Kvinnenes vei mot toppen er begynt

15. mai 2014Skrevet av: BackerSkeie

Hvorfor ledes ikke flere børsnoterte selskaper av kvinner? Det vet ingen. Cato Backer, Managing Partner i BackerSkeie er intervjuet i Finansavisen.

Men en demografisk og sosiokulturell analyse kan hjelpe: Snittalderen på toppledere på børs er 50. De fleste av disse har 25 år med karriere bak seg, uten avbrudd grunnet fødsler og med full støtte på hjemmefronten. Videre var studier rundt jus, økonomi og ingeniørfag sterkt mannsdominert på 80-tallet da dagens toppledere studerte, sier Cato Backer, hodejeger og adm. direktør i BackerSkeie.

Endring i gang

Han forklarer at arbeidsmarkedet for nyutdannede jenter nok var adskillig mer forutinntatt for 25 år siden enn i dag. Dette medfører dessverre at det enn så lenge er flere menn som faktisk har hatt anledning til å samle nok og riktig erfaring til å kvalifisere for de tyngste rollene. Backer tror et åpent og resultatorientert samfunn og arbeidsliv, i kombinasjon med ambisiøse og kompetente kvinner, vil føre til at kjønnsfordelingen på toppen endrer seg de neste årene. I dag er det vel omtrent like mange jenter som gutter som studerer jus, økonomi og ingeniørfag. Jentene treffer i dag et arbeidsmarked som er langt mer likestilt enn for 30 år siden. Kvinnelige rollemodeller er det langt flere av enn før, sier han. Han mener nye holdninger til hjemmehjelp og barneoppdragelse også jevner ut belastningene og forventningene mellom kjønn. Dette vil gi kvinner som kan og vil bedre muligheter til å bli toppledere. Vil tallet ha endret seg om ti år? Ja.

Saken er utdrag fra Finansavisen, 2014. 

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Cato Backer

Executive Partner og lead industri

Lederinnsikt

Se alle artikler

Et komplisert interessentbilde er utvilsomt krevende – men bør også være motiverende

Konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, mener at det å sette, konkretisere og følge opp entydige mål kan være noe vanskeligere for offentlige virksomheter enn for private. Men nettopp dette fragmenterte målbildet er en motivator for de rette kandidatene til lederstillinger i offentlig sektor.

Familieeide virksomheter sikrer strategisk viktig kompetanse gjennom nye styremedlemmer

Stadig flere familieeide selskaper henter inn eksterne styremedlemmer for å bistå med å definere og realisere organisasjonens strategi, retning og styringsmodell. Sigurd Haavik i Oslo Family Office mener rollen som styremedlem i familieeide virksomheter krever noe utover faglig kompetanse og erfaring. Det krever empati og gode rådgivende ferdigheter.

Hva skjer hvis vår CEO ikke er tilgjengelig i morgen?

Den erfarne styrelederen John Andersen jr. understreker viktigheten av at styret har et godt svar på hva som skjer – både midlertidig og på lang sikt – dersom en ny CEO av en eller annen grunn må på plass.