Hvordan ser ditt styre ut om ti år?

15. mai 2017Skrevet av: BackerSkeie

Fremtidens styrer vil ha større mangfold med flere kvinnelige styreledere, flere vil ha styreverv som sitt primære levebrød og man vil se en stor grad av digitalisering i styrerommet. Hvordan tror du ditt styre ser ut om 10 år?

Det er ingen tvil om at styrerollen stadig er i endring. For å kartlegge de mest sannsynlige endringene styrer står overfor har INSEADs forskere intervjuet en rekke styreledere fra flere ulike land. De har sett nærmere på hvordan fremtidens styrer vil se ut, hvilken praksis som vil være gjeldende og ikke minst hva slags kompetanse fremtidens styrer vil ha behov for. INSEAD som fikk sitt MBA program kåret til verdens beste av Financial Times i 2017, trekker i sine konklusjoner særlig frem tre punkter som blir viktige endringer i fremtiden.

Mangfold

Det forventes et økt mangfold både med hensyn til kjønn, alder og nasjonalitet. Om ti år er det forventet at det vil være flere kvinnelige styreledere. En økt andel av kvinnelige styreledere er igjen forventet å lede til flere kvinnelige direktører. Til tross for en økning i andel kvinner så er det forventet at kvinner vil forbli en minoritet.
Videre så forventes det en økt spredning i alder innad i styret, samt en nedgang i gjennomsnittsalder blant styreledere. Mangfold i nasjonalitet, utdanning og bakgrunn ellers er også noe vi vil se mer av i fremtiden.

Styreverv som levebrød

Styreledere vil møte økte krav, men det betyr også økte honorarer. Det er forventet at styreledere vil oppleve økt press, mer ansvar og en større arbeidsmengde i fremtiden. Dette gjør naturlig nok at rollen vil kreve mer tid, konsentrasjon og tilstedeværelse. Hvis styrevervet utvikler seg til å bli mer tidskrevende er det naturlig å forvente at en styreleder får mindre kapasitet til å delta i andre styrer, samt at honorarene øker i takt med press, ansvar og arbeidsmengde. Vi kan altså forvente styreledere som kanskje tar på seg færre styreverv, men at vervene blir såpass krevende at dette potensielt kan bli det som utgjør deres primære løpende inntekt.

Digitale styrer

En ny hverdag vil åpne seg i styrerommet – nettmøter vil ta over for flere av de fysiske møtepunktene et styre i dag har. I tråd med digitaliseringen og videre teknologisk utvikling er det naturlig å forvente at flere styremøter vil bli holdt online. Det forventes at en-til-en kommunikasjon i hovedsak blir virtuell. Dokumentasjon vil i større grad forberedes, lagres og distribueres digitalt. På generell basis er det også forventet at nye teknologimetoder vil utvikles og at styrer vil være mer adaptive til å benytte metodene i sine styrerom. Digital dokumentasjon vil i større grad kunne tilfredsstille kravene til informasjonssikkerhet.

Les hele saken fra INSEAD her.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere til norske og internasjonale selskaper. Har du en utfordring i din ledergruppe, eller behov for lederrekruttering? Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

Et komplisert interessentbilde er utvilsomt krevende – men bør også være motiverende

Konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, mener at det å sette, konkretisere og følge opp entydige mål kan være noe vanskeligere for offentlige virksomheter enn for private. Men nettopp dette fragmenterte målbildet er en motivator for de rette kandidatene til lederstillinger i offentlig sektor.

Familieeide virksomheter sikrer strategisk viktig kompetanse gjennom nye styremedlemmer

Stadig flere familieeide selskaper henter inn eksterne styremedlemmer for å bistå med å definere og realisere organisasjonens strategi, retning og styringsmodell. Sigurd Haavik i Oslo Family Office mener rollen som styremedlem i familieeide virksomheter krever noe utover faglig kompetanse og erfaring. Det krever empati og gode rådgivende ferdigheter.

Hva skjer hvis vår CEO ikke er tilgjengelig i morgen?

Den erfarne styrelederen John Andersen jr. understreker viktigheten av at styret har et godt svar på hva som skjer – både midlertidig og på lang sikt – dersom en ny CEO av en eller annen grunn må på plass.