Loader

Executive Search

Nordisk forankring
BackerSkeies nordiske forankring gir et konkurransefortrinn sammenlignet med våre internasjonale konkurrenter. All vår energi brukes til å bli best for våre klienter og kandidater i Norden. Dette gir oss et omfattende nettverk av ledere og eksperter som vi bringer inn i våre oppdrag som kandidater, kilder og referanser. Samtidig kan vi tilpasse alle prosesser og verktøy nordiske forhold.

Klientens unike behov
Klienter kommer til oss når de har en konkret lederutfordring som en plutselig lederavgang eller endrede markedsutfordringer. Basert på konsulentens spisskompetanse på bransje og funksjon innhenter vi all nødvendig informasjon gjennom en tett og god dialog med klienten. Informasjonen struktureres ved hjelp av BackerSkeies velprøvde verktøy og metodikk, og danner fundamentet i søket etter den rette kandidaten. Klienten vet hva utfordringen er – som rådgivere bistår vi med å definere den beste løsningen.

Søket etter de beste
Søket etter potensielle kandidater er en prosess preget av systematikk, kreativitet og hardt arbeid. Basert på vår inngående bransjekjennskap gjør teamet en grundig markedsanalyse for å identifisere relevante miljøer, mulige kandidater og gode kilder. Verden er likevel ofte større enn man tror. Derfor bidrar vårt analyse- og researchteam med å komplettere oversikten med ytterligere kandidater og kilder. Mange kandidater ser en egenverdi i å ha en dialog med et ledende Executive Search selskap som BackerSkeie. Det åpner dører til kandidater og kilder som ellers forblir ukjent, og vi arbeider målrettet for å komme i dialog og garanterer partene den nødvendige konfidensialitet i videre diskusjoner.

Analysen av kandidatene
BackerSkeie har som mål å finne riktig «match» mellom stilling og kandidat. Det skal være riktig rolle for kandidatens karriere og riktig kandidat for klientens organisasjon. Det er mange fallgruver ved ansettelse av en ny leder og kostnaden ved feilrekruttering er høy. Det er vår jobb å minimere denne risikoen for våre oppdragsgivere. Dette gjør vi ved å kombinere dyp sektor- og funksjonskompetanse med en strukturert og faktabasert evaluering fundert på fire hovedelementer:

• Strukturerte dybdeintervjuer med fokus på fakta, kompetanse og motivasjon
• Strukturerte og relevante referanseintervjuer
• Evaluering av både akademiske og profesjonelle resultater
• Skriftlige oppgaver relatert til personlighet, analytiske evner og teamroller

Oppfølging
BackerSkeie er opptatt av at klient og kandidat får oppfylt sine forventninger. For å sikre en best mulig integrering av en kandidat følger vi opp klient og kandidat regelmessig, samtidig som vi bygger grunnlaget for et langsiktig partnerskap med klient.

Suksess for oss er når kandidat og klient sammen oppnår suksess.

Se flere Kontakt oss