Krisetider gir svar på hvor godt ledergruppen fungerer

4. april 2020Skrevet av: BackerSkeie

Omfanget av dagens krisesituasjon vil vise hvordan individuelle ledere håndterer risiko, utfordre dynamikken i ledergruppen og belyse nye kompetansebehov.

Hvordan er din ledergruppe rustet for å møte krisen og den nye normalen etter krisen?

Med lang erfaring innen executive search og sammensetning av ledergrupper og styrer jobber BackerSkeie målbevisst for å bidra til at alle virksomheter har den beste ledelsen.

En velfungerende ledergruppe er viktig for langsiktig suksess under normale omstendigheter, og blir ytterligere avgjørende i en krisesituasjon styrt av fundamentale, eksterne og ukontrollerbare forhold.

– I medvind er det forholdsvis lett å styre skuta som en trygg og sjarmerende leder. Det er i motvind og kast at lederskapet blir testet, og det begynner å knirke litt. Sånn sett er det en krevende, men også interessant periode vi nå er inne i, sier partner i BackerSkeie, Rolf Kåre Nilsen.

En syretest for noen og enhver

Nilsen mener den globale krisen, som nå setter ledergrupper verden over på prøve, også kan være en mulighet til å lære litt mer om individene og sammensetningen i ledergruppen, om hva som fungerer og hva som må forbedres.

– Denne situasjonen blir en syretest for noen og enhver. Vi vil få se hva som virkelig bor i den enkelte leder, og i ledergruppen som helhet når nye og krevende beslutninger må tas, påpeker han.

– Ledere blir bevisstgjort sitt ansvar, ikke bare ovenfor eget selskap og avdeling, men som en del av «dugnaden» og helheten i samfunnet.

Utfordrer dynamikken i lederskapet

Til vanlig vil en ledergruppe ta beslutninger på grunnlag av langsiktige planer og strategier, tatt opp i og vedtatt av selskapets styre, og rullet ut i et kontrollert og håndterbart tempo.

Med koronakrisen har situasjonen blitt snudd på hodet, og lederskapet må nå reagere fremfor å agere. Ledere som til vanlig får kjøre sitt eget løp, bak lukkede dører, må nå forholde seg til en løpende agenda i en annerledes og usikker setting.

– Disse voldsomme endringene, dette stresset og denne usikkerheten er nok noe mange ledere føler på nå, sier Nilsen.

Han tror dagens situasjon vil utfordre deler av dynamikken i lederskapet.

– Noen vil stå frem og ta ansvar, og dermed bli enda mer sentrale og aktuelle i en ledergruppe, mens andre vil falle litt igjennom. Vi vil se hvordan ledere håndterer risiko, hvilket mot de har og hvor smerteterskelen ligger. Derfor er det viktig å identifisere hvor de gode ideene kommer fra, og invitere inn unge ledertalenter.

Ledergruppen må fungere i to akser

I en normal situasjon er en Management Audit/Ledergruppeevaluering et nyttig verktøy for å evaluere om ledergruppa er satt sammen på en god måte, og om ledelsen innehar den riktige kompetansen knyttet til aktuelle og fremtidige utfordringer. Ikke minst blir det viktig å prioritere de riktige sakene og gjennomføre trygg saksbehandling som leder frem til de beste beslutningene i en krevende tid med stor grad av usikkerhet.

– Men i en krisesituasjon er det få som har tid og ressurser til å starte en prosess som kan ta 1-2 måneder å gjennomføre. Det de trenger nå er en samarbeidspartner med god erfaring og de rette verktøyene, som kan komme kjapt inn, analysere og evaluere ledergruppa og komme med anbefalinger raskt, sier Managing partner i BackerSkeie, Knut Ole Tande.

Han mener det er viktig å forsikre at ledergruppen fungerer i to akser:

På kort sikt må lederne ha den riktige kompetansen til å håndtere den aktuelle krisen, og i et langsiktig perspektiv må selskapet ha de rette ressursene for å posisjonere seg i forhold til den nye normalen som kommer.

– I BackerSkeie har vi omfattende erfaring og høy kompetanse på å gjøre evalueringer og komme med anbefalinger raskt. Vi hjelper selskaper med å ta de rette beslutningene, finne de rette personene og bruke de på riktig måte, både under og etter krisesituasjoner, sier Tande.

Den nye normalen vil skape nye kompetansebehov

Det er vanskelig å forutsi hvordan den nye hverdagen etter koronakrisen vil se ut, derfor er det nå viktig å ha god oversikt over kompetansen i ledergruppen – også kompetanse du kanskje ikke har hatt behov for tidligere.

– Når det unormale blir den nye normalen vil det etableres et helt nytt behov knyttet til kompetansen i, og sammensetningen av lederskapet, mener Tande.

– De aller fleste bransjer vil operere i helt nye rammer når vi kommer oss gjennom denne krisesituasjonen. Derfor må selskap allerede nå begynne å ta stilling til hvilken kompetanse de har behov for, og hvordan dette skal balanseres i ledergruppen, avslutter han.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering og evaluering av fremragende ledere og styremedlemmer i norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Knut Ole Tande

Partner og lead digitalisering og IT

Rolf Kåre Nilsen

Partner og lead consumer og retail

Lederinnsikt

Se alle artikler

Regulering av kjønnsbalanse i styrerommet – et juridisk perspektiv

Innen 2024 er omme, må over 6.500 av landets selskaper ha sikret en balansert kjønnssammensetning i sitt styre. Partner og advokat Caterina Håland Gaeta i SANDS opplever at de fleste er positive til det nye kravet – og at det er både tydelig og ambisiøst. Konsekvensen av å ikke etterleve kravet til 40% kjønnsbalanse i styret per 31.12 kan være betydelig.

– Det mangler teknologikompetanse i styrer og ledergrupper

Det sa corporate vice president i Microsoft, Bjørn Olstad, på BackerSkeies Topplederfrokost 22. November med tema «AI og ledelse». Et rekordstort publikum med over 250 toppledere og styremedlemmer fikk høre Olstad og professor i teknologiledelse ved OsloMet, Tale Skjølsvik, komme med sine tanker rundt hvordan AI påvirker ledelse og lederrollen.

Alisdair Munro ny partner i BackerSkeie

Alisdair Munro begynte i desember som ny partner i BackerSkeie. Munro kommer fra en partner-rolle i Norge hos et av verdens største Executive search-selskaper og bringer med seg over 10 års erfaring fra bransjen, kombinert med over 30 års internasjonal ledererfaring.