– Det eneste som er krystallklart er at vi ikke vil gå tilbake til der vi var

19. september 2022Skrevet av: BackerSkeie

Administrerende direktør i Microsoft Norge, Kristine Dahl Steidel, har ingen fasit på hvordan den nye arbeidshverdagen vil se ut, men hun er tydelig på at god kommunikasjon, rett kompetanse og et solid teknologisk fundament vil være avgjørende for å lykkes.

“Koronapandemien har vist hvor endringsdyktige vi er når vi må, men den har også vist hvordan teknologi er helt avgjørende for endring og utvikling. Hvis pandemien hadde rammet oss bare fem år tidligere hadde vi aldri klart å opprettholde produktiviteten på samme måte som vi har gjort.”

Gjennom mer enn 25 år i ulike lederroller i noen av landets fremste IT-selskaper, har Kristine Dahl Steidel vært med på den teknologiske utviklingen og fulgt digitaliseringen av det norske samfunnet fra første rad. I november 2021 gikk den meritterte IT-lederen inn i rollen som administrerende direktør for Microsoft Norge.

– Jeg synes dette med endring gjennom teknologi er utrolig spennende. Det som trigget meg med Microsoft var at de hadde startet en transformasjonsreise. Fra tidligere å fokusere hovedsakelig på hardware til nå å jobbe nærmest utelukkende med skyteknologi. Hele denne kulturreisen som Microsoft har vært og fortsatt er på krever en endring på tvers av hele organisasjonen. Samtidig viser det at Microsoft har forståelse for hva kundene står i, og hva de har behov for, sier Steidel.

Hun inntok lederstolen i Microsoft på et tidspunkt da koronapandemien fremdeles la betydelige føringer for våre arbeidsrutiner og interaksjoner. Nå ønsker Steidel å være med på å forme den nye arbeidshverdagen.

– Vi har vært gjennom en «ekspressdigitalisering» under pandemien. Da den traff oss var vi ikke klar over hverken rekkevidden av den eller hvor langvarig den ville bli, og de fleste bedrifter har gjort tiltak for at ansatte i langt større grad skal kunne være produktive uten å være på kontoret, sier hun.

– Finnes ikke noe fasitsvar

Nå ser vi mot en ny normal, og det store spørsmålet er hvordan denne nye normalen skal se ut – og hvordan selskaper kan legge forholdene til rette for å møte nye behov og preferanser i arbeidsstyrken.

– Jeg har snakket med både store og små organisasjoner, og det finnes ikke noe fasitsvar. Det eneste som er krystallklart er at vi ikke vil gå tilbake til der vi var. Ansatte i dag vil ha det beste fra to verdener, de vil møte kolleger på kontoret, samtidig som de vil ha fleksibiliteten til å jobbe fra hvor som helst, når som helst, sier Steidel.

Hun har liten tro på at de som forsøker seg på ytterpunktene, enten ved å tvinge folk tilbake på kontoret eller å legge opp til kun hjemmekontor, vil lykkes. I stedet tror hun at fleksibilitet blir et nøkkelord når samfunnet og næringslivet nå beveger seg fremover.

– Denne fleksibiliteten byr på nye fordeler og nye problemstillinger. På den ene siden kan vi adressere talenter og kompetanse i et langt bredere omfang enn tidligere, fordi vi ikke er avhengige av at talentene er villige til å flytte på seg for å tre inn i en stilling. På den annen side krever denne moderne hverdagen en mye tydeligere organisasjonskultur, og en helt annen tilstedeværelse fra oss som ledere.

For det er ikke bare forholdet vårt til teknologi som har endret seg under pandemien. Også arbeidstakernes prioriteter har endret seg merkbart. Ønsket om å jobbe for et selskap som underbygger egne verdier står sterkere enn tidligere, og det legges større vekt på balansen mellom arbeidshverdag og privatliv.

– Det er det hybride paradokset: Ansatte ønsker en tilstedeværelse, men også fleksibilitet. De vil være del av en kultur, med ledere som ser dem, samtidig som de vil ha større frihet i hvor og hvordan de arbeider, sier Steidel.

Nye krav til kommunikasjon

En av utfordringene selskaper må navigere i den hybride hverdagen er hvordan man bygger relasjoner og tillit internt i selskapet, når man ikke lenger er samlet på kontoret åtte timer om dagen.

– Det stilles nye krav til kommunikasjonen med medarbeiderne. Denne må foregå hyppigere og i et litt annet format enn tidligere. Vi har lenge basert oss på at ledere og medarbeidere kommer på kontoret, stiller fysisk i møter og ser hverandre hele dagen. Nå må vi ta høyde for at ikke alle er på kontoret til enhver tid, og legge til rette for kommunikasjon på flere arenaer, utdyper hun.

God kommunikasjon, overtydelighet, og evnen til å sette klare mål har alltid vært viktige lederegenskaper, men er nå viktigere enn noen gang tidligere. Det er også egenskaper knyttet til empati og relasjonsbygging.

– Alle ønsker seg trygghet i arbeidet de gjør, og tilbakemeldinger om at de gjør de rette tingene. Når vi ikke nødvendigvis møtes fysisk er det viktig at vi som ledere er enda flinkere til å gi disse tilbakemeldingene. I tillegg må organisasjonen bygge en kontorstruktur som legger til rette for interaksjon og inviterer til diskusjon, idemyldring og workshops. Det å stirre på en skjerm kan vi gjøre hjemmefra.

– Teknologi er helt avgjørende for endring og utvikling

Et annet absolutt krav for å lykkes med den hybride hverdagen er å ha det nødvendige fundamentet, og den rette teknologien, på plass – et solid system som tilbyr tilgjengelighet, fleksibilitet og sikkerhet.

– Teknologi har gått fra å være en bransje til å bli et fundament for utvikling i alle bransjer. Teknologi har blitt en så integrert del av livene våre, ikke bare i jobbsammenheng, men også privat, at de som vokser opp i dag tar det for gitt at alle tjenester som leveres er digitaliserte, sier Steidel.

– Koronapandemien har vist hvor endringsdyktige vi er når vi må, men den har også vist hvordan teknologi er helt avgjørende for endring og utvikling. Hvis pandemien hadde rammet oss bare fem år tidligere hadde vi aldri klart å opprettholde produktiviteten på samme måte som vi har gjort, poengterer hun.

Viktig å kunne møtes på begge arenaer

Under pandemien gikk Microsoft-tjenesten Teams fra å være et nyttig verktøy i produktserien Microsoft 365, til å bli en helt essensiell kommunikasjonsplattform for selskaper både i Norge og verden over.

– Vi skal hjelpe til med å legge til rette for den nye hverdagen, med ende-til-ende-digitalisering. Teams er et eksempel på dette. Det er mye mer enn et videokonferanseverktøy. Det er et digitalt kontor der du har tilgang til all informasjon, alle kolleger, alle kunder og alt du trenger for å gjøre jobben din. Forutsetningen er at det integreres med alle bedriftssystemer i bakgrunnen, forklarer Steidel, og fortsetter:

– Som Microsoft-leder skulle man kanskje derfor tro at jeg vil oppfordre alle til å jobbe hjemmefra, ved hjelp av Teams. Men som leder er jeg opptatt av at enkelte ting, blant annet det å bygge tillit, fremdeles er enklere å gjøre i det fysiske rom. Derfor er det viktig å ha det rette rammeverket for å kunne møtes på begge arenaer. I prinsipp bør alle møter ha både en digital og en fysisk inngang, slik at folk kan velge selv hvordan de vil være tilstede.

– Mangel på teknologikompetanse kan ramme hele samfunnet

For å oppfylle kravet om et solid teknologisk fundament er man naturligvis avhengig av ressurser og personer med den rette kompetansen – og teknologikompetanse er allerede en mangelvare. Alle statistikker viser at vi ikke utdanner nok teknologer til å dekke det hurtig voksende behovet.

– Mangel på teknologikompetanse kan ramme hele samfunnet, og uansett hvilken bedrift jeg snakker med så sliter de med å få tak i kompetente folk, sier Steidel.

– Utfordringen er ikke å bygge det tekniske – systemer, maskinvare og datasentre. Den virkelige mangelen er personer med evnen til å forstå hvordan teknologi og informasjon kan drive utvikling. Det er noe vi må ta på alvor her i Norge, for her har vi virkelig en mulighet til å styrke oss.

Microsoft-lederen mener teknologi står sentralt for å løse noen av de største samfunnsmessige utfordringene vi står overfor i dag.

– For å løse viktige utfordringer trenger du personer med en solid bransjeforståelse, de som virkelig forstår hvordan markedet fungerer og som er gode på forretning og økonomi. Men du trenger også personer med et åpent sinn, som evner å se muligheter og som fortrinnsvis har et annet perspektiv og en annen bakgrunn enn deg selv.

Vil bidra til å utdanne flere med rett kompetanse

Microsoft Norge ønsker å være en samfunnsaktør som bidrar til transformasjon, og en pådriver for å utdanne flere personer med kompetanse innen teknologi og utvikling. For å oppnå disse målene samarbeider selskapet blant annet med organisasjonene IKT Norge og GoForIT, de jobber tett med BI og har kontorer lokalisert i nærheten av universitetene i Trondheim og Tromsø.

– Vi har mange initiativer, men jeg tenker likevel at vi må gjøre mer. Ingen kan likevel gjøre dette alene, for å skape det nødvendige løftet må næringslivet stå sammen, sier Steidel, og legger til:

– Jeg tror vi som samfunn har forstått at det er et visst kompetansebehov, men jeg tror ikke vi helt har skjønt hvor viktig dette blir i fremtiden.

– Vi må tørre å tenke nytt

Mye tyder på at vi etter pandemien står ved et veiskille. En ny hverdag full av muligheter for verdiskapning og innovasjon venter oss, men den setter også nye krav til organisasjon, teknologi, kompetanse og kunnskap.

Så hva mener Microsoft Norges administrerende direktør er det viktigste å fokusere på nå? Hva blir den største utfordringen vi må overkomme i tiden som kommer?

– Personlig tror jeg at den største utfordringen for ledere i dag er å frigjøre seg fra tanken om å gå tilbake til hvordan vi gjorde ting før korona. Pandemien demonstrerte at vi greier å endre oss radikalt, men vi er likevel programmert til å like det vi kjenner bedre enn det ukjente. Derfor er nok tanken om å gå tilbake til det kjente og kjære fristende for mange, tror hun.

– Det å tørre å tenke nytt, tørre å ansette medarbeidere som ikke har den tradisjonelle bakgrunnen du har pleid å se etter og bygge en kultur rundt nytenkning tror jeg er nøkkelen til å lykkes nå. “Try fast, fail fast”, som vi sier i bransjen. Det er nok et skummelt konsept når du er vant til å strebe etter perfeksjon, men denne viljen til å prøve noe nytt vil være avgjørende for hvorvidt du lykkes eller ei, mener Steidel.

Hun slår fast at selskaper som ikke evner å endre seg i takt med den teknologiske utviklingen vil måtte vike for nye aktører, som er født i skyen og etablert av unge entreprenører.

– Uavhengig av organisasjonen bør et av grunnprinsippene handle om å lære noe nytt hver dag. Det er fundamentet for å hele tiden utvikle deg og prestere bedre, avslutter Kristine Dahl Steidel.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

Har du rett struktur på ledergruppa?

Hvilke roller og kompetanse trenger jeg i ledergruppa for å kunne ta de rette beslutningene for å realisere strategien? Og hvordan får jeg et effektivt lederteam? Dette er spørsmål vi stadig oftere må hjelpe CEOs og styreledere med. 

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire, og særlig innen funksjonen økonomi og finans.

Trine Silje ny partner i BackerSkeie

Trine Silje Nygård begynte 16. april som ny partner i BackerSkeie. Trine Silje har over 20 års erfaring fra ledelse, prosjektledelse, oppbygging av ny virksomhet og ledelsesrådgivning fra Metier, KPMG og Deloitte for klienter i både offentlig og privat sektor. Særlig helsesektoren, prosjektorienterte virksomheter, profesjonelle tjenester og fornybarsektoren har vært fokusområder de senere år.