Kompetansen alle vil ha – og ingen har råd til å mangle

25. april 2020Skrevet av: BackerSkeie

Digitalisering har stått på agendaen i snart tre tiår, men aktualiseres i dag av raske endringer i markedet og den plutselige og uventede omveltningen i arbeidshverdagen vår.

BackerSkeie opplever at behovet for digital kompetanse i ledergruppen og styret har blitt et gjengående tema i møter med norske virksomheter – uavhengig av bransje og segment.

Enorme teknologiske sprang har ført til at markeds- og samfunnsmessige endringer skjer raskere i dag enn noen gang tidligere. Mange av dagens forretningsmodeller var helt utenkelige for bare noen år siden, men muliggjøres nå av nye og innovative teknologier.

Det skaper nye muligheter, og nye behov, for endringsvillige organisasjoner som tør å utfordre den tradisjonelle måten å tenke på.

– Helt uavhengig av bransje ser vi nå et brennende behov for å få inn personer som kan ta tak i strategien på et overordnet nivå, og vurdere hvordan ny teknologi kan tas i bruk for å effektivisere virksomheten, utforske nye kanaler og forretningsmuligheter og posisjonere selskapet på nye måter, sier partner og lead for digitalisering i BackerSkeie, Line Askeland.

– Dette gjelder ikke bare i toppledelsen, men også i styret. Det er i dag et stadig større fokus på kompletterende kompetanse i styrerommet, og de fleste styrer etterspør ovennevnte kompetanse, tilføyer Managing Partner Knut Ole Tande.

En brobygger mellom forretning og teknologi

Utfordringen for de fleste er å finne de rette lederkandidatene til å lede selskapets teknologiske evolusjon. Digital kompetanse, også kalt innovasjonskompetanse, er ikke nødvendigvis et resultat av en god utdanning, men bygger i stedet på relevante erfaringer.

– Problemet er at mange selskaper mangler bestillerkompetanse når det kommer til å fylle denne rollen. De tenker gjerne i retning av den klassiske IT-direktøren, men det er først og fremst en intern ressurs som ikke nødvendigvis har de rette strategiske eller forretningsmessige egenskapene, sier Askeland.

Hun mener aktuelle kandidater må ha erfaring fra relevante prosjektgrupper og innovasjonsprosesser, kombinert med en evne og vilje til å stille seg først i køen og ta ansvar når muligheter dukker opp.

– Det handler om å være en brobygger mellom forretning og teknologi. Du trenger en person som ser det helhetlige bildet, og som forstår hvordan implementeringen av ny teknologi kan føre til merverdi, og derav også utvikling, for virksomheten i form av nye muligheter og forretningsområder, påpeker hun.

Må ta utgangspunkt i strategi

Askeland og Tande er begge klare på at denne rollen må ta utgangspunkt i forretning og strategi, fremfor teknologi.

– De som lykkes i denne rollen har en strategisk evne, og nok kompetanse til å se de overordnede strategivalgene i et teknologiperspektiv. Da snakker vi som oftest om lederprospekter med bakgrunn fra sterke konsulentmiljøer som har gjort prosjekter der teknologi automatisk har blitt del av prosessen, sier Tande.

Han anbefaler at rolleinnehaveren gis en tittel innen strategi eller forretningsutvikling, og stadfestes som en del av toppledergruppen.

– En direktør for strategi og forretningsutvikling skal rapportere direkte til administrerende direktør eller konsernsjefen, og må gis tilliten og muligheten til å forme alle akser. På denne måten får man en leder som virkelig blir en driver for utvikling av selskapet, fastslår Tande.

Man må tørre å prøve og feile litt

Under de rette omstendighetene kan en slik leder løfte virksomheten til nye høyder, men det krever digital modenhet og en god endringskultur fra selskapets side.

– Man må tørre å prøve å feile litt. Det nytter ikke å ha en stor prosjektgruppe med egen styringsgruppe og årelange prosesser. Innovasjon handler om korte sprinter, agile testmiljøer og en leder med mandat, muligheter og handlingsrom til å prøve nye ting, sier Askeland.

– De selskapene som faktisk lykkes med dette er de som evner å få problemstillingen på agendaen, implementerer den rette kulturen, løfter kompetansen opp i toppledelsen og styret og som samtidig har den nødvendige innovasjonskraften til å snu seg kjapt når det skjer endringer i markedet, istemmer Tande.

En svært vanskelig posisjon å fylle

Rollen som direktør for strategi og forretningsutvikling vil bare bli viktigere og viktigere i takt med den teknologiske utviklingen, men det er også en av de vanskeligste posisjonene å fylle.

– Dette er vanskelig. Det er få selskaper som virkelig lykkes med å finne den rette personen, men dersom du gjør det er det en gamechanger, understreker Tande.

– Og det er her vår rolle virkelig kommer til sin rett. Vi har forståelse for, og erfaring med, å etablere denne kompetansen i toppledelsen og i styrerommet. I tillegg har vi et bredt kontaktnettverk og en definert prosess for å forme målbildet så det blir en suksess. Det gjør BackerSkeie helt unike.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Knut Ole Tande

Managing partner og lead industri

Line Askeland

Partner og lead digitalisering

Lederinnsikt

Se alle artikler

– I dag er bredbånd nesten like viktig som vann

Administrerende direktør Trine Strømsnes i Cisco Norge mener teknologi og digitalisering er nøkkelen til en bærekraftig fremtid. Derfor jobber Cisco målrettet for å sørge for at så mange som mulig kan være med inn i den digitale fremtiden.

– Det finnes ingen ESG-næring

Professor Tor W. Andreassen understreker at samtlige bransjer er berørt av bærekraftspørsmål. – Uansett hvor du snur deg vil du møte på ESG-problematikk, og smarte ledere vil se på disse utfordringene som en mulighet for innovasjon, mener han.

– Styret må bygge en organisasjon som takler overgangen fra startfase til milliardbutikk

Unge og ambisiøse selskaper med ESG og bærekraft som kjerneverdier drives gjerne fremover av optimistiske og fremoverlente ledere. Dermed blir styrets rolle å balansere ut disse kreftene, og å fastsette en realistisk strategi.