Få kvinner og utlendinger i styrerommet

15. mai 2018Skrevet av: BackerSkeie

Finansavisen har gjennomgått styrelederne i 127 norske børsnoterte selskaper, og blant disse er det 12 selskaper som har en kvinnelig styreleder. Hvorfor er det så få kvinnelige styreledere?

“De fleste styreledere har både generell erfaring som bedriftsleder, og de har erfaring fra det styret det dreier seg om, som styremedlem”, sier Morten Huse, professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI. “Dermed er det ofte styrelederen som har lengst erfaring fra virksomheten. Den erfaringen er det ikke så veldig mange kvinner som har ennå. Et annet rekrutteringsgrunnlag for styreledere er at de representerer hovedeierne, og også blant eierne er det desidert flest menn. Og da hjelper det ikke at kvinnene er med i et nettverk.”

Tror på flere kvinner

“Det viktigste kriteriet for å få et styreverv er at man har et styreverv fra før, så da ble det noen kvinner som ble spurt veldig mange ganger, de såkalte gullskjørtene. Mange av dem har forsvunnet ut, og noen nye har kommet opp, men det er nå spredt mer jevnt over”, forteller Huse videre.

Tror du det blir flere kvinnelige styreledere i tiden som kommer?

“Det vil bli flere, for det er et stort press på det, ikke minst blant de børsnoterte selskapene som delvis er eid av staten.”

Språket avgjør

Av de 127 styrelederne er det også 13 som ikke er norske statsborgere. Danske Ib Kunøe i Atea og iranske Bijan Mossavar Rahmani i DNO er blant disse. Morten Huse er ikke overrasket over at det er få utenlandske statsborgere blant styrelederne. “Språket er avgjørende. Det har vist seg at styrearbeid i norske selskaper generelt ikke fungerer like bra dersom engelsk er styrespråket. Veldig mange styrer ønsker å ha norsk, eller i hvert fall skandinavisk, som styrespråk, og dermed blir det vanskelig å hente styreledere, eller styremedlemmer fra andre land”, sier han.

56 styrelederverv

Styrelederen i et norsk børsnotert selskap er i snitt 59 år gammel. Sannsynligheten er også svært stor for at vedkommende har fått tilbud om flere verv. I gjennomsnitt har lederen 8,6 andre styrelederverv, og i gjennomsnitt totalt 14 styreverv. Sameiet og hytteforeningen er gjerne blant disse.

94 år gamle Olav Thon, med sine 56 styrelederverv og 12 andre styreverv bidrar til å trekke snittet opp. Det gjør også Simen Thorsen i Solon Eiendom med 67 verv totalt, og Stig Rune Remøy i Olympic Subsea med 58 verv tilsammen.

Knut Ole Tande, managing partner i BackerSkeie, skulle gjerne sett en større bredde i styrelederne. “Selv om eiermiljøer i Norge er i stigende grad opptatt av styrets funksjon og kompetanse, mener vi at det fortsatt kan gjøres en bedre jobb fra norske eiere med rekruttering til styrene”, sier Tande. “Det er fortsatt en overvekt av personer med noenlunde lik bakgrunn og erfaring.”

En undervurdert faktor

“Det er viktig at eierne tilbyr et styrehonorar som samsvarer med ansvar, krav og forventninger, og som legger grunnlag for et aktivt styre”, sier Tande.

“Vi anbefaler ofte å ha færre styremedlemmer som er bedre kompensert. Videre anbefaler vi styreledere og styremedlemmer til å ha færre verv som de da kan rette mer fokus til, og følgelig at dette blir reflektert i høyere styrehonorar. Styrehonorar er en undervurdert faktor i Norge i dag.”

Operativ

“De beste styrelederne har oftest erfaring fra operativ ledelse, noe som sikrer bedre prioritering av oppgaver og bedre effektivitet. Vi ser også et økende fokus på å komplettere styrer med kompetanse innenfor forskjellige områder, som internasjonalisering og digitalisering”, sier Tande.

“Likevel er mange eiere fortsatt mer opptatt av å ikke gjøre feil enn å gjøre det som er best for selskapet. Dette betyr ofte at de henter inn styreledere de har erfaringer med eller fra egen omgangskrets.”

Vi i BackerSkeie ønsker å utvide denne horisonten av kompetanse betraktelig.

Saken er et utdrag fra Finansavisen, 31. januar 2018. 

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Knut Ole Tande

Partner og lead digitalisering og IT

Lederinnsikt

Se alle artikler

Vianode kombinerer industriell ekspertise og erfaring med finansiell spisskompetanse

– I et partnerskap som dette er det viktig å få med alle perspektiver og kapasiteter, slik at man får det beste ut av alle parter, sier styreleder Asbjørn Søvik om samarbeidet mellom Elkem, Hydro og Altor. Gjennom selskapet Vianode skal trekløveret befeste Norges posisjon i den internasjonale batteriverdikjeden.

Når bygg blir bærekraftige

Rasmus Nord mener stadig flere byggeprosjekter går i en mer bærekraftig retning, men etterlyser enda bedre samarbeid på tvers av verdikjeden. – Viljen til å komme med de gode løsningene er der, men for at endringene skal skje raskere må vi jobbe enda bedre sammen, både på tvers av bransjer og opp mot myndighetene, oppfordrer han.

– Det eneste som er krystallklart er at vi ikke vil gå tilbake til der vi var

Administrerende direktør i Microsoft Norge, Kristine Dahl Steidel, har ingen fasit på hvordan den nye arbeidshverdagen vil se ut, men hun er tydelig på at god kommunikasjon, rett kompetanse og et solid teknologisk fundament vil være avgjørende for å lykkes.