Et generasjonsspørsmål

14. mai 2010Skrevet av: BackerSkeie

Cato Backer, partner i BackerSkeie, er intervjuet i Finansavisen.

Partner Cato Backer i BackerSkeie tror at noe av forklaringen på den lave kvinneandelen blant toppledere er generasjonsbetinget. Hvis en toppstilling utlyses er det gjerne mellom fem og ti prosent kvinner som søker. Men så er også snittalderen på dem som søker topplederstillinger rundt 50 år. I denne aldersgruppen er det ikke så mange kvinner som har relevant erfaring og utdannelse. Derfor er det nok mange som ikke føler seg kvalifisert til å søke, sier Backer. Situasjonen er annerledes blant de litt yngre.

Til lederstillinger hvor søkere gjerne er mellom 35 og 40 år, er kvinneandelen mye høyere, sier Backer. Denne generasjonen med kvinner kommer fra studiekull hvor kvinneandelen er mye høyere enn for 30 år siden. Derfor er kvinneandelen også et spørsmål om generasjon. Så får fremtiden vise om kvinnene egentlig vil helt til topps, sier Backer.

I dag er det flere kvinner enn menn som studerer økonomi og teknologi ved mange ledende høyskoler, sier Backer. Han understreker at i Searchoppdrag, der hodejegerfirmaet selv kontakter kandidater, søker man ofte spesielt for å finne frem kvinnelige kandidater.

Saken er utdrag fra Finansavisen, 2010. 

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Cato Backer

Executive Partner og lead industri

Lederinnsikt

Se alle artikler

Vianode kombinerer industriell ekspertise og erfaring med finansiell spisskompetanse

– I et partnerskap som dette er det viktig å få med alle perspektiver og kapasiteter, slik at man får det beste ut av alle parter, sier styreleder Asbjørn Søvik om samarbeidet mellom Elkem, Hydro og Altor. Gjennom selskapet Vianode skal trekløveret befeste Norges posisjon i den internasjonale batteriverdikjeden.

Når bygg blir bærekraftige

Rasmus Nord mener stadig flere byggeprosjekter går i en mer bærekraftig retning, men etterlyser enda bedre samarbeid på tvers av verdikjeden. – Viljen til å komme med de gode løsningene er der, men for at endringene skal skje raskere må vi jobbe enda bedre sammen, både på tvers av bransjer og opp mot myndighetene, oppfordrer han.

– Det eneste som er krystallklart er at vi ikke vil gå tilbake til der vi var

Administrerende direktør i Microsoft Norge, Kristine Dahl Steidel, har ingen fasit på hvordan den nye arbeidshverdagen vil se ut, men hun er tydelig på at god kommunikasjon, rett kompetanse og et solid teknologisk fundament vil være avgjørende for å lykkes.