Vil du være med å utvikle destinasjonen Oslo Airport City?

Oslo Airport City AS (OAC) er en utbygger som gjennom langsiktig og bærekraftig utvikling skal skape en ny destinasjon i form av landets største, viktigste og mest sentrale næringspark på Gardermoen, hele Norges knutepunkt. Ferdig utviklet og utbygget vil destinasjonen bestå av rundt 1 million kvadratmeter næringseiendom i form av lager og logistikk, hotell, kontorer, mobilitetsbygg, annen varehandel, messevirksomhet, service og tjenesteyting m.m. Det er forventet at Oslo Airport City og resten av Gardermoen Næringspark vil gi plass til rundt 40.000 nye arbeidsplasser.

For å sikre en rask, effektiv og bærekraftig utvikling av området, har selskapet nylig vedtatt en ny eierstrategi. For å sikre implementeringen av strategien, søker vi nå:

Kommersiell direktør

Prosjektsjef

Søknad registreres snarest, og innen 3. september.

Ansvarlig rådgiver