Hvordan ser ditt styre ut om ti år?

15. mai 2017Skrevet av: BackerSkeie

Fremtidens styrer vil ha større mangfold med flere kvinnelige styreledere, flere vil ha styreverv som sitt primære levebrød og man vil se en stor grad av digitalisering i styrerommet. Hvordan tror du ditt styre ser ut om 10 år?

Det er ingen tvil om at styrerollen stadig er i endring. For å kartlegge de mest sannsynlige endringene styrer står overfor har INSEADs forskere intervjuet en rekke styreledere fra flere ulike land. De har sett nærmere på hvordan fremtidens styrer vil se ut, hvilken praksis som vil være gjeldende og ikke minst hva slags kompetanse fremtidens styrer vil ha behov for. INSEAD som fikk sitt MBA program kåret til verdens beste av Financial Times i 2017, trekker i sine konklusjoner særlig frem tre punkter som blir viktige endringer i fremtiden.

Mangfold

Det forventes et økt mangfold både med hensyn til kjønn, alder og nasjonalitet. Om ti år er det forventet at det vil være flere kvinnelige styreledere. En økt andel av kvinnelige styreledere er igjen forventet å lede til flere kvinnelige direktører. Til tross for en økning i andel kvinner så er det forventet at kvinner vil forbli en minoritet.
Videre så forventes det en økt spredning i alder innad i styret, samt en nedgang i gjennomsnittsalder blant styreledere. Mangfold i nasjonalitet, utdanning og bakgrunn ellers er også noe vi vil se mer av i fremtiden.

Styreverv som levebrød

Styreledere vil møte økte krav, men det betyr også økte honorarer. Det er forventet at styreledere vil oppleve økt press, mer ansvar og en større arbeidsmengde i fremtiden. Dette gjør naturlig nok at rollen vil kreve mer tid, konsentrasjon og tilstedeværelse. Hvis styrevervet utvikler seg til å bli mer tidskrevende er det naturlig å forvente at en styreleder får mindre kapasitet til å delta i andre styrer, samt at honorarene øker i takt med press, ansvar og arbeidsmengde. Vi kan altså forvente styreledere som kanskje tar på seg færre styreverv, men at vervene blir såpass krevende at dette potensielt kan bli det som utgjør deres primære løpende inntekt.

Digitale styrer

En ny hverdag vil åpne seg i styrerommet – nettmøter vil ta over for flere av de fysiske møtepunktene et styre i dag har. I tråd med digitaliseringen og videre teknologisk utvikling er det naturlig å forvente at flere styremøter vil bli holdt online. Det forventes at en-til-en kommunikasjon i hovedsak blir virtuell. Dokumentasjon vil i større grad forberedes, lagres og distribueres digitalt. På generell basis er det også forventet at nye teknologimetoder vil utvikles og at styrer vil være mer adaptive til å benytte metodene i sine styrerom. Digital dokumentasjon vil i større grad kunne tilfredsstille kravene til informasjonssikkerhet.

Les hele saken fra INSEAD her.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere til norske og internasjonale selskaper. Har du en utfordring i din ledergruppe, eller behov for lederrekruttering? Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

Vianode kombinerer industriell ekspertise og erfaring med finansiell spisskompetanse

– I et partnerskap som dette er det viktig å få med alle perspektiver og kapasiteter, slik at man får det beste ut av alle parter, sier styreleder Asbjørn Søvik om samarbeidet mellom Elkem, Hydro og Altor. Gjennom selskapet Vianode skal trekløveret befeste Norges posisjon i den internasjonale batteriverdikjeden.

Når bygg blir bærekraftige

Rasmus Nord mener stadig flere byggeprosjekter går i en mer bærekraftig retning, men etterlyser enda bedre samarbeid på tvers av verdikjeden. – Viljen til å komme med de gode løsningene er der, men for at endringene skal skje raskere må vi jobbe enda bedre sammen, både på tvers av bransjer og opp mot myndighetene, oppfordrer han.

– Det eneste som er krystallklart er at vi ikke vil gå tilbake til der vi var

Administrerende direktør i Microsoft Norge, Kristine Dahl Steidel, har ingen fasit på hvordan den nye arbeidshverdagen vil se ut, men hun er tydelig på at god kommunikasjon, rett kompetanse og et solid teknologisk fundament vil være avgjørende for å lykkes.