Ser nye muligheter

14. mai 2013Skrevet av: BackerSkeie

Store selskaper innenfor energi- og industrisektoren kan være aktuelle fremtidige arbeidsgivere for statsråder som må på jobbjakt etter valget, tror Cato Backer, partner i BackerSkeie.

Tirsdag hadde Geelmuyden Kise en annonse i avisen med teksten «Til deg som har fått hverdagen snudd på hodet: Rett over gaten søkes det etter tidligere statsråder, statssekretærer og stortingsrepresentanter». Men kan tidligere statsråder brukes til noe annet enn PR-bransjen? Selvsagt, sier Cato Backer, partner i BackerSkeie. Mange statsråder har lang erfaring fra politikk, byråkrati og organisasjoner, og har bygget opp kompetanse som kan være nyttig mange steder i samfunnet.

Energi og industri

Kristin Halvorsen, Espen Barth Eide, Anne-Grete Strøm-Erichsen og Inga Marte Thorkildsen er blant dem som trenger ny jobb etter valget. Er det noen spesielle bransjer som er interessert i denne gruppen kandidater? Offentlig sektor og offentlige organisasjoner etterspør selvsagt tidligere statsråder. Privat sektor etterspør også kompetansen, for det å kjenne offentlig sektor og politikken fra innsiden kan være avgjørende for mange private selskaper. Særlig for større selskaper, for eksempel i energi- og industrisektoren er slik kompetanse avgjørende.

Kjenner prosesser

Hvilken kompetanse har denne gruppen opparbeidet som er av verdi for næringslivet? Det å kjenne den offentlige sektor og de politiske beslutningsprosesser kan ha en spesiell verdi for næringslivet. Det å kjenne maktstrukturer og påvirkningsmuligheter likeså. I tillegg kommer de personlige relasjonene til byråkrater, politiske kolleger og motstandere.

Relevant erfaring

Tror du noen av dem vil kapre en næringslivsjobb, og i så fall hvem? De beste har alltid mange muligheter. De mest interessante kandidatene for næringslivet har også oftest relevant erfaring fra en bransje eller sektor, enten som statsråd eller i livet før statsrådsposten. Har du vurdert å ringe noen av dem som aktuelle kandidater til oppdag dere har? Det kan jeg ikke kommentere. Er bedrifter generelt redde for å ansette noen med politisk bakgrunn, fordi det kan knytte bedriften til et politisk standpunkt?

Vi tror hver bedrift og hver stilling er unik, men det kan absolutt være slike tilfeller. Tidligere statsråder har jo også en integritet og en idealist der inne, så det er ikke sikkert en tidligere statsråd vil eller bør ta enhver stilling heller, sier Cato Backer.

Saken er utdrag fra Finansavisen, 2013. 

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Cato Backer

Executive Partner og lead industri

Lederinnsikt

Se alle artikler

Hvordan fyller du organisasjonen med de riktige menneskene

I takt med at kampen om talentene tilspisser seg ytterligere, øker også viktigheten av å ha en tydelig strategi for hvordan selskapet skal tiltrekke seg og engasjere kritisk kompetanse for å kunne levere på selskapets strategi - en gjennomarbeidet Talent Acqusition Strategy.

Hvordan sikrer du at nye styremedlemmer får en god start?

Mange selskaper tar for lett på oppgaven med å innlemme nye styremedlemmer og gjøre dem kjent med selskapet og dynamikken. Vi har snakket med Rune Bjerke om hvilke råd han har til selskaper og styreledere.

Trenger 6500 nye kvinnelige styremedlemmer

Regjeringen har nå fremmet et forslag om innføring av krav som innebærer at hvert kjønn må være representert med minst 40 prosent i store og mellomstore norske selskaper. Allerede fra mai 2024 mener regjeringen disse kravene vil gjelde for 8000 selskaper.