BackerSkeie sikrer flere kvinnelige toppledere

8. mars 2019Skrevet av: BackerSkeie

På kvinnedagen 8. mars er den lave andelen kvinnelige toppledere igjen et tema. Statistikk fra SSB viser at kun 16,4 % av toppledere i aksjeselskaper er kvinner.

For allmennaksjeselskapene (ASA) er det enda verre. Her er kun 6,6 % av topplederne kvinner.

“Vår visjon er å bidra til bedre ledelse hos våre klienter. For å få til dette må det rekrutteres flere kvinnelige ledere. Derfor er det veldig hyggelig å kunne presentere statistikken over kjønnsfordelingen på BackerSkeies topplederrekrutteringer for 2017 og 2018. Den viser at 43 % av våre topplederrekrutteringer ender med en kvinnelig kandidat. Det er vi stolt av”, sier Knut Ole Tande, Managing Partner i BackerSkeie.

Kvinnelige toppledere etterspurt

“Vi opplever ofte at våre klienter etterspør kvinner både til topplederstillinger og til styreposisjoner. Markedet blir mer og mer opptatt av å få kvinner inn i lederposisjoner, noe jeg mener er veldig bra. Dette er avgjørende for å sikre god ledelse, da er det hyggelig å se at vi leverer”, sier Tande.

Søket etter den beste

Tande forklarer at BackerSkeie hele tiden er på jakt etter den beste kandidaten.

“I alle våre prosesser er vi på jakt etter den aller beste kandidaten til å gjøre jobben. Det gjør kanskje også at vi lykkes bedre med kjønnsbalansen. For det er utvilsomt ikke slik at kun halvparten av befolkningen har anlegg for å bli gode ledere”, sier Tande videre.

Rekruttering på toppledernivå skjer ofte gjennom styrets eget nettverk. Når 81 prosent av styremedlemmene i norske aksjeselskap er menn, er det kanskje også menn som frekventerer oftest i styremedlemmers nettverk. Gjennom aktivt kandidatsøk fanger BackerSkeie opp en mye bredere base av kandidater.

“Vi setter våre klienter først, derfor jakter vi alltid på de beste kandidatene. Det gjør kanskje også at vi lykkes bedre med kjønnsbalansen”, sier Tande.

Tande er glad over statistikkene for 2017 og 2018, men har likevel ambisjoner for 2019.

“Jeg håper at vi om et år ser enda flere kvinnelige toppledere i Norge. Vi skal gjøre vårt ved å finne de beste kandidatene”, avslutter han.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere til norske og internasjonale selskaper. Har du en utfordring i din ledergruppe, eller behov for lederrekruttering? Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Knut Ole Tande

Partner og lead digitalisering og IT

Lederinnsikt

Se alle artikler

Vianode kombinerer industriell ekspertise og erfaring med finansiell spisskompetanse

– I et partnerskap som dette er det viktig å få med alle perspektiver og kapasiteter, slik at man får det beste ut av alle parter, sier styreleder Asbjørn Søvik om samarbeidet mellom Elkem, Hydro og Altor. Gjennom selskapet Vianode skal trekløveret befeste Norges posisjon i den internasjonale batteriverdikjeden.

Når bygg blir bærekraftige

Rasmus Nord mener stadig flere byggeprosjekter går i en mer bærekraftig retning, men etterlyser enda bedre samarbeid på tvers av verdikjeden. – Viljen til å komme med de gode løsningene er der, men for at endringene skal skje raskere må vi jobbe enda bedre sammen, både på tvers av bransjer og opp mot myndighetene, oppfordrer han.

– Det eneste som er krystallklart er at vi ikke vil gå tilbake til der vi var

Administrerende direktør i Microsoft Norge, Kristine Dahl Steidel, har ingen fasit på hvordan den nye arbeidshverdagen vil se ut, men hun er tydelig på at god kommunikasjon, rett kompetanse og et solid teknologisk fundament vil være avgjørende for å lykkes.