GreatPeople vil være landets raskest voksende rekrutteringsselskap i 2023

18. januar 2023Skrevet av: BackerSkeie

BackerSkeies nye søsterselskap skal dekke et stadig økende behov for dyktige og kompetente spesialister og fagledere.

– Vi vet at vi treffer et behov i markedet, og skalerer opp raskt fordi vi ønsker å være leveringsdyktige og møte etterspørselen innen et ganske bredt spekter allerede fra start, sier Espen Steinsrud, Managing Partner i GreatPeople.

– Den viktigste grunnen til at BackerSkeie har vokst frem som den ledende aktøren i vårt fagfelt, er at vi hele veien har hatt et sterkt fokus på våre spesifikke kompetanseområder: Rekruttering av toppledere og styremedlemmer og evaluering av styrer og ledergrupper, sier Managing Partner i BackerSkeie, Bjørnar Skas.

Over flere år har vi likevel sett at vår tilnærming gjør at det er deler av rekrutteringsmarkedet vi ikke betjener. Etterspørselen etter spesialister og kompetente fagledere øker kontinuerlig, og vi mottar stadig flere forespørsler som finner det utfordrende å dekke sine behov i et stadig tøffere kandidatmarked.

På bakgrunn av dette har våre eiere etablert et nytt selskap – GreatPeople – som skal betjene nettopp dette markedet, og med det styrke konsernets posisjon som et komplett kandidat- og kompetanseleverandør.

Selskapet så dagens lys 1. september 2022, og er allerede leveringsdyktig innen flere fagfelt.

– For BackerSkeie kan vi nå fortsette fokus på å rendyrke det vi er best på, styre og toppledelse, poengterer Skas.

– I tillegg kan vi nå sammen med GreatPeople hjelpe våre klienter med hele stacken av deres rekrutteringsbehov. Dersom noen ønsker å rekruttere spesialister og mellomledere, har vi nå et selskap vi kjenner godt, som er tuftet på de samme verdiene som oss og som har tilsvarende prosesser i rekrutteringsløpet, legger han til.

Separate selskaper – felles kjerneprosesser

Espen Steinsrud er mannen som leder GreatPeople. Steinsrud kommer fra rollen som leder for spesialistselskapene til Randstad i Norge – og tar dermed med seg faglig tyngde og kompetanse inn i det nyopprettede selskapet.

– Min motivasjon er enkel: Vi skal rett og slett bli landets ledende aktør på spesialistrekruttering, sier han bestemt.

Steinsrud understreker at GreatPeople ikke er et datterselskap av BackerSkeie, men et likestilt søsterselskap i konsernet The People Company.

– Vi er to uavhengige selskaper, med ulike plattformer og separate kandidatbaser, men vi deler det samme verdisettet og har flere felles kjerneprosesser. Det er en av våre største styrker, sier han, og legger til:

– Når BackerSkeie rekrutterer toppledere eller styremedlemmer kommer de gjerne svært tett innpå selskapet, deres strategi og deres mål. En konsekvens av dette er at det ofte kreves utskiftninger eller ny kompetanse nedover i organisasjonen. Med klientens tillatelse kan innsikten og kunnskapen BackerSkeie har fått overføres til oss, noe som vil gjøre onboarding-prosessen mye enklere.

Følger kandidatene gjennom hele karrieren

Steinsrud påpeker at dette samspillet mellom de selskapene fungerer begge veier, og også vil åpne nye muligheter for kandidatene.

– Veldig mange av de som nå er potensielle kandidater i GreatPeople, vil sannsynligvis være en kandidat i BackerSkeie på eller annet tidspunkt. Ved å spesialisere oss for de ulike rollene, kan vi som konsern i praksis følge deg som kandidat fra du går ut av skolen og frem til du går av som konsernsjef, og det med troverdighet og kompetanse i alle ledd. Det er ganske unikt, og noe som få andre kan gjøre, sier han.

– Samtidig betyr dette at både våre og BackerSkeies klienter på sikt vil få tilgang til en gruppe nye toppledertalenter som vi har fulgt i lang tid, og i flere stadier av deres karriere.

Rask vekst

GreatPeople tar sikte på et bredt nedslagsfelt, med spesialistrekruttering innen alt fra tradisjonell industri til innovativ teknologi, men hvor hovedtyngden vil være teknologer, ingeniører og økonomer.

– Alle rådgivere hos oss er selv spesialister på de segmentene som vi sikter oss inn mot. Vi har allerede leveransekapasitet innen bygg, anlegg og eiendom, teknologi og fornybar energi, samt ingeniører og leveranser til start-ups og scale-up, sier Steinsrud.

– Allerede på få måneder har vi jobbet med oppdrag for titalls ulike klienter og vi har allerede fått klienter som har kommet tilbake til oss med nye oppdrag etter å ha vært godt fornøyd med den første rekrutteringen, forteller Steinsrud videre.

Ved inngangen til 2023, bare tre-fire måneder etter oppstarten, hadde selskapet 12 ansatte, samtlige av dem i kunderettede roller, og er dermed godt i rute mot målet om å være et mellomstort spesialistselskap innen kort tid.

– Vi vet at vi treffer et behov i markedet, og skalerer opp raskt fordi vi ønsker å være leveringsdyktige og møte etterspørselen innen et ganske bredt spekter allerede fra start. Jeg er ganske sikker på at GreatPeople vil være det raskest voksende rekrutteringsselskapet i 2023.

I dag består rekrutteringsbransjen av om lag 300 selskaper bare i Oslo. 80% av disse selskapene har færre enn 30 ansatte.

– I løpet av året kommer vi til å gå rett opp blant de resterende 20 prosentene, fastslår Steinsrud.

Tungt fagmiljø

Han legger ikke skjul på at selskapet har mange fordeler av å være en del av et etablert konsern, når de nå skal jobbe for å nå ambisiøse mål om å raskt bli en ledende aktør innen rekruttering av spesialister og mellomledere.

– Vi vil dra nytte av gode synergier, og at en del viktige støttefunksjoner er samlet i en felles administrasjon. Ikke minst vil innsikten konsernet allerede sitter på, gi oss et stort fortrinn. Det er veldig mange mennesker med lang erfaring og bred kompetanse som jobber med dette i ett og samme konsern, og sammen med BackerSkeie kan vi derfor skape et veldig tungt fagmiljø innen rekruttering og ledelse.

Bjørnar Skas er rask med å legge til at dette også vil gagne BackerSkeie.

– Når vi nå bygger et større fagmiljø vil det skape synergier som gir i begge retninger, hva gjelder både kompetansedeling og karriereutvikling for våre rådgivere. Ikke minst vil det være positivt for klientene våre, som nå vil få trygge rammer og gjenkjennbare prosesser i alle ledd – enten de skal rekruttere spesialister, mellomledere, toppledere eller styremedlemmer, understreker han.

 

 

Har du behov for rekrutteringstjenester på spesialist- og mellomledernivå og ønsker et møte for å bli kjent med hva GreatPeople kan tilby?

Book et møte med GreatPeople

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire, og særlig innen funksjonen økonomi og finans.

Trine Silje ny partner i BackerSkeie

Trine Silje Nygård begynte 16. april som ny partner i BackerSkeie. Trine Silje har over 20 års erfaring fra ledelse, prosjektledelse, oppbygging av ny virksomhet og ledelsesrådgivning fra Metier, KPMG og Deloitte for klienter i både offentlig og privat sektor. Særlig helsesektoren, prosjektorienterte virksomheter, profesjonelle tjenester og fornybarsektoren har vært fokusområder de senere år.

– Du må omfavne generativ AI

Generativ kunstig intelligens har fanget interessen til mange i norsk næringsliv, men konserndirektør for data og teknologi i Schibsted og styreleder i NorwAI, Sven Størmer Thaulow, bekymrer seg for selskapenes evne til å implementere teknologien på en god måte.