Færre kvinner med makt

14. mai 2012Skrevet av: BackerSkeie

Norske børsnoterte selskaper opplever nedgang i antall kvinnelige ledere. Cato Backer, partner i BackerSkeie er intervjuet i Finansavisen.

Oppdaterte tall fra Burson Marsteller viser at kvinneandelen av primærinsidere nå synker, og at bare 27,1 prosent av landets mest betrodde er kvinner. Kvinner er underrepresentert både som administrerende direktører og styreledere, men andelen kvinnelige styreledere har økt betraktelig de siste årene, forklarer Cato Backer, partner i BackerSkeie Executive Search & Selection. Han forklarer at det har vært en positiv utvikling fra 8 til 19 kvinnelige styreledere de siste årene. Men fortsatt er det slik at under fem prosent av administrerende direktører på børsen er kvinner, forteller han. Norge var først i verden med å kvotere inn 40 prosent kvinner i norske styrer. Tar man bort styremedlemmer fra antallet primærinnsidere, faller kvinneandelen til 21,7 prosent. Bare siden første kvartal har andelen falt fra 23,7 prosent. Blant landets finansdirektører, administrerende direktører og styreledere er bare 7,5 prosent kvinner.

Ikke som det offentlige

Backer forklarer at det er mange grunner til at kvinner er underrepresentert. En del kvinner vil og kan ikke betale den tidsmessige kostnaden med et slik toppverv i et børsnotert selskap. For mange er det heller ikke tilrettelagt slik at det lar seg gjøre. Delvis har det å gjøre med at det er få kvinner som velger å gå de siste meterne for en topplederposisjon de egentlig ønsker seg. Samtidig er det bemerkelsesverdig at tallet ikke er høyere i et land som smykker seg som et likestillingsland, forklarer Backer. Backer peker samtidig på at det i det offentlige er en mye høyere andel kvinnelige toppledere. Men vi må ikke glemme at en topplederstilling i en skjermet offentlig etat ikke kan sammenlignes med en topplederstilling i et børsnotert selskap i sterk internasjonal konkurranse.

Generasjonsskifte

Selv om mange kvinner prioriterer barn og familie, tror ikke Backer det er hele svaret. Mange kvinner ønsker slike muligheter, men er blitt holdt tilbake av helt andre grunner. Mange glemmer også at det er et generasjonsaspekt i dette spørsmålet. Snittalderen på toppledere på børsen har økt fra 50 til 52 år og det er altså godt voksne mennesker i disse vervene, forklarer han. Det betyr at den gjennomsnittlige høyt utdannede lederen forlot sitt studium med et ferskt vitnemål for nesten 30 år siden. Er du 52 år og sjef i et børsnotert selskap og spoler tilbake til 1982, så var det mye vanskeligere for en ung kvinne å starte en lederkarriere enn i dag. Holdninger og rettigheter har endret seg dramatisk. Han forklarer at om du ikke har fått karrieremulighetene de første ti årene etter utdannelsen, er det vanskelig å få en topplederstilling som 50-åring. Dessuten er andelen kvinnelige studenter mye høyere i dag enn for 30 år siden. Backer tror dermed at mye kan jevne seg ut med de siste årenes generasjon nyutdannede. Over de neste ti år vil det nok skje store forandringer her, tror Backer.

Færre styrekvinner

Samtidig er det en utvikling så langt i år som tilsier at det blir stadig færre kvinnelige styremedlemmer. Siden kvoteringsloven ble vedtatt i 2008, har nærmere 200 kvinner droppet ut av norske styrer. Årsaken til fallet her er at antallet ASA-selskaper har gått kraftig tilbake, samtidig som antallet vanlige aksjeselskaper øker. Mens det i februar i år var registrert 309 ASA-selskaper, var det ved månedsskiftet 2008/2009 rundt 470.

Saken er utdrag fra Finansavisen, 2012. 

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Cato Backer

Executive Partner og lead industri

Lederinnsikt

Se alle artikler

Hvordan fyller du organisasjonen med de riktige menneskene

I takt med at kampen om talentene tilspisser seg ytterligere, øker også viktigheten av å ha en tydelig strategi for hvordan selskapet skal tiltrekke seg og engasjere kritisk kompetanse for å kunne levere på selskapets strategi - en gjennomarbeidet Talent Acqusition Strategy.

Hvordan sikrer du at nye styremedlemmer får en god start?

Mange selskaper tar for lett på oppgaven med å innlemme nye styremedlemmer og gjøre dem kjent med selskapet og dynamikken. Vi har snakket med Rune Bjerke om hvilke råd han har til selskaper og styreledere.

Trenger 6500 nye kvinnelige styremedlemmer

Regjeringen har nå fremmet et forslag om innføring av krav som innebærer at hvert kjønn må være representert med minst 40 prosent i store og mellomstore norske selskaper. Allerede fra mai 2024 mener regjeringen disse kravene vil gjelde for 8000 selskaper.