Kvinnenes vei mot toppen er begynt

15. mai 2014Skrevet av: BackerSkeie

Hvorfor ledes ikke flere børsnoterte selskaper av kvinner? Det vet ingen. Cato Backer, Managing Partner i BackerSkeie er intervjuet i Finansavisen.

Men en demografisk og sosiokulturell analyse kan hjelpe: Snittalderen på toppledere på børs er 50. De fleste av disse har 25 år med karriere bak seg, uten avbrudd grunnet fødsler og med full støtte på hjemmefronten. Videre var studier rundt jus, økonomi og ingeniørfag sterkt mannsdominert på 80-tallet da dagens toppledere studerte, sier Cato Backer, hodejeger og adm. direktør i BackerSkeie.

Endring i gang

Han forklarer at arbeidsmarkedet for nyutdannede jenter nok var adskillig mer forutinntatt for 25 år siden enn i dag. Dette medfører dessverre at det enn så lenge er flere menn som faktisk har hatt anledning til å samle nok og riktig erfaring til å kvalifisere for de tyngste rollene. Backer tror et åpent og resultatorientert samfunn og arbeidsliv, i kombinasjon med ambisiøse og kompetente kvinner, vil føre til at kjønnsfordelingen på toppen endrer seg de neste årene. I dag er det vel omtrent like mange jenter som gutter som studerer jus, økonomi og ingeniørfag. Jentene treffer i dag et arbeidsmarked som er langt mer likestilt enn for 30 år siden. Kvinnelige rollemodeller er det langt flere av enn før, sier han. Han mener nye holdninger til hjemmehjelp og barneoppdragelse også jevner ut belastningene og forventningene mellom kjønn. Dette vil gi kvinner som kan og vil bedre muligheter til å bli toppledere. Vil tallet ha endret seg om ti år? Ja.

Saken er utdrag fra Finansavisen, 2014. 

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Cato Backer

Executive Partner og lead industri

Lederinnsikt

Se alle artikler

Vianode kombinerer industriell ekspertise og erfaring med finansiell spisskompetanse

– I et partnerskap som dette er det viktig å få med alle perspektiver og kapasiteter, slik at man får det beste ut av alle parter, sier styreleder Asbjørn Søvik om samarbeidet mellom Elkem, Hydro og Altor. Gjennom selskapet Vianode skal trekløveret befeste Norges posisjon i den internasjonale batteriverdikjeden.

Når bygg blir bærekraftige

Rasmus Nord mener stadig flere byggeprosjekter går i en mer bærekraftig retning, men etterlyser enda bedre samarbeid på tvers av verdikjeden. – Viljen til å komme med de gode løsningene er der, men for at endringene skal skje raskere må vi jobbe enda bedre sammen, både på tvers av bransjer og opp mot myndighetene, oppfordrer han.

– Det eneste som er krystallklart er at vi ikke vil gå tilbake til der vi var

Administrerende direktør i Microsoft Norge, Kristine Dahl Steidel, har ingen fasit på hvordan den nye arbeidshverdagen vil se ut, men hun er tydelig på at god kommunikasjon, rett kompetanse og et solid teknologisk fundament vil være avgjørende for å lykkes.