Ser nye muligheter

14. mai 2013Skrevet av: BackerSkeie

Store selskaper innenfor energi- og industrisektoren kan være aktuelle fremtidige arbeidsgivere for statsråder som må på jobbjakt etter valget, tror Cato Backer, partner i BackerSkeie.

Tirsdag hadde Geelmuyden Kise en annonse i avisen med teksten «Til deg som har fått hverdagen snudd på hodet: Rett over gaten søkes det etter tidligere statsråder, statssekretærer og stortingsrepresentanter». Men kan tidligere statsråder brukes til noe annet enn PR-bransjen? Selvsagt, sier Cato Backer, partner i BackerSkeie. Mange statsråder har lang erfaring fra politikk, byråkrati og organisasjoner, og har bygget opp kompetanse som kan være nyttig mange steder i samfunnet.

Energi og industri

Kristin Halvorsen, Espen Barth Eide, Anne-Grete Strøm-Erichsen og Inga Marte Thorkildsen er blant dem som trenger ny jobb etter valget. Er det noen spesielle bransjer som er interessert i denne gruppen kandidater? Offentlig sektor og offentlige organisasjoner etterspør selvsagt tidligere statsråder. Privat sektor etterspør også kompetansen, for det å kjenne offentlig sektor og politikken fra innsiden kan være avgjørende for mange private selskaper. Særlig for større selskaper, for eksempel i energi- og industrisektoren er slik kompetanse avgjørende.

Kjenner prosesser

Hvilken kompetanse har denne gruppen opparbeidet som er av verdi for næringslivet? Det å kjenne den offentlige sektor og de politiske beslutningsprosesser kan ha en spesiell verdi for næringslivet. Det å kjenne maktstrukturer og påvirkningsmuligheter likeså. I tillegg kommer de personlige relasjonene til byråkrater, politiske kolleger og motstandere.

Relevant erfaring

Tror du noen av dem vil kapre en næringslivsjobb, og i så fall hvem? De beste har alltid mange muligheter. De mest interessante kandidatene for næringslivet har også oftest relevant erfaring fra en bransje eller sektor, enten som statsråd eller i livet før statsrådsposten. Har du vurdert å ringe noen av dem som aktuelle kandidater til oppdag dere har? Det kan jeg ikke kommentere. Er bedrifter generelt redde for å ansette noen med politisk bakgrunn, fordi det kan knytte bedriften til et politisk standpunkt?

Vi tror hver bedrift og hver stilling er unik, men det kan absolutt være slike tilfeller. Tidligere statsråder har jo også en integritet og en idealist der inne, så det er ikke sikkert en tidligere statsråd vil eller bør ta enhver stilling heller, sier Cato Backer.

Saken er utdrag fra Finansavisen, 2013. 

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Cato Backer

Executive Partner og lead industri

Lederinnsikt

Se alle artikler

Et komplisert interessentbilde er utvilsomt krevende – men bør også være motiverende

Konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, mener at det å sette, konkretisere og følge opp entydige mål kan være noe vanskeligere for offentlige virksomheter enn for private. Men nettopp dette fragmenterte målbildet er en motivator for de rette kandidatene til lederstillinger i offentlig sektor.

Familieeide virksomheter sikrer strategisk viktig kompetanse gjennom nye styremedlemmer

Stadig flere familieeide selskaper henter inn eksterne styremedlemmer for å bistå med å definere og realisere organisasjonens strategi, retning og styringsmodell. Sigurd Haavik i Oslo Family Office mener rollen som styremedlem i familieeide virksomheter krever noe utover faglig kompetanse og erfaring. Det krever empati og gode rådgivende ferdigheter.

Hva skjer hvis vår CEO ikke er tilgjengelig i morgen?

Den erfarne styrelederen John Andersen jr. understreker viktigheten av at styret har et godt svar på hva som skjer – både midlertidig og på lang sikt – dersom en ny CEO av en eller annen grunn må på plass.