Ledelse i krisetider

14. mai 2010Skrevet av: BackerSkeie

Ledere over hele verden har det siste året opplevd en av de verste nedgangstidene siden krigen. Norske ledere er intet unntak. Her følger fem råd for bedre å lykkes som leder i krisetider, signert Cato Backer, Managing Partner i BackerSkeie Executive Search & Selection.

Vel har økonomiske kriser ulike årsaker, men nedgangstider og oppgangstider sitter også i hodene på hver og en av oss. Er ledere nervøse og usikre vil det selvsagt prege deres adferd. Ledere som er trygge og har selvtillit vil være villig til å ta kalkulert risiko og investere i ny virksomhet. Som headhunter ser jeg at ledere takler nedgangstidene på ulike måter. Her er noen anvendte prinsipper jeg har sett hos ledere som lykkes – også i vanskelige tider.

Fjern frykt – skap trygghet

Kulturen i et selskap er sårbar. Nedgangstider skaper usikkerhet i hele organisasjonen – fra toppledelse til den enkelte medarbeider. Usikkerhet rundt kunder, omsetning, marginer, oppsigelser og permitteringer er mer utbredt enn mange ledere kanskje er klar over. Hvis du som leder ikke fjerner usikkerheten blant de ansatte så hurtig som mulig, kan usikkerheten ha negativ effekt på motivasjon og konsentrasjon på alle nivåer. Risikoen for å miste dine fremste talenter vokser jo større usikkerheten er i organisasjonen. Slik kan et selskap komme inn i en negativ spiral. Altså: Fjern frykt og skap trygghet!

Keep it simple

Mennesker gjør gjerne ting på en bestemt måte ut fra vane, og ikek rasjonalitet. Mange ledere er så opptatt av sekundære oppgaver at de primære oppgavene som leder ikke får nok fokus. Tøffe økonomiske tider kan synliggjøre ineffektive bruk av tid og bringe en leder ”back to basics”. Det enkle er ofte det beste, sier man hos Rema. Det gjelder også innen ledelse – særlig i en usikker tid hvor ressurser må brukes der effekten er størst. God ledelse kommer ikke utenom enkle prinsipper som klare, realistiske mål, oppfølging av resultater og kontinuerlig forbedring av det daglige arbeidet i organisasjonen.

Deleger, deleger, deleger

Å fordele oppgaver og ansvar er naturligvis en av de viktigste oppgavene en leder har. Jo mindre du som leder er tynget ned av detaljer, jo bedre. De fleste ledere delegerer for lite, fordi de tror de kan gjøre jobben raskere og bedre selv. Slik ”micro management” hos ledere er spesielt skadelig for organisasjoner i nedgangstider. Skal du være en god leder, vil det lønne seg å les kompetanse og motivasjon hos folk rundt deg – og delegere til engasjerte kolleger.

Energi og overskudd

Ledelse i nedgangstider er meget krevende. Likevel er ingen tjent med at du som leder arbeider deg i hjel. Mange ledere reiser på ferie med et øye på mobilen og et på laptoppen. Ikke vær redd for å skru av teknologien noen timer hver dag. Ta deg heller et glass vin og la tankene fly når du tar feriedager du fortjener. Forskning viser at hjernen er en svært effektiv problemløser mens vi dagdrømmer. Andre studier viser verdien av å koble av for ledere under stress. Det å være sammen med venner og familie, og slik få sortert tanker og prioteringer, kan tjene selskapet du leder mer effektivt enn å la problemene kverne uavbrutt.

Skap stjerneteamet

Som leder skal du skape team som samarbeider og er stinne av selvtillit. Dette krever god ledelse og ansatte som ønsker å yte en god innsats for mål de vil identifisere seg med. Å følge disse prinsippene er likevel fåfengt dersom du har medarbeidere som ikke lar seg motivere eller har rett kompetanse. Som leder må du tenke på ressursene du bruker på å få vanskelige ansatte til å arbeide effektivt og levere resultater. Alternativet er å bruke tiden til å få kompetente og motiverte kolleger i din organisasjon til sammen å nå målene. Nedgangstider er en god tid for å finne dyktige ledere og spesialister. Gjør du gode ansettelser nå, kan du starte oppgangstiden med markedets sterkeste team. Lykke til med 2010!

Saken er et utdrag fra Kapital nr 1, 2010. 

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Cato Backer

Executive Partner og lead industri

Lederinnsikt

Se alle artikler

Begynn internt og suppler eksternt: Slik bygger du en solid leadership pipeline

Ved å ha et konkret og aktivt forhold til selskapets “leadership pipeline” får du et bedre grunnlag for å finne den beste personen til lederrollen – uavhengig av om du ender opp med en intern eller ekstern kandidat.

– Den virkelige utfordringen er inkludering

Stadig flere norske selskaper har mangfold og inkludering som et viktig punkt på agendaen, men utviklingen går ikke så raskt som man kunne ønsket. Hva skal til for å skape en mangfoldig arbeidsstyrke og ledergruppe, som på sikt kan sikre bærekraftig økonomisk vekst?

– Fusjonen som skal sikre større slagkraft i fornybarsektorens fremtid

Arbeidet med å fusjonere kraftselskapene Agder Energi og Glitre Energi startet i 2020. Tre år, én pandemi, én energikrise og én krig i Europa senere kunne resultatet, Å Energi, endelig se dagens lys.