleksibilitet blir den nye normen

Merckoll tror koronapandemien vil markere et varig skifte i måten vi jobber på.

– Vi så fordelene av fleksible arbeidsrammer allerede lenge før korona, men det vi opplever nå at det har skjedd et taktomslag i digitaliseringen og endringsviljen i markedet, forklarer han.

– Jeg tror vi vil komme inn i en hybrid hverdag der fleksibilitet blir den nye normen, men der kontoret fremdeles vil spille en viktig rolle.

Merckoll spår at dette skiftet vil manifestere seg fysisk, i form av at mange bedrifters lokaler vil se annerledes ut. Kontoret blir en samhandlingsarena der man bygger opp og utvikler team, fellesskapsfølelse og sosial tilhørighet. Her får du nødvendig påfyll av energi, stimuli og engasjement for å kunne bidra til innovasjon og nyskapning.

– Selve produksjonen kan gjøres hvor som helst, så sant man har infrastrukturen i bunnen. Her tror jeg fleksibilitet vil bli enda viktigere, og da særlig for yngre generasjoner, sier han.

Samtidig påpeker IBM-direktøren viktigheten av å ha en kultur som støtter opp under ulike behov, og at hjemmekontor ikke nødvendigvis er den beste løsning for alle.

– Vi må huske at hjemmesituasjonen er en viktig faktor. Det er én ting å sitte på et dedikert kontor i hjemmet, der man kan jobbe uavbrutt. Det er noe helt annet å sitte i en liten leilighet, med begrenset plass og tilrettelegging for gode arbeidsforhold, også da kanskje med andre familiemedlemmer hjemme på dagtid.

Managing Partner i BackerSkeie, Knut Ole Tande ser også at fjernledelse vil bli et viktigere kompetanseområde for ledere som rekrutteres nå og i fremtiden.

– Vi opplever at flere av våre klienter er i gang med å finne en ny normal for sitt selskap. Jeg er enig med Merckoll i at vi nok generelt sett vil se større fleksibilitet relatert til arbeidssted også videre fremover. For oss er det derfor viktig å se nærmere på kandidatenes kompetanse rundt fjernledelse og hvordan de kan håndtere dette. Det er nok ingen tvil om at viktigheten av evne og vilje til å kommunisere bredt i organisasjonen, og det å bygge kultur og relasjoner internt i selskapene vil være prioriterte områder for ledere fremover, avslutter Tande.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire, og særlig innen funksjonen økonomi og finans.

Trine Silje ny partner i BackerSkeie

Trine Silje Nygård begynte 16. april som ny partner i BackerSkeie. Trine Silje har over 20 års erfaring fra ledelse, prosjektledelse, oppbygging av ny virksomhet og ledelsesrådgivning fra Metier, KPMG og Deloitte for klienter i både offentlig og privat sektor. Særlig helsesektoren, prosjektorienterte virksomheter, profesjonelle tjenester og fornybarsektoren har vært fokusområder de senere år.

– Du må omfavne generativ AI

Generativ kunstig intelligens har fanget interessen til mange i norsk næringsliv, men konserndirektør for data og teknologi i Schibsted og styreleder i NorwAI, Sven Størmer Thaulow, bekymrer seg for selskapenes evne til å implementere teknologien på en god måte.