Kvinnenes vei mot toppen er begynt

15. mai 2014Skrevet av: BackerSkeie

Hvorfor ledes ikke flere børsnoterte selskaper av kvinner? Det vet ingen. Cato Backer, Managing Partner i BackerSkeie er intervjuet i Finansavisen.

Men en demografisk og sosiokulturell analyse kan hjelpe: Snittalderen på toppledere på børs er 50. De fleste av disse har 25 år med karriere bak seg, uten avbrudd grunnet fødsler og med full støtte på hjemmefronten. Videre var studier rundt jus, økonomi og ingeniørfag sterkt mannsdominert på 80-tallet da dagens toppledere studerte, sier Cato Backer, hodejeger og adm. direktør i BackerSkeie.

Endring i gang

Han forklarer at arbeidsmarkedet for nyutdannede jenter nok var adskillig mer forutinntatt for 25 år siden enn i dag. Dette medfører dessverre at det enn så lenge er flere menn som faktisk har hatt anledning til å samle nok og riktig erfaring til å kvalifisere for de tyngste rollene. Backer tror et åpent og resultatorientert samfunn og arbeidsliv, i kombinasjon med ambisiøse og kompetente kvinner, vil føre til at kjønnsfordelingen på toppen endrer seg de neste årene. I dag er det vel omtrent like mange jenter som gutter som studerer jus, økonomi og ingeniørfag. Jentene treffer i dag et arbeidsmarked som er langt mer likestilt enn for 30 år siden. Kvinnelige rollemodeller er det langt flere av enn før, sier han. Han mener nye holdninger til hjemmehjelp og barneoppdragelse også jevner ut belastningene og forventningene mellom kjønn. Dette vil gi kvinner som kan og vil bedre muligheter til å bli toppledere. Vil tallet ha endret seg om ti år? Ja.

Saken er utdrag fra Finansavisen, 2014. 

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

– Du må omfavne generativ AI

Generativ kunstig intelligens har fanget interessen til mange i norsk næringsliv, men konserndirektør for data og teknologi i Schibsted og styreleder i NorwAI, Sven Størmer Thaulow, bekymrer seg for selskapenes evne til å implementere teknologien på en god måte.

Hva er riktig lønnsnivå i ledelsen?

Hva er konkurransedyktig lønn for konsernsjef og direktører? Det spørsmålet diskuteres i disse dager i styrer og kompensasjonsutvalg. BackerSkeie kan bistå med de relevante datapunktene.

Regulering av kjønnsbalanse i styrerommet – et juridisk perspektiv

Innen 2024 er omme, må over 6.500 av landets selskaper ha sikret en balansert kjønnssammensetning i sitt styre. Partner og advokat Caterina Håland Gaeta i SANDS opplever at de fleste er positive til det nye kravet – og at det er både tydelig og ambisiøst. Konsekvensen av å ikke etterleve kravet til 40% kjønnsbalanse i styret per 31.12 kan være betydelig.