Unngå at drømmekandidaten glipper

8. mai 2020Skrevet av: BackerSkeie

I en periode preget av stor usikkerhet er nøkkelen til effektiv integrering av nye toppledere et godt onboarding-program med god kommunikasjon og tett dialog rundt den aktuelle situasjonen i selskapet.

Effektiv onboarding og integrering er et av de viktigste kriteriene for at nye ledere og toppledere skal finne seg godt til rette i en ny organisasjon, komme i gang med arbeidsoppgavene og bli raskere produktiv.

I en normalsituasjon bør alle selskaper ha utarbeidet en gjennomgående plan og gode rutiner for hvordan onboardingen skal foregå, men hva gjør man når den påtroppende topplederen kommer til et selskap som plutselig står midt i en krise?

– Ved et jobbskifte beveger man seg alltid fra noe man kjenner til noe som i større eller mindre grad er ukjent, og det vil alltid innebære et element av risiko og usikkerhet. Utfordringen er at denne usikkerheten har blitt betydelig større siden kandidaten signerte ansettelsesavtalen. Vi ser nå eksempler i markedet på at kandidater trekker seg fra toppstillinger på grunnlag av krisen som har oppstått i forbindelse med koronapandemien, sier partner i BackerSkeie, Alexander Huun.

Han mener at det i krisetider er helt essensielt å ha et større fokus på arbeidet rundt integrering av nye toppledere, både før og etter tiltredelse i stillingen.

Tettere dialog i en kritisk periode

I en rekrutteringsprosess vil det normalt sett gå mellom tre og seks måneder fra signering av avtale til tiltredelse i den nye stillingen. Dette er en kritisk periode i tider preget av stor usikkerhet.

– I situasjoner som den vi ser rundt oss nå kan kandidaten være mer tilbøyelig til å bli værende i sin eksisterende stilling. Årsakene kan være mange, men vi ser at flere ledere tar ansvar i kriser og ønsker å stå i sin nåværende rolle for å lede selskapet gjennom en krevende periode. Mange vil også kunne oppleve å få mottilbud fra nåværende arbeidsgiver, poengterer Huun.

– For å minimere risikoen for å miste en topplederkandidat er det derfor svært viktig å få på plass en tettere dialog mellom kandidaten og rekrutterende leder eller styreleder, og starte integreringen lenge før første arbeidsdag, understreker han.

Tilstanden i selskapet kan ha endret seg totalt

Når situasjonen i samfunnet generelt, og tilstanden i markedet og selskapet spesielt, preges av stor usikkerhet, er det særlig opplevelsen av trygghet knyttet til den nye stillingen som setter rammene for effektiv integrering av en påtroppende toppleder.

– Det som gjør situasjonen vi er i nå så spesiell er at tilstanden i selskapet kan ha endret seg totalt fra da en ny leder takket ja til stillingen en gang i januar, kommenterer partner i BackerSkeie, Rolf Kåre Nilsen.

– Historisk sett er det relativt stille mellom partene fra signering til tiltredelse, men nå bør styret være opptatt av å gi jevnlige oppdateringer om situasjonen i selskapet og ha løpende dialog med den nye lederen i tiden frem mot oppstart. Ellers kan vedkomne oppleve at rollen de trer inn i er en helt annen enn den de har blitt forespeilet, og arbeidsforholdet kan i verste fall bli kortvarig.

Kan ikke gi ledere 100 dager til å finne ut av ting

Denne tette dialogen mellom styreleder og toppleder må videreføres også etter sistnevntes tiltredelse. Begge parter må være innebefattet med at situasjonen sannsynligvis ser svært annerledes ut enn hva som var forventet ved signeringstidspunktet, og det kan tenkes at den nye lederen havner rett inn i en større omstilling der krisehåndtering står i fokus.

For å sikre en produktiv start, forholdene tatt i betraktning, bør styreleder i oppstartsperioden være i daglig kontakt med den nye lederen for å diskutere prioriteringer og vurderinger.

– Styret bør ta en noe mer aktiv rolle enn de kanskje er vant til, men samtidig må det stilles noe strengere krav. Selskapet har ikke råd til å gi ledere 100 dager til å finne ut av hvordan ting fungerer i en situasjon som er såpass langt fra normalen, sier Nilsen.

Introduksjon uten fysisk tilstedeværelse

En annen koronarelatert utfordring for den nye lederen er behovet for fjernledelse grunnet tiltak som hjemmekontor og reiserestriksjoner.

Til tross for at vi nå står på trappene til en gradvis gjenåpning av samfunnet, og en sakte, men sikker tilbakeføring til normalen, må vi fremdeles forvente en arbeidshverdag der fysisk kontakt i mange tilfeller er byttet ut med videokontakt.

– Du kan riktignok få til en-til-en-møter, eller møte ansatte i webmøter, men i realiteten skal du som ny toppleder introdusere deg for en hel organisasjon uten å være fysisk til stede. Da er det viktig at forholdene er godt tilrettelagt for at du i det hele tatt skal kunne komme i gang med jobben, sier Huun.

– For å lykkes med dette er planlegging, åpenhet og god kommunikasjon helt avgjørende, avslutter han.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ansvarlig rådgiver

Lederinnsikt

Se alle artikler

Success(ion) – hvem skal erstatte dagens CEO?

Alle toppledere vil uunngåelig forlate sin stilling, men forskning og erfaring har lenge vist at mange organisasjoner er dårlig forberedt på å erstatte dem.

Har du rett struktur på ledergruppa?

Hvilke roller og kompetanse trenger jeg i ledergruppa for å kunne ta de rette beslutningene for å realisere strategien? Og hvordan får jeg et effektivt lederteam? Dette er spørsmål vi stadig oftere må hjelpe CEOs og styreledere med. 

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire, og særlig innen funksjonen økonomi og finans.