– Det å tenke bærekraft må bli en del av selskapets DNA

9. juni 2021Skrevet av: BackerSkeie

Mustad Eiendom har i flere år valgt å spille en aktiv rolle når det kommer til å skape en bærekraftig byggenæring. Når de nå bygger fremtidens byområde i Lilleakerbyen, må bærekraftstiltak og målsettinger omsettes fra teori til praksis.

Det som er fantastisk for vår del er at vi kan ta tak i flere aspekter av bærekraft og ESG. Vår bransje har kanskje fokusert mest på materialbruk og energi, men det å utvikle en by handler vel så mye om sosial bærekraft som det å ta vare på miljøet vårt, eller å overleve økonomisk, sier administrerende direktør i Mustad Eiendom, Olav Line.

Gjennom sitt storstilte byutviklingsprosjekt i Lilleakerbyen på Lysaker har Mustad Eiendom fått føle på både utfordringene og mulighetene som dukker opp når man skal virkeliggjøre uttalte bærekraftsmål og -tiltak – og konvertere et område dominert av næringslokaler, et kjøpesenter og en parkeringsplass til en moderne, bærekraftig by.

– Dette er et område som står oss nært. Mustad Eiendom har eksistert i 180 år, og i 150 av dem har vi holdt til her på Lysaker. Målet vårt er å være her i hvert fall i 150 år til, og derfor er det et privilegium, men og et ansvar, for oss å være med å transformere dette området fra industripark til en bærekraftig og levende by med boliger, skole og barnehage, sier administrerende direktør Olav Line i Mustad Eiendom.

Tiden har kommet for “oppsirkulering”

Byggenæringen Mustad Eiendom er en del av blir ofte omtalt som 40%-bransjen. På verdensbasis står denne bransjen for 40% av all energibruk, 40% av alt CO2-utslipp og 40% av all ressursbruk. Dette er med andre ord en bransje der effektive og handlekraftige tiltak er helt avgjørende dersom vi i fellesskap skal nå FNs bærekraftsmålene innen fristen i 2030.

– Energi- og ressursbruk er naturligvis noe mange i bransjen nå kikker inn i, og her har vi et stort potensial foran oss. Jeg vet ikke om det skyldes pandemien eller noe annet, men for øyeblikket er det også en del materialer som er vanskelig å få tak i, og det tvinger oss til å tenke nytt, forteller Line.

Han viser til betong som ett eksempel. Kina har brukt mer betong så langt i det 21. århundret enn USA brukte gjennom hele det 20., og entreprenører og eiendomsutviklere verden over begynner nå for alvor å merke effekten av dette.

– Bransjen har innsett at betong ikke lenger er en uendelig ressurs. For å transformere må man sannsynligvis demontere, og vi er nå veldig opptatt av hvordan vi kan bruke allerede produserte byggematerialer om igjen.

Bransjen er, ifølge Line, avhengig av mer sirkulær tenkning, men det hjelper ikke om et par enkelte byggherrer ytrer et ønske om å introdusere sirkulære byggemetoder. For å skape ønsket effekt må hele bransjen engasjere seg i bærekraftspørsmålet.

– Vi er eksperter på å kaste og rive, og i det siste er vi gjerne gode på å resirkulere. Men nå har tiden kommet for det vi kaller “oppsirkulering”. For å redusere vårt fotavtrykk må vi bruke eksisterende materialer som råstoff i nybygg, mener Line.

Bærekraft handler om mer enn miljø og økonomi

Selv om reduksjon av energi- og ressursbruk utvilsomt står høyt på agendaen for Mustad Eiendom, er selskapets toppleder raskt ute med å påpeke at bærekraft for dem handler om langt mer enn bare miljøet.

– Bærekraftbegrepet har blitt mye brukt, og har på mange måter blitt litt slitt. Det er lett å lage en rapport om CO2-utslipp og tiltak for å grønnvaske seg, men hvis det skal ha noen mening utover dette så må det å tenke bærekraft bli en del av selskapets DNA, bedyrer Line.

– For å få hele organisasjonen til å bidra er kanskje det viktigste av alt å definere hva bærekraft er for hver enkelt ansatt. Bærekraft har lett for å bli noe litt luftig som kun lederne er opptatt av. Det er mange KPIer man kan ta tak i om man sitter i ledelsen, men de som jobber med regnskap eller som driftstekniker må få innhold som er tilpasset arbeidshverdagen de står i. Det arbeidet står vi nå midt i, og det har så langt vært en veldig verdifull prosess, understreker han.

Som en del av dette arbeidet har eiendomsutvikleren utarbeidet en veileder som fremhever tre fokusområder for deres satsning på bærekraft:

  1. Organisasjonsutvikling: Hva betyr bærekraft for hver enkelt av oss?
  2. Hva innebærer oppgaven vi har med byutvikling på Lilleaker/Lysaker?
  3. Hvordan er vi med på å påvirke verden rundt oss, samt å drive bransjen vår fremover?

– Det som er fantastisk for vår del er at vi kan ta tak i flere aspekter av bærekraft og ESG. Vår bransje har kanskje fokusert mest på materialbruk og energi, men det å utvikle en by handler vel så mye om sosial bærekraft som det å ta vare på miljøet vårt, eller å overleve økonomisk, understreker Line.

Omtanke for hver enkelt og hver meter

Line innrømmer at sosial bærekraft nok er det området hvor Mustad Eiendom, og deres bransje generelt, har kommet kortest. Mens det miljømessige er relativt lett å finne en fasit på – det handler i stor grad om å faktisk gjennomføre tiltak knyttet til bl.a. CO2-utslipp, ressursbruk og avfallshåndtering – er elementene rundt den sosiale bærekraften mer utfordrende.

– Når vi skal utvikle Lilleakerbyen må vi bygge et område de som bor og jobber her føler tilhørighet til, som de trives i og som de ønsker å komme tilbake til. Det er en kompleks men fantastisk oppgave, som krever at vi er ydmyke og inviterer verden rundt oss til å vurdere oss og dømme oss, mener han.

For å sørge for at den sosiale bærekraften blir ivaretatt i byutviklingsprosjektet i Lilleakerbyen har Mustad Eiendom definert slagordet “Omtanke for hver enkelt og hver meter”.

– Vi vet ikke alltid hvordan vi skal løse utfordringene vi møter, men dette verdigrunnlaget gir oss en god rettesnor. Vi kan alltid spørre oss selv: Har vi gjort noe som underbygger dette? Har vi gjort noe som gjør at folk sier “Lilleakerbyen er min by”?

– Vi må engasjere oss i samfunnsutviklingen

Lilleaker, og da særlig kjøpesenteret CC Vest, er i dag et møtested for over 90.000 mennesker. Svært mange av disse bor slik til at det ofte er enklest å ta bilen for å komme seg til kjøpesenteret. Dette er en av utfordringene Mustad Eiendom må løse på god måte for å nå sitt mål om å bygge et bærekraftig byområde.

– Det er lett å si at man ønsker en begrensning i bilbruk, men det er desto vanskeligere å vite hvordan man skal få til grønn mobilitet. Oppskriften Oslo kommune ser ut til å følge, er å fjerne parkeringsplassene tilknyttet senteret, men er det den rette veien å gå? spør Line.

– For å få til det vi ønsker her er vi avhengige av å forstå samfunnsutviklingen. Vi må sette oss inn i lokalbefolkningens behov, engasjere oss i hvordan folk skal leve og prøve å påvirke dem. Man kan enten tvinge eller stimulere samfunnet over i et grønt skifte, og vi er svært opptatt av det sistnevnte. Det å begrense bilbruk handler ikke om å fjerne parkeringsplasser, men å stimulere til alternativ mobilitet og finne gode løsninger for å frakte både personer og varer.

På bakgrunn av denne tankegangen har Mustad Eiendom engasjert seg stort i temaer rundt nærlogistikk, og har blant annet vurdert muligheter for å introdusere delingsløsninger for bil, sykkel og varesykkel til område.

Selskapet har også engasjert seg i mindre bærekraftprosjekter. De har blant annet restaurert hagen i det tidligere feriehuset til Christian Tullin, og har plantet epletrær, laget en grønnsakshage og dyrket hydroponiske urter. Hver fredag, når råvarene er modne, selger de dette gjennom en liten bod, for å sette fokus på verdien i økologisk dyrket og kortreist mat.

– Vi forstå bedre nå at bærekraft ikke oppnås ved hjelp av to-tre store tiltak. Det er alle disse små tingene og engasjementene som til slutt vil gjøre at vi får det til, sier Line.

Fremdeles et godt stykke igjen

Han er på generelt grunnlag positiv til utviklingen han nå ser innen byggenæringen, men erkjenner at det ikke finnes noen “quick fix” for å gjøre bransjen bærekraftig. Målene må riktignok settes høyt, men for å komme dit må de ulike aktørene i bransjen legge sten på sten.

– Vi ser på dette som en forbedringsreise. Det bekymrer oss ikke at vi ikke har alle svarene nå med en gang. Vi er nysgjerrige, vi ønsker å utvikle oss og bli bedre og vi er opptatt av å snakke med de rundt oss for å høre hva de mener vi kan og bør gjøre. Noen ganger utforsker vi løsninger som ender opp med at vi stanger hodet i veggen, men det gir oss en kunnskap som gjør at vi lettere kommer oss videre, og tar nye steg videre mot målet vårt, avslutter han.

 

Partner i BackerSkeie, Are K. Skeie og leder for BackerSkeies team innenfor eiendom, bygg og anlegg ser at flere aktører nå tenker i en mer bærekraftig retning.

– Mustad Eiendom har spennende og gode tanker rundt bærekraft. Vi ser nå at flere aktører ønsker å satse ytterligere innenfor bærekraft, og nå trenger hjelp til å få inn rett kompetanse for å få dette til, sier Skeie.

Skeie mener Mustad Eiendom har en klok tilnærming til sitt bærekraftsarbeid.

– De selskapene vi ser lykkes godt innenfor bærekraft, er de som gjør bærekraft til sitt DNA, akkurat slik Line snakker om, og gjør tiltak innenfor bærekraft på et strategisk og overordnet nivå, gjennomgående i hele selskapet. Da kreves det tung kompetanse på strategi og endringsledelse. Denne type kompetanse er viktig både å ha i styrerommet og ledergruppen for å lykkes med bærekraft, avslutter Skeie.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire, og særlig innen funksjonen økonomi og finans.

Trine Silje ny partner i BackerSkeie

Trine Silje Nygård begynte 16. april som ny partner i BackerSkeie. Trine Silje har over 20 års erfaring fra ledelse, prosjektledelse, oppbygging av ny virksomhet og ledelsesrådgivning fra Metier, KPMG og Deloitte for klienter i både offentlig og privat sektor. Særlig helsesektoren, prosjektorienterte virksomheter, profesjonelle tjenester og fornybarsektoren har vært fokusområder de senere år.

– Du må omfavne generativ AI

Generativ kunstig intelligens har fanget interessen til mange i norsk næringsliv, men konserndirektør for data og teknologi i Schibsted og styreleder i NorwAI, Sven Størmer Thaulow, bekymrer seg for selskapenes evne til å implementere teknologien på en god måte.