Hvordan møte den digitale revolusjonen som toppleder

20. mai 2019Skrevet av: BackerSkeie

Ordet «digitalisering» har vært på alles lepper en god stund, men hva innebærer det egentlig?

Hvordan skal du som toppleder forholde deg til det, og hvordan skal du legge til rette for videre vekst med hjelp av det digitale?

Manglende fokus på digitalisering blant ledere og styrer

I en studie fra INSEAD kommer det frem at eksisterende praksis for hvordan man driver et selskap i stor grad vil være ineffektiv i den digitale tidsalderen, og at ledere ikke i stor nok grad tar ansvar for å digitalisere sin bedrift. Samtidig kommer det også frem at styremedlemmer mangler kunnskap og bevissthet rundt digitalisering og mulighetene det bringer med seg.

Hvem har ansvaret for digitaliseringen av bedriften?

Studien er tydelig på at digital forståelse og kompetanse trengs i hele bedriften, ikke bare hos enkelte spesialister. Forståelsen og kompetansen burde også være tilstede i styret og i ledergruppen. Ansvaret for digitalisering ligger hos alle i bedriften, og avhenger av samarbeid mellom «millennials» med digital kompetanse og senior ansatte med forretningsforståelse. Suksessfull digitalisering oppnås best om organisasjonskulturen driver digitaliseringen, og dette ansvaret ligger hos lederne under styrets veiledning. Det er først når alle samarbeider at man kan digitalisere en bedrift.

Hva betyr “digitalt” for din bedrift?

Om man spurte ledere i selskaper hva begrepet «digitalt» betyr for 10 år siden fikk man ofte svar relatert til sosiale medier. Hadde man spurt om det samme i dag ville nok svarene heller vært relatert til apper, Big Data, 3D-printing og skytjenester – innovasjoner. Alle disse innovasjonene er riktige svar, men kanskje ikke svarene man er ute etter. Studien peker på at fokus og svar burde handle om hva begrepet digitalisering betyr, og hva slags innvirkning digitalisering vil ha for selskaper og organisasjoner. Med andre ord, hvordan kan man digitalisere dagens praksis. Det er først med denne digitale tankegangen man kan forberede seg på endringene den digitale revolusjonen bringer med seg, og respondere på disse endringene.

Anbefalinger rundt forretningsmiljø, strategi og organisasjonsstruktur

For å hjelpe ledere og styrer å henge med på den digitale revolusjonens innvirkning på selskaper kommer INSEAD med 11 strategiske anbefalinger rundt forretningsmiljø, strategi og organisasjonskultur. Den digitale revolusjonen kan ses på som et hav av muligheter eller en katastrofe, og det ser ut til at endringsvilje og optimisme er to viktige forutsetninger for overlevelse.

Les mer om anbefalingene her.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere til norske og internasjonale selskaper. Har du en utfordring i din ledergruppe, eller behov for lederrekruttering? Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Knut Ole Tande

Partner og lead digitalisering og IT

Lederinnsikt

Se alle artikler

Vianode kombinerer industriell ekspertise og erfaring med finansiell spisskompetanse

– I et partnerskap som dette er det viktig å få med alle perspektiver og kapasiteter, slik at man får det beste ut av alle parter, sier styreleder Asbjørn Søvik om samarbeidet mellom Elkem, Hydro og Altor. Gjennom selskapet Vianode skal trekløveret befeste Norges posisjon i den internasjonale batteriverdikjeden.

Når bygg blir bærekraftige

Rasmus Nord mener stadig flere byggeprosjekter går i en mer bærekraftig retning, men etterlyser enda bedre samarbeid på tvers av verdikjeden. – Viljen til å komme med de gode løsningene er der, men for at endringene skal skje raskere må vi jobbe enda bedre sammen, både på tvers av bransjer og opp mot myndighetene, oppfordrer han.

– Det eneste som er krystallklart er at vi ikke vil gå tilbake til der vi var

Administrerende direktør i Microsoft Norge, Kristine Dahl Steidel, har ingen fasit på hvordan den nye arbeidshverdagen vil se ut, men hun er tydelig på at god kommunikasjon, rett kompetanse og et solid teknologisk fundament vil være avgjørende for å lykkes.