BackerSkeie styrker laget

20. september 2018Skrevet av: BackerSkeie

BackerSkeie ønsker Alexander Huun (48) velkommen som ny partner. Alexander kommer fra en direktørstilling i DNB og det knyttes store forventninger til det han tar med seg inn i sin nye rolle.

Velkommen til oss Alexander. Først litt om bakgrunnen din. Hvilke erfaringer har du som vil bli nyttige i jobben som rådgiver i BackerSkeie?
«I DNB har jeg jobbet åtte år i konsern-HR hvor over 70 av Norges beste HR-folk er samlet på ett gulv. Jeg har hatt ansvaret for strategi og analyse og derfor hatt en finger med i det meste på kryss og tvers.»

Er det noe spesielle erfaringer du kan trekke frem fra tiden i DNB?
«Hvis jeg skal trekke frem én ting så er jeg veldig stolt av det arbeidet DNB har gjort for å bedre kjønnsbalansen i ledelsen. Jeg vet at mange organisasjoner har et ønske om flere kvinnelige ledere og at de er overrasket over hvor skjevt det fortsatt er. Dette er noe jeg gjerne diskuterer nærmere med våre klienter.»

Du har også bakgrunn fra konsulentbransjen?
«Ja, før DNB jobbet jeg 11 år i PWC, IBM og PA Consulting Group med prosjekter innen organisasjonsutvikling, strategiutvikling og innføring av nye IT-systemer.»

Hvilke erfaringer tar du med deg fra de årene?
«Det viktigste er nok at jeg har jobbet tett med svært mange toppledere og ledergrupper, både i Norge og internasjonalt, og selv sett hvilke enestående resultater det er mulig å få til når de riktige menneskene er «ombord i bussen». Jeg har også sett, med forundring, hvordan enkelte har klart å manøvrere seg til topps uten å levere resultater og hvor ødeleggende det er for organisasjonene de leder.»

Hva gjør du når du ikke er på jobb?
«Da er jeg servicemedarbeider for tre gutter på 3, 8 og 11 år. Jeg liker å stå på ski ned bratte fjellsider om vinteren og gå turer i fjellet om sommeren.»

Hva gleder du deg mest til i ny jobb?
«Jeg gleder meg til å jobbe med de beste lederne i Norge. Både de som leder virksomhetene vi jobber for og de som er kandidater. I tillegg gleder jeg meg til å bli en del av det jeg oppfatter som det mest kompetente miljøet for topplederrekruttering i Norge.»

Vi lar det stå uten oppfølgingsspørsmål. Velkommen til oss!

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

– Du må omfavne generativ AI

Generativ kunstig intelligens har fanget interessen til mange i norsk næringsliv, men konserndirektør for data og teknologi i Schibsted og styreleder i NorwAI, Sven Størmer Thaulow, bekymrer seg for selskapenes evne til å implementere teknologien på en god måte.

Hva er riktig lønnsnivå i ledelsen?

Hva er konkurransedyktig lønn for konsernsjef og direktører? Det spørsmålet diskuteres i disse dager i styrer og kompensasjonsutvalg. BackerSkeie kan bistå med de relevante datapunktene.

Regulering av kjønnsbalanse i styrerommet – et juridisk perspektiv

Innen 2024 er omme, må over 6.500 av landets selskaper ha sikret en balansert kjønnssammensetning i sitt styre. Partner og advokat Caterina Håland Gaeta i SANDS opplever at de fleste er positive til det nye kravet – og at det er både tydelig og ambisiøst. Konsekvensen av å ikke etterleve kravet til 40% kjønnsbalanse i styret per 31.12 kan være betydelig.