Et generasjonsspørsmål

14. mai 2010Skrevet av: BackerSkeie

Cato Backer, partner i BackerSkeie, er intervjuet i Finansavisen.

Partner Cato Backer i BackerSkeie tror at noe av forklaringen på den lave kvinneandelen blant toppledere er generasjonsbetinget. Hvis en toppstilling utlyses er det gjerne mellom fem og ti prosent kvinner som søker. Men så er også snittalderen på dem som søker topplederstillinger rundt 50 år. I denne aldersgruppen er det ikke så mange kvinner som har relevant erfaring og utdannelse. Derfor er det nok mange som ikke føler seg kvalifisert til å søke, sier Backer. Situasjonen er annerledes blant de litt yngre.

Til lederstillinger hvor søkere gjerne er mellom 35 og 40 år, er kvinneandelen mye høyere, sier Backer. Denne generasjonen med kvinner kommer fra studiekull hvor kvinneandelen er mye høyere enn for 30 år siden. Derfor er kvinneandelen også et spørsmål om generasjon. Så får fremtiden vise om kvinnene egentlig vil helt til topps, sier Backer.

I dag er det flere kvinner enn menn som studerer økonomi og teknologi ved mange ledende høyskoler, sier Backer. Han understreker at i Searchoppdrag, der hodejegerfirmaet selv kontakter kandidater, søker man ofte spesielt for å finne frem kvinnelige kandidater.

Saken er utdrag fra Finansavisen, 2010. 

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Cato Backer

Executive Partner og lead industri

Lederinnsikt

Se alle artikler

Et komplisert interessentbilde er utvilsomt krevende – men bør også være motiverende

Konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, mener at det å sette, konkretisere og følge opp entydige mål kan være noe vanskeligere for offentlige virksomheter enn for private. Men nettopp dette fragmenterte målbildet er en motivator for de rette kandidatene til lederstillinger i offentlig sektor.

Familieeide virksomheter sikrer strategisk viktig kompetanse gjennom nye styremedlemmer

Stadig flere familieeide selskaper henter inn eksterne styremedlemmer for å bistå med å definere og realisere organisasjonens strategi, retning og styringsmodell. Sigurd Haavik i Oslo Family Office mener rollen som styremedlem i familieeide virksomheter krever noe utover faglig kompetanse og erfaring. Det krever empati og gode rådgivende ferdigheter.

Hva skjer hvis vår CEO ikke er tilgjengelig i morgen?

Den erfarne styrelederen John Andersen jr. understreker viktigheten av at styret har et godt svar på hva som skjer – både midlertidig og på lang sikt – dersom en ny CEO av en eller annen grunn må på plass.