Jakter markedets fremste ledere

14. mai 2010Skrevet av: BackerSkeie

Hagen, Røkke og Reitan er eksempler på hva den enkelte leder betyr, sier Cato Backer, Managing Partner i BackerSkeie AS.

BackerSkeie – som jakter markedets mest talentfulle ledere og spesialister, mener en organisasjons suksess avhenger av rett rekruttering. Managing partner Cato Backer, mener hovedoppslaget i den seneste utgaven av Kapital viser hvor viktig ledere er for en organisasjon. Hagen, Røkke og Reitan er eksempler på hva den enkelte leder betyr – og er eksempler på ledere som virkelig selv kan rekruttering.

Rekruttering kan være avgjørende

Rett rekruttering er kanskje den mest effektive strategien til selv å gjøre karriere for en leder, sier Backer. Han påpeker at rett og gal rekruttering skaper og ødelegger verdier for milliarder hvert år. Ingen annen enkeltbeslutning er mer strategisk og påvirker organisasjoner mer enn rekruttering. Men rett rekruttering er vanskelig for de fleste av oss, og forbløffende ofte overlatt til magefølelse og irrasjonalitet. Forbløffende fordi det er så viktig for oss alle og fordi det er relativt enkelt å øke kvalitet på prosess og kandidat, fortsetter Backer. Han viser til at det å benytte seg av et rekrutteringsbyrå gir et mye større og bredere tilfang på relevante kandidater, samt en strukturert analyse av og rådgivning rundt de enkelte kandidatene.

Dette oppdager stadig flere ledere, sier Backer. Selskapets arbeid starter med å forstå kundens behov, videre med å kartlegge relevante kandidater og endelig til å kvalitetssikre og tilrettelegge dialogen mellom utvalgte kandidater og klient. Vi har et stort og levende fagmiljø som gjør at vi til enhver tid er i dialog med svært mange dyktige ledere. Dette tjener alle våre kunder på, forteller han.

BackerSkeies klienter er alt fra globale og børsnoterte konsern, til små innovative nyetableringer og nasjonale familieselskap. Vi har også stadig flere offentlige klienter som etterspør våre tjenester, sier Backer. Spennet er stort, men med én fellesnevner: Våre klienter er oftest ledere som vet at suksess avhenger av rett rekruttering, avslutter Cato Backer.

Saken er utdrag fra HegnarOnline, 2010.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Cato Backer

Executive Partner og lead industri

Lederinnsikt

Se alle artikler

Et komplisert interessentbilde er utvilsomt krevende – men bør også være motiverende

Konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, mener at det å sette, konkretisere og følge opp entydige mål kan være noe vanskeligere for offentlige virksomheter enn for private. Men nettopp dette fragmenterte målbildet er en motivator for de rette kandidatene til lederstillinger i offentlig sektor.

Familieeide virksomheter sikrer strategisk viktig kompetanse gjennom nye styremedlemmer

Stadig flere familieeide selskaper henter inn eksterne styremedlemmer for å bistå med å definere og realisere organisasjonens strategi, retning og styringsmodell. Sigurd Haavik i Oslo Family Office mener rollen som styremedlem i familieeide virksomheter krever noe utover faglig kompetanse og erfaring. Det krever empati og gode rådgivende ferdigheter.

Hva skjer hvis vår CEO ikke er tilgjengelig i morgen?

Den erfarne styrelederen John Andersen jr. understreker viktigheten av at styret har et godt svar på hva som skjer – både midlertidig og på lang sikt – dersom en ny CEO av en eller annen grunn må på plass.