Et generasjonsspørsmål

14. mai 2010Skrevet av: BackerSkeie

Cato Backer, partner i BackerSkeie, er intervjuet i Finansavisen.

Partner Cato Backer i BackerSkeie tror at noe av forklaringen på den lave kvinneandelen blant toppledere er generasjonsbetinget. Hvis en toppstilling utlyses er det gjerne mellom fem og ti prosent kvinner som søker. Men så er også snittalderen på dem som søker topplederstillinger rundt 50 år. I denne aldersgruppen er det ikke så mange kvinner som har relevant erfaring og utdannelse. Derfor er det nok mange som ikke føler seg kvalifisert til å søke, sier Backer. Situasjonen er annerledes blant de litt yngre.

Til lederstillinger hvor søkere gjerne er mellom 35 og 40 år, er kvinneandelen mye høyere, sier Backer. Denne generasjonen med kvinner kommer fra studiekull hvor kvinneandelen er mye høyere enn for 30 år siden. Derfor er kvinneandelen også et spørsmål om generasjon. Så får fremtiden vise om kvinnene egentlig vil helt til topps, sier Backer.

I dag er det flere kvinner enn menn som studerer økonomi og teknologi ved mange ledende høyskoler, sier Backer. Han understreker at i Searchoppdrag, der hodejegerfirmaet selv kontakter kandidater, søker man ofte spesielt for å finne frem kvinnelige kandidater.

Saken er utdrag fra Finansavisen, 2010. 

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Cato Backer

Executive Partner og lead industri

Lederinnsikt

Se alle artikler

Hvordan fyller du organisasjonen med de riktige menneskene

I takt med at kampen om talentene tilspisser seg ytterligere, øker også viktigheten av å ha en tydelig strategi for hvordan selskapet skal tiltrekke seg og engasjere kritisk kompetanse for å kunne levere på selskapets strategi - en gjennomarbeidet Talent Acqusition Strategy.

Hvordan sikrer du at nye styremedlemmer får en god start?

Mange selskaper tar for lett på oppgaven med å innlemme nye styremedlemmer og gjøre dem kjent med selskapet og dynamikken. Vi har snakket med Rune Bjerke om hvilke råd han har til selskaper og styreledere.

Trenger 6500 nye kvinnelige styremedlemmer

Regjeringen har nå fremmet et forslag om innføring av krav som innebærer at hvert kjønn må være representert med minst 40 prosent i store og mellomstore norske selskaper. Allerede fra mai 2024 mener regjeringen disse kravene vil gjelde for 8000 selskaper.