Kvinnenes vei mot toppen er begynt

15. mai 2014Skrevet av: BackerSkeie

Hvorfor ledes ikke flere børsnoterte selskaper av kvinner? Det vet ingen. Cato Backer, Managing Partner i BackerSkeie er intervjuet i Finansavisen.

Men en demografisk og sosiokulturell analyse kan hjelpe: Snittalderen på toppledere på børs er 50. De fleste av disse har 25 år med karriere bak seg, uten avbrudd grunnet fødsler og med full støtte på hjemmefronten. Videre var studier rundt jus, økonomi og ingeniørfag sterkt mannsdominert på 80-tallet da dagens toppledere studerte, sier Cato Backer, hodejeger og adm. direktør i BackerSkeie.

Endring i gang

Han forklarer at arbeidsmarkedet for nyutdannede jenter nok var adskillig mer forutinntatt for 25 år siden enn i dag. Dette medfører dessverre at det enn så lenge er flere menn som faktisk har hatt anledning til å samle nok og riktig erfaring til å kvalifisere for de tyngste rollene. Backer tror et åpent og resultatorientert samfunn og arbeidsliv, i kombinasjon med ambisiøse og kompetente kvinner, vil føre til at kjønnsfordelingen på toppen endrer seg de neste årene. I dag er det vel omtrent like mange jenter som gutter som studerer jus, økonomi og ingeniørfag. Jentene treffer i dag et arbeidsmarked som er langt mer likestilt enn for 30 år siden. Kvinnelige rollemodeller er det langt flere av enn før, sier han. Han mener nye holdninger til hjemmehjelp og barneoppdragelse også jevner ut belastningene og forventningene mellom kjønn. Dette vil gi kvinner som kan og vil bedre muligheter til å bli toppledere. Vil tallet ha endret seg om ti år? Ja.

Saken er utdrag fra Finansavisen, 2014. 

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Cato Backer

Executive Partner og lead industri

Lederinnsikt

Se alle artikler

Topplederfrokost : «Den perfekte stormen? Hvordan lede i ukjent farvann»

BackerSkeie startet 2023 med en pangstart og samlet 150 toppledere, fysisk og digitalt, til topplederfrokost med temaet «Den perfekte stormen? Hvordan lede i ukjent farvann». To av Norges fremste makroøkonomer, Elisabeth Holvik og Jan Ludvig Andreassen, delte tankevekkende innlegg om dagens geopolitiske klima, utsiktene for makroøkonomien i 2023 og hvordan dette vil påvirke norske bedrifter og lederskap.

– Å bygge en solid ledergruppe er øverste prioritet

Som CEO i et IT-konsulentselskap i sterk vekst, gjennomgikk Melissa Mulholland og hennes lederteam en ledergruppe evaluering i regi av BackerSkeie. Resultatet var et bedre bilde av talentene hun hadde rundt seg, og hvilke behov som måtte fylles for enda bedre å realisere ambisiøse mål og en global strategi.

Styrets hovedutfordringer i fornybar energi

Selskapene i fornybar-sektoren står midt i den rivende utviklingen mot et mer bærekraftig samfunn. Rollen som styremedlem krever mot, engasjement, orienteringsevne og den rette kompetansen. Usikkerheten særlig om samfunnsutvikling og markeder, er en konstant faktor når det skal fattes beslutninger med ringvirkninger langt utover styrerommets fire vegger.