Nel Hydrogen rigger seg for suksess i en ny og mer bærekraftig verden

12. januar 2021Skrevet av: BackerSkeie

Tross rask vekst og stor suksess er Nel Hydrogen klare på at den største oppgaven ligger foran dem. Hydrogenselskapet har globale ambisjoner, og bygger nå en ledelse med stor kompetansebredde for å takle fremtidens utfordringer.

– Fellesbetegnelsen er at vi ønsker folk som er ledende innen sitt felt. Selv om vi er et relativt lite, norsk selskap skal vi konkurrere på en global arena, og da må vi rekruttere de beste i verden, sier CEO i Nel Hydrogen, Jon André Løkke.

– Vi har bare så vidt begynt, sier Løkke, om den raske veksten selskapet har opplevd den seneste tiden.

Topplederen påpeker at den største veksten fremdeles ligger foran det norske hydrogenselskapet, som har ambisiøse mål om å fortsette å være en verdensledende leverandør av optimale løsninger for produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen fra fornybar energi.

– Før levde vi i en nisjeverden, men nå er vi i ferd med å bli selve navet i flere industrier. Hydrogen vil være helt sentralt for at verden skal kunne avkarbonisere og håndtere det grønne skiftet, og det skaper vanvittige forventninger til selskapet. Derfor må vi bruke mye tid på og ressurser på å bygge organisasjon, og rigge oss for å møte disse forventningene, sier Løkke.

Bygger organisasjonen for fremtidens behov

Nel Hydrogen bygger ikke den organisasjonen de trenger nå, men ser i stedet mot hva de vil ha behov for i tiden fremover. Hele virksomheten må skaleres for å møte en hurtig økende etterspørsel, og ny kompetanse skal utfylle en allerede solid toppledergruppe.

– Ute i produksjonen skalerer vi opp ved blant annet å introdusere helautomatiserte produksjonslinjer til erstatning for manuelle prosesser, derfor trenger vi personer som forstår alle prosessparametre og evner å bygge en slik helautomatisert produksjon. Det krever blant annet erfaring og innsikt i prosess, produksjon, automasjon og robotteknologi, påpeker Løkke.

Økt produksjon betyr likevel lite dersom man ikke evner å rulle produktene ut verden over. Denne delen av virksomheten vil igjen kreve en helt annen kompetanseprofil, og evnen til å levere store prosjekter i samarbeid med partnere på en annen måte, og i en betydelig større skala, enn tidligere.

I tillegg behøves personer med kompetanse på systemer, rutiner og metodikk.

– Vi har nylig rekruttert en Chief HR Officer, en HR-ansvarlig for konsernet. Vi ønsket å få denne rollen på plass allerede nå før vi blir for store, det er betydelig lettere å bygge metodikk nå enn å måtte rydde opp i uvaner når vi har blitt veldig mye større, konstaterer CEOen.

Ser etter personer som “har sett filmen før”

Løkke sier det ikke finnes et enhetlig svar på hva slags type profil Nel ser etter når de ansetter nye ledere.

– Vi skal sette sammen et lag, og hver enkelt må bringe ulik kompetanse og ulike erfaringer inn med seg. Den viktigste fordelen er at de har vært med på lignende reiser tidligere, har sett hva som trengs og har de rette verktøyene i verktøykassa, utdyper han.

Det er de individuelle kandidatenes egenskaper satt opp mot rollen, bransjen og Nel sitt fastsatte mål som er avgjørende i enhver ansettelsesprosess. Da selskapet ansatte sin juridiske direktør var tidligere erfaring med store infrastrukturkontrakter en tungtveiende forutsetning. HR-direktøren må ha ekspertkompetanse på hvordan man setter opp et performance management-system, og økonomidirektøren skulle ha erfaring med rask vekst og kostnadskutt i en børsnotert verden.

– Fellesbetegnelsen er at vi ønsker folk som er ledende innen sitt felt. Selv om vi er et relativt lite, norsk selskap skal vi konkurrere på en global arena, og da må vi rekruttere de beste i verden. Derfor ser vi etter personer som har sett filmen før, og som har erfaring fra et raskt vekstselskap eller teknologiselskap. Vi kan ikke sitte og vente på at folk skal skjønne hvordan de kan gjøre jobben sin, poengterer Løkke, som selv har erfaring fra solenergi.

– Vi må ha noen som egentlig er litt for store for oss

Nel Hydrogen har i dag en toppledelse og et styre sammensatt av kompetente ledere fra flere nasjoner, deriblant USA, Danmark, Belgia, Romania og, selvsagt, Norge. Å ekspandere og bygge organisasjon kan være krevende for et relativt lite selskap med hovedkontor i Norge, som opererer i et globalt perspektiv.

– Noen ting med Nel er veldig enkle å selge inn til lederkandidater. Det at vi er i stor vekst og driver med noe som er meningsfylt, fremtidsrettet og sentralt for miljøaspektet er noe vi får masse oppmerksomhet for. Det skaffer oss også mange interessenter, og det er mange åpne søknader, forteller Løkke.

Utfordringen er derimot å få tak i de personene som kan komme inn og prege selskapets fremtid, bygge organisasjon og bidra til den betydelige veksten Nel har satt seg mål om.

– Vi må ha noen som egentlig er litt for store for oss, slik at selskapet kan vokse inn i denne personens erfaring. En som kan brette opp ermene og se det store bildet, som forstår hvor vi er i dag og hvor vi ønsker å komme.

– Ydmyke for oppgaven som ligger foran oss

Selv om ikke alle brikker er på plass riktig ennå, er Løkke svært positiv til fremtiden, og rollen Nel Hydrogen vil spille i den. Mens utenforstående lar seg imponere av selskapets vekst og suksess den seneste tiden, har CEOen likevel en relativt nøktern tilnærming til alt de har oppnådd.

– Det viktigste elementet for oss er at vi er svært ydmyke for at oppgaven som ligger foran oss er mye større enn den som ligger bak oss. Vi skal tross alt levere på ambisjonene våre, på kontrakter og på samarbeidet med våre partnere, avslutter han.

 

Executive Partner i BackerSkeie, Cato Backer synes toppsjefen i Nel Hydrogen har valgt rett strategi for å bygge sin organisasjon og realisere ambisiøse vekstplaner.

– Jeg tror selskaper som har ambisjoner om vekst i et voksende marked kan ha mye å lære av tankegangen til Nel når det gjelder rekruttering på alle nivåer. Det å få inn de rette menneskene til å velge vei og lede organisasjonen er avgjørende for å lykkes, mener Backer.

– Vi ser nå mange selskaper innenfor digitalisering og ESG som forventer en rask vekst fremover. Mitt beste råd er å rekruttere de beste lederne til ledergruppen og på nivåene under. De som rekrutterer de beste i markedet vil sannsynligvis lykkes, avslutter Backer.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire, og særlig innen funksjonen økonomi og finans.

Trine Silje ny partner i BackerSkeie

Trine Silje Nygård begynte 16. april som ny partner i BackerSkeie. Trine Silje har over 20 års erfaring fra ledelse, prosjektledelse, oppbygging av ny virksomhet og ledelsesrådgivning fra Metier, KPMG og Deloitte for klienter i både offentlig og privat sektor. Særlig helsesektoren, prosjektorienterte virksomheter, profesjonelle tjenester og fornybarsektoren har vært fokusområder de senere år.

– Du må omfavne generativ AI

Generativ kunstig intelligens har fanget interessen til mange i norsk næringsliv, men konserndirektør for data og teknologi i Schibsted og styreleder i NorwAI, Sven Størmer Thaulow, bekymrer seg for selskapenes evne til å implementere teknologien på en god måte.