BackerSkeie sikrer flere kvinnelige toppledere

8. mars 2019Skrevet av: BackerSkeie

På kvinnedagen 8. mars er den lave andelen kvinnelige toppledere igjen et tema. Statistikk fra SSB viser at kun 16,4 % av toppledere i aksjeselskaper er kvinner.

For allmennaksjeselskapene (ASA) er det enda verre. Her er kun 6,6 % av topplederne kvinner.

«Vår visjon er å bidra til bedre ledelse hos våre klienter. For å få til dette må det rekrutteres flere kvinnelige ledere. Derfor er det veldig hyggelig å kunne presentere statistikken over kjønnsfordelingen på BackerSkeies topplederrekrutteringer for 2017 og 2018. Den viser at 43 % av våre topplederrekrutteringer ender med en kvinnelig kandidat. Det er vi stolt av», sier Knut Ole Tande, Managing Partner i BackerSkeie.

Kvinnelige toppledere etterspurt

«Vi opplever ofte at våre klienter etterspør kvinner både til topplederstillinger og til styreposisjoner. Markedet blir mer og mer opptatt av å få kvinner inn i lederposisjoner, noe jeg mener er veldig bra. Dette er avgjørende for å sikre god ledelse, da er det hyggelig å se at vi leverer», sier Tande.

Søket etter den beste

Tande forklarer at BackerSkeie hele tiden er på jakt etter den beste kandidaten.

«I alle våre prosesser er vi på jakt etter den aller beste kandidaten til å gjøre jobben. Det gjør kanskje også at vi lykkes bedre med kjønnsbalansen. For det er utvilsomt ikke slik at kun halvparten av befolkningen har anlegg for å bli gode ledere», sier Tande videre.

Rekruttering på toppledernivå skjer ofte gjennom styrets eget nettverk. Når 81 prosent av styremedlemmene i norske aksjeselskap er menn, er det kanskje også menn som frekventerer oftest i styremedlemmers nettverk. Gjennom aktivt kandidatsøk fanger BackerSkeie opp en mye bredere base av kandidater.

«Vi setter våre klienter først, derfor jakter vi alltid på de beste kandidatene. Det gjør kanskje også at vi lykkes bedre med kjønnsbalansen», sier Tande.

Tande er glad over statistikkene for 2017 og 2018, men har likevel ambisjoner for 2019.

«Jeg håper at vi om et år ser enda flere kvinnelige toppledere i Norge. Vi skal gjøre vårt ved å finne de beste kandidatene», avslutter han.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere til norske og internasjonale selskaper. Har du en utfordring i din ledergruppe, eller behov for lederrekruttering? Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

– Du må omfavne generativ AI

Generativ kunstig intelligens har fanget interessen til mange i norsk næringsliv, men konserndirektør for data og teknologi i Schibsted og styreleder i NorwAI, Sven Størmer Thaulow, bekymrer seg for selskapenes evne til å implementere teknologien på en god måte.

Hva er riktig lønnsnivå i ledelsen?

Hva er konkurransedyktig lønn for konsernsjef og direktører? Det spørsmålet diskuteres i disse dager i styrer og kompensasjonsutvalg. BackerSkeie kan bistå med de relevante datapunktene.

Regulering av kjønnsbalanse i styrerommet – et juridisk perspektiv

Innen 2024 er omme, må over 6.500 av landets selskaper ha sikret en balansert kjønnssammensetning i sitt styre. Partner og advokat Caterina Håland Gaeta i SANDS opplever at de fleste er positive til det nye kravet – og at det er både tydelig og ambisiøst. Konsekvensen av å ikke etterleve kravet til 40% kjønnsbalanse i styret per 31.12 kan være betydelig.