Hvordan lede i krisetider?

20. mars 2020Skrevet av: BackerSkeie

Koronakrisen rammer næringslivet svært hardt. Tusenvis av ledere rundt omkring i landet jobber nå på spreng for å sikre driften på både kort og lang sikt.

Her kommer fem råd for god ledelse i krisetider.

BackerSkeie møter hver eneste dag dyktige ledere som har håndtert ulike kriser. Gjennom vår erfaring som ledere og innsikt fra flere enn 10 000 ledermøter, har BackerSkeie utarbeidet fem råd for god ledelse i krisetider.

1. Reduser usikkerhet og skap trygghet

Kulturen i et selskap tar årevis å bygge opp, men kan ødelegges på få dager. Kriser som vi nå opplever, skaper stor usikkerhet. Hva skjer med kundene, leverandører og omsetningen? Skal noen sies opp eller permitteres? Dette er spørsmål som de ansatte nå lurer på. Å la usikkerheten murre skaper ytterligere spørsmål. Det er derfor viktig å redusere usikkerhet og frykt, og jobbe aktivt for å skape motivasjon og effektivitet hos de ansatte. Det å være ærlig og skape trygghet er avgjørende – også overfor egen ledergruppe og mellomledere. I krisetider søker man gjerne mot trygge miljøer og trygge arbeidsplasser. Usikkerhet i organisasjonen kan føre til at sentrale ansatte søker seg ut.

2. Hold det enkelt

I krisetider blir ledere svært opptatt med krisehåndtering, og det er fort gjort å glemme daglig drift og ledelse. Det er derfor avgjørende å sikre tilstrekkelig ledelse underveis, der tiltak settes inn der de har størst effekt. Den daglige ledelsen må være enkel og tydelig.
Det er en lederoppgave å sikre at organisasjonen har tydelige og realistiske mål, følge opp resultatene, og sørge for kontinuerlig forbedring av det daglige arbeidet.

3. Bruk organisasjonen

En viktig lederoppgave er å delegere arbeidsoppgaver og ansvar. I krisetider er det ekstra viktig. For det første må man frigjøre mer av egen tid, slik at man kan bruke denne på ledelse og strategiske beslutninger. For det andre tar organisasjonen en mer aktiv rolle ved å oppleve økt tillit og ansvar. I tillegg får de med delegerte oppgaver og ansvar verdifull erfaring og vil føle større eierskap til selskapet.

4. Ta vare på deg selv

Ledelse i krisetider er krevende og kan gå hardt utover deg som er leder. Ingen er tjent med en leder i knestående. Det å legge vekk mobilen og PCen et par timer om dagen gir et nødvendig avbrekk. Forskning viser at hjernen kan være en effektiv problemløser når man kobler av. Selskapet ditt er tjent med at du for eksempel bruker litt tid sammen med familien og ikke lar problemene kverne uavbrutt.

5. Ha de rette medarbeiderne rundt deg

Det å ha de rette medarbeiderne rundt seg er kanskje den viktigste jobben man har som leder. Rett kompetanse og motivasjon er helt nødvendig i en organisasjon. I krisetider må man tenke gjennom hvem man skal knytte til seg for effektiv krisehåndtering og hvilket kompetansebehov som er gjeldende når krisen er over. Som leder må man evne å lede i begge disse aksene og rekruttere de riktige personene. Hvis man er bevisst dette og knytter til seg riktig kompetanse, er man godt posisjonert for å komme seg gjennom krisen – og kan starte oppgangstidene med et best mulig lag. Det vil sikre gode resultater i årene som kommer.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Knut Ole Tande

Partner og lead digitalisering og IT

Lederinnsikt

Se alle artikler

Hvordan fyller du organisasjonen med de riktige menneskene

I takt med at kampen om talentene tilspisser seg ytterligere, øker også viktigheten av å ha en tydelig strategi for hvordan selskapet skal tiltrekke seg og engasjere kritisk kompetanse for å kunne levere på selskapets strategi - en gjennomarbeidet Talent Acqusition Strategy.

Hvordan sikrer du at nye styremedlemmer får en god start?

Mange selskaper tar for lett på oppgaven med å innlemme nye styremedlemmer og gjøre dem kjent med selskapet og dynamikken. Vi har snakket med Rune Bjerke om hvilke råd han har til selskaper og styreledere.

Trenger 6500 nye kvinnelige styremedlemmer

Regjeringen har nå fremmet et forslag om innføring av krav som innebærer at hvert kjønn må være representert med minst 40 prosent i store og mellomstore norske selskaper. Allerede fra mai 2024 mener regjeringen disse kravene vil gjelde for 8000 selskaper.