Hvordan finne flere og bedre kandidater?

7. oktober 2020Skrevet av: BackerSkeie

Veien fra kravspesifikasjon til ansettelse av en ny toppleder består av en rekke små prosesser, som alle må optimaliseres. – Den viktigste faktoren for å finne flere og bedre kandidater er Norges mest erfarne researchteam, mener Are K. Skeie, partner i BackerSkeie.

For å kunne identifisere den beste personen til en rolle, og samtidig ha en gunstig forhandlingssituasjon, er man avhengig av å kunne sammenlikne flere gode kandidater.

– De beste kandidatene for en stilling er de som bidrar med høyest verdiskapning, men disse personene vet gjerne hvor gode de er. De mottar mange tilbud, både eksternt og internt, og er ofte vanskelige å motivere til å skifte jobb, sier Skeie.

– Derfor er det også viktig å ha flere gode kandidater i prosess, slik at man ikke kun sitter igjen med ett alternativ. Flere gode alternativer minimerer risikoen for at noe går galt, utvikler målbildet videre og sikrer en best mulig løsning både for klienten og kandidaten, påpeker han.

Så hvordan kommer man i en posisjon der man sitter igjen med flere og bedre kandidater til en topplederstilling?

Kunnskap, forståelse og erfaring

– En vellykket rekrutteringsprosess er avhengig av kunnskap, forståelse og erfaring, argumenterer Peder Juland, Lead Associate i BackerSkeie.

Han mener en del av grunnen til at BackerSkeie har etablert seg som en ledende aktør innen Executive Search er selskapets erfarne researchteam.

– Vårt researchteam etterstreber alltid en dyp forståelse av kunden, deres ønsker, behov og krav gjennom hele prosessen fra start til slutt. Gjennom erfaring og utvikling har vi opparbeidet en kunnskap og forståelse som gir oss et fortrinn. Våre researchere gjør en så grundig og god jobb at vi, med hånden på hjertet, kan love våre kunder at vi virkelig har saumfart markedet for kompetanse. Derfor kan vi også levere flere og bedre kandidater til viktige roller, utdyper han.

Kravspesifikasjonen er avgjørende

Enhver rekrutteringsprosess består av en rekke mindre prosesser, som alle må optimaliseres. Og det hele starter med kravspesifikasjonen.

– En god kravspesifikasjon er avgjørende for hele prosessen. For å finne de rette kandidatene er man avhengig av å ha god kjennskap om oppdraget og bransjen. I tillegg må man forstå stillingen man ansetter til, rollen kandidaten skal fylle og kulturen i selskapet, understreker Skeie.

Rekrutterere som evner å tilegne seg denne forståelsen kan i større grad bidra til å identifisere og definere profilen oppdragsgiveren faktisk trenger for å møte fremtidens utfordringer.

Du finner ikke alle de beste kandidatene på LinkedIn

LinkedIn har vokst frem som et populært verktøy for mange rekrutterere, også innen segmentet lederrekruttering. Tidlig i en research-fase, når man sonderer markedet og ønsker å finne et stort antall potensielle kandidater, er som regel LinkedIn en nyttig kilde. Derimot oppstår det utfordringer dersom det sosiale forretningsnettverket blir din hovedkilde.

– LinkedIn kan være et nyttig verktøy, men det er ikke sikkert at du finner de beste kandidatene på denne plattformen. Vi er nødt til å gradvis snevre inn søket gjennom kildesamtaler, intervjuer og dypere innsikt i kandidatenes profil, påpeker Juland.

– Mange interessante personer er kanskje ikke på LinkedIn i det hele tatt, og flere av de beste kandidatene sitter såpass trygt i sin eksisterende rolle at de kun har fylt inn grunnleggende informasjon i sin profil. Vi ser eksempelvis at mange ikke fyller ut seksjonen for kompetanse, og da får man heller ikke et riktig bilde av den potensielle kandidaten, utdyper han.

– Vi må også være åpen for at kompetansen kan komme fra alternative kilder. Kompetanse fremgår ikke nødvendigvis av selskap eller stillingstittel, og det er derfor viktig at det innledende søket favner bredt, kommenterer Skeie.

Målbevisst bruk av nettverk og kilder gir økt kandidattilfang

Juland mener det er betydelig større gevinst å hente i ditt faktiske forretningsnettverk.

– Utover erfaringen vi sitter på er kanskje den største styrken til BackerSkeie nettopp at vi har et svært stort nettverk, som vi har bygget opp over lang tid og som utvides kontinuerlig.

Kartlegging av ulike typer kompetanse og kompetansesentre, er en stor og krevende jobb. Et solid nettverk, kombinert med målbevisst bruk av kilder og referansepersoner som kan komme med konfidensielle tips eller innspill på spesifikke personer eller miljøer, vil bidra til å effektivisere disse prosessene – og kan belyse kandidater du ellers ville ha gått glipp av.

– Når du snakker direkte med betrodde kilder vil du få en personlig forklaring på hvorfor en kandidat kan passe til rollen. Det gir deg en helt annen, og mer, informasjon enn du vil finne gjennom et søk på nettet. Da kan du også finne kandidater du ikke nødvendigvis ville søkt etter, men som blir aktuelle for stillingen når du får en dypere forståelse av personen, forklarer Juland.

– Ettersom vi har en god forståelse for oppdraget, vil riktig bruk av nettverket ditt bidra til at du kan jobbe smartere, komme i kontakt med flere av de beste kandidatene og dermed også øke kandidattilfanget, tilføyer Skeie.

Kandidatens tillit må vinnes raskt

Grundig research er ikke bare viktig for å finne flere av de beste kandidatene – det er også avgjørende for å vinne dem.

– Første kontakt med kandidaten er et av de mest kritiske øyeblikkene i hele prosessen. Du har svært kort tid på deg til å fange kandidatens interesse, og må derfor vinne tilliten deres raskt, og uten å utlevere for mye informasjon. Det skal lite til for å miste en god kandidat, og god research gir deg et langt bedre utgangspunkt for å lykkes, sier Skeie.

En god researcher har ikke bare god forståelse for sin egen klient, den aktuelle stillingen og kompetansen som kreves, men også for kandidaten og deres kvalifikasjoner og ambisjoner. Da har man et bedre grunnlag for å skape trygghet, bygge tillit, motivere personen og overbevise dem om at dette er en god mulighet.

– En innvending vi møter ofte er at kandidaten føler seg godt ivaretatt der de er. Vårt mål er alltid å treffe så godt på nivået til kandidatene vi finner, at de forstår at denne muligheten er et naturlig steg videre i karrieren, supplerer Juland.

– For å lykkes med dette må du ha bred erfaring og god forståelse for bransjen, oppdraget, mennesker og karriereveier, avslutter han.

 

Om BackerSkeie:

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap innen Executive Search i Norge. Vårt research-apparat er bransjeledende, og drives av landets mest erfarne researchere og konsulenter.

Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

Success(ion) – hvem skal erstatte dagens CEO?

Alle toppledere vil uunngåelig forlate sin stilling, men forskning og erfaring har lenge vist at mange organisasjoner er dårlig forberedt på å erstatte dem.

Har du rett struktur på ledergruppa?

Hvilke roller og kompetanse trenger jeg i ledergruppa for å kunne ta de rette beslutningene for å realisere strategien? Og hvordan får jeg et effektivt lederteam? Dette er spørsmål vi stadig oftere må hjelpe CEOs og styreledere med. 

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire, og særlig innen funksjonen økonomi og finans.