BackerSkeie styrker laget

20. september 2018Skrevet av: BackerSkeie

BackerSkeie ønsker Alexander Huun (48) velkommen som ny partner. Alexander kommer fra en direktørstilling i DNB og det knyttes store forventninger til det han tar med seg inn i sin nye rolle.

Velkommen til oss Alexander. Først litt om bakgrunnen din. Hvilke erfaringer har du som vil bli nyttige i jobben som rådgiver i BackerSkeie?
«I DNB har jeg jobbet åtte år i konsern-HR hvor over 70 av Norges beste HR-folk er samlet på ett gulv. Jeg har hatt ansvaret for strategi og analyse og derfor hatt en finger med i det meste på kryss og tvers.»

Er det noe spesielle erfaringer du kan trekke frem fra tiden i DNB?
«Hvis jeg skal trekke frem én ting så er jeg veldig stolt av det arbeidet DNB har gjort for å bedre kjønnsbalansen i ledelsen. Jeg vet at mange organisasjoner har et ønske om flere kvinnelige ledere og at de er overrasket over hvor skjevt det fortsatt er. Dette er noe jeg gjerne diskuterer nærmere med våre klienter.»

Du har også bakgrunn fra konsulentbransjen?
«Ja, før DNB jobbet jeg 11 år i PWC, IBM og PA Consulting Group med prosjekter innen organisasjonsutvikling, strategiutvikling og innføring av nye IT-systemer.»

Hvilke erfaringer tar du med deg fra de årene?
«Det viktigste er nok at jeg har jobbet tett med svært mange toppledere og ledergrupper, både i Norge og internasjonalt, og selv sett hvilke enestående resultater det er mulig å få til når de riktige menneskene er «ombord i bussen». Jeg har også sett, med forundring, hvordan enkelte har klart å manøvrere seg til topps uten å levere resultater og hvor ødeleggende det er for organisasjonene de leder.»

Hva gjør du når du ikke er på jobb?
«Da er jeg servicemedarbeider for tre gutter på 3, 8 og 11 år. Jeg liker å stå på ski ned bratte fjellsider om vinteren og gå turer i fjellet om sommeren.»

Hva gleder du deg mest til i ny jobb?
«Jeg gleder meg til å jobbe med de beste lederne i Norge. Både de som leder virksomhetene vi jobber for og de som er kandidater. I tillegg gleder jeg meg til å bli en del av det jeg oppfatter som det mest kompetente miljøet for topplederrekruttering i Norge.»

Vi lar det stå uten oppfølgingsspørsmål. Velkommen til oss!

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

Hvordan fyller du organisasjonen med de riktige menneskene

I takt med at kampen om talentene tilspisser seg ytterligere, øker også viktigheten av å ha en tydelig strategi for hvordan selskapet skal tiltrekke seg og engasjere kritisk kompetanse for å kunne levere på selskapets strategi - en gjennomarbeidet Talent Acqusition Strategy.

Hvordan sikrer du at nye styremedlemmer får en god start?

Mange selskaper tar for lett på oppgaven med å innlemme nye styremedlemmer og gjøre dem kjent med selskapet og dynamikken. Vi har snakket med Rune Bjerke om hvilke råd han har til selskaper og styreledere.

Trenger 6500 nye kvinnelige styremedlemmer

Regjeringen har nå fremmet et forslag om innføring av krav som innebærer at hvert kjønn må være representert med minst 40 prosent i store og mellomstore norske selskaper. Allerede fra mai 2024 mener regjeringen disse kravene vil gjelde for 8000 selskaper.