Bærekraft er lønnsomt – hvis det gjøres riktig

20. mai 2019Skrevet av: BackerSkeie

Ny forskning viser at en bærekraftig forretningsstrategi kan være svært lønnsomt. Line Askeland og Alexander Huun, partnere i BackerSkeie, opplever nå økt etterspørsel etter kompetanse på dette området.

Men det å virkelig være bærekraftig er ikke så lett som det virker. Det å rekruttere en bærekraftsansvarlig kan være et feilgrep.

Boston Consulting Group har gjennomført en analyse av 300 av verdens største selskaper innen legemidler, forbrukervarer, olje, gass, bank og teknologi, som viste at selskapene med mer etisk drift hadde større lønnsomhet. Ny forskning fra Axioma viser mye av det samme. Det rapporteres at selskaper med god score innen miljø, sosiale forhold og governance gjør det sterkere finansielt og lettere når sine mål.

Må endre forretningsmodell

Problemstillingen er at mange selskaper fortsatt kun ser på bærekraft som en markedsføringsaktivitet eller en kommunikasjonsfunksjon. Man prøver å skape en grønn profil uten å egentlig endre sin forretningsmodell. Line Askeland, partner og leder for digitalisering hos BackerSkeie, er tydelig på at det ikke fungerer å bare tikke av boksen for syns skyld.

– Det trengs kompetente folk som forstår bærekraftige forretningsmodeller og evner å se hvordan dette kan skape lønnsomhet for virksomheten, sier Askeland.

Hun forteller videre at for BackerSkeie er det innenfor toppledelse generelt og innenfor strategi-og forretningsutvikling spesielt, at det nå etterspørres mennesker som holder tritt med nye forretningsmodeller og markedets etterspørsel etter grønne alternativer.

Alexander Huun, partner og leder for energisektoren hos BackerSkeie, forteller at miljøspørsmål er noe av det som opptar topplederne mest, både i oljeselskaper, kraftbransjen og fornybarselskaper. Jeg snakker med svært mange toppledere og dette er noe som treffer bransjen enten det er snakk om oljeleting, CO2-fangst, areal til vindmøller eller solparker, kraftutbygging, monstermaster eller effektiv lagring av sol- og vindkraft. Noen toppledere opplever miljøspørsmål som en trussel, noen som en rammebetingelse og andre som en mulighet.

– Bærekraftig økonomi åpner forretningsmuligheter overfor kunder og investorer, og det har også potensiale for økt verdiskapning og økte inntekter. Tidligere ble bærekraft sett på som en kostnad, og industrier som finans og telecom gikk foran fordi de hadde kortere vei til mål enn industriselskaper. Nå ser selskaper i alle bransjer på bærekraft som en strategisk mulighet, sier Huun.

Det finnes insentiver for satsning på bærekraft, både fra banker og investeringsfond. Satsning på bærekraft er vanskelig å forfalske, da mange organisasjoner følger med på og rangerer hvor grønne virksomheter virkelig er. Askeland påpeker også at det i økende grad blir satt krav til bærekraft, i form av regulatoriske krav, men også fra kunder og partnere.

Bærekraft kan ikke delegeres bort

Alexander Huun og Line Askeland er tydelige på at bærekraftige initiativ må være tydelig forankret i ledelsen og innlemmet i forretningsstrategien, og at det må springe ut fra virksomhetens kjerne.

– Dette kan ikke delegeres til et kontor litt nede i organisasjonen. Bærekraft er en viktig del av ledelsen, sier de.

Ifølge Askeland må virksomheter og ledere som vurderer å satse på bærekraft se på hvordan de best kan tilpasse seg markedet.

– De må tørre å ta upopulære valg da det å satse grønt og på bærekraft kan koste på kort sikt, men det gir som regel inntjening på lang sikt, sier Askeland.

– Det gir sjelden noen gevinst å opprette bærekraft som en stabsfunksjon. Vi ser klart større effekt av å rekruttere en konserndirektør for strategi og forretningsutvikling som forstår bærekraftige forretningsmodeller. Da ser man på bærekraft som en løsning, ikke et problem, avslutter Huun.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

Begynn internt og suppler eksternt: Slik bygger du en solid leadership pipeline

Ved å ha et konkret og aktivt forhold til selskapets “leadership pipeline” får du et bedre grunnlag for å finne den beste personen til lederrollen – uavhengig av om du ender opp med en intern eller ekstern kandidat.

– Den virkelige utfordringen er inkludering

Stadig flere norske selskaper har mangfold og inkludering som et viktig punkt på agendaen, men utviklingen går ikke så raskt som man kunne ønsket. Hva skal til for å skape en mangfoldig arbeidsstyrke og ledergruppe, som på sikt kan sikre bærekraftig økonomisk vekst?

– Fusjonen som skal sikre større slagkraft i fornybarsektorens fremtid

Arbeidet med å fusjonere kraftselskapene Agder Energi og Glitre Energi startet i 2020. Tre år, én pandemi, én energikrise og én krig i Europa senere kunne resultatet, Å Energi, endelig se dagens lys.