Eldrebølge på børsen

15. mai 2011Skrevet av: BackerSkeie

Cato Backer, Managing Partner i BackerSkeie er intervjuet i Finansavisen. Gjennomsnittsalderen på sjefene i børsnoterte selskaper øker.

Mange hevder at det er vanskelig å få seg en ny jobb etter fylte femti, men det er ikke nødvendigvis tilfelle hvis jobben man ønsker er en lederjobb i et børsnotert selskap. Statistikk fra hodejegerselskapet Backer Skeie og Soliditet viser at gjennomsnittsalderen på sjefene i børsnoterte selskaper øker. Tallet har økt de seneste årene. I 2011 var gjennomsnittsalderen 51,3 år, mens den fem år tidligere var 49,5 år.

Mer komplekst

Årsakene kan være flere, men en av dem er at graden av kompleksitet og dynamikk i næringslivet har økt de siste årene, sier Cato Backer, Managing Partner i BackerSkeie. Han er en av dem som hjelper selskapene å finne frem til sine nye ledere, uansett alder. Erfaring fra generell ledelse og større endringer er mer kritisk, og derfor mer etterspurt enn før. Hva vil bedriftene ha når de jakter på en ny sjef? Etterspurte kvalifikasjoner varierer mye etter hva som er viktig i den bestemte bransjen. Likevel er evnen til å lede selskapet gjennom store endringer en kvalifikasjon flere selskaper etterspør. Og det ser ut til å bli sterkere forbundet med erfaring og alder enn tidligere, sier Backer.

Burde vært motsatt

I enkelte tilfeller har aldersøkningen en naturlig forklaring: Gründeren og toppsjefen blir ett år eldre for hvert år. Ett eksempel på det er 65 år gamle Bjørn Kjos i Norwegian. Men det er heller ikke uvanlig at toppsjefer over 60 kommer seilende inn i nye selskaper. For eksempel overtok Dag Fasmer Wittusen roret i American Shipping Company i år, i en alder av 67. Backer mener det er et paradoks at det er flere 50-åringer enn 40-åringer blant sjefene. I befolkningen er det 15 prosent flere 40-åringer enn 50-åringer, takket være store barnekull på 40- og 60-tallet. Men til tross for denne demografiske utviklingen, er altså snittalderen på sjefene over 50 og stigende, sier han.

Universelt

Men alle sier jo at det er så vanskelig for 50-åringene å få ny jobb? Det stilles andre krav til toppledere enn til mellomledere og spesialister. Mellomlederne og spesialistene må ha konkret kompetanse rundt dagens produkter og markeder. Her kommer endringene hurtig. Når enkelte stillinger med store teknologiske endringer og høye krav til læring treffer mellomledere og spesialister med begrenset evne og vilje til å lære, da har vi ofte et problem. Det er nok dette problemet mange arbeidsgivere frykter hos 50-åringer.

Styret også eldre

Backer tror også 50-årigene selv er en årsak. De er i dag så spreke at de tåler påkjenningen med å lede et børsnotert selskap. De er ferdig med småbarn senere enn før. Kanskje er de også noe mer søkende og ungdommelige enn tidligere, grubler Backer. Det er forøvrig ikke bare toppsjefene som blir eldre. Også styrelederne blir eldre, viser tallene fra BackerSkeie og Soliditet. Her har gjennomsnittsalderen økt fra 55,8 år for fem år siden til 58,2 år i dag. Snittalderen øker sterkere blant styreledere, men hovedforklaringen er den samme, mener Cato Backer. Det er økt etterspørsel etter erfaring.

Saken er utdrag fra Finansavisen, 2011. 

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire, og særlig innen funksjonen økonomi og finans.

Trine Silje ny partner i BackerSkeie

Trine Silje Nygård begynte 16. april som ny partner i BackerSkeie. Trine Silje har over 20 års erfaring fra ledelse, prosjektledelse, oppbygging av ny virksomhet og ledelsesrådgivning fra Metier, KPMG og Deloitte for klienter i både offentlig og privat sektor. Særlig helsesektoren, prosjektorienterte virksomheter, profesjonelle tjenester og fornybarsektoren har vært fokusområder de senere år.

– Du må omfavne generativ AI

Generativ kunstig intelligens har fanget interessen til mange i norsk næringsliv, men konserndirektør for data og teknologi i Schibsted og styreleder i NorwAI, Sven Størmer Thaulow, bekymrer seg for selskapenes evne til å implementere teknologien på en god måte.