Trenger 6500 nye kvinnelige styremedlemmer

22. juni 2023Skrevet av: BackerSkeie

Regjeringen har nå fremmet et forslag om innføring av krav som innebærer at hvert kjønn må være representert med minst 40 prosent i store og mellomstore norske selskaper. Allerede fra mai 2024 mener regjeringen disse kravene vil gjelde for 8000 selskaper.

– Hvis alle skal vente til mai 2024, blir det trangt i døren. Vi anbefaler derfor selskapene å starte med dette allerede til høsten for å få tak i de beste kvinnelige styrekandidatene, sier managing Partner i BackerSkeie, Bjørnar Skas.

Ikke mangel på flinke kvinner

– Det er ikke mangel på flinke kvinner som kan ta disse styrevervene, og gjøre en god jobb, sier Bjørnar Skas, managing partner i rekrutteringsselskapet BackerSkeie.

– Men selskapene må tenke litt nytt om hvordan de driver styrerekruttering, og hvilke kompetanser som vektlegges. Hvis alle har et krav om å finne kandidater som har styreerfaring fra før, kan det bli vanskelig, sier partner i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning.

– Det er heller ikke nødvendig, det er mange som har annen kompetanse som styret har stor nytte av, disse kandidatene har vi god oversikt over, istemmer Skas.

Anbefaler å starte tidlig

BackerSkeie gjennomfører en lang rekke styrerekrutteringer for sine kunder hvert år.

– I fjor var 60 prosent av dem som vi plasserte i styreverv kvinner, forklarer Skas.

Bjørnar Skas oppfordrer til å ta tak allerede til høsten for å sikre de mest kvalifiserte kvinnelige styrekandidatene, og dermed unngå en presset situasjon når mai 2024 kommer.

 

Les mer om hvordan BackerSkeie jobber med styrerekruttering her

Ønsker du en samtale med oss rundt rekruttering av kvinnelige styremedlemmer? Ta kontakt med en av våre rådgivere.

Lederinnsikt

Se alle artikler

Har du rett struktur på ledergruppa?

Hvilke roller og kompetanse trenger jeg i ledergruppa for å kunne ta de rette beslutningene for å realisere strategien? Og hvordan får jeg et effektivt lederteam? Dette er spørsmål vi stadig oftere må hjelpe CEOs og styreledere med. 

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire, og særlig innen funksjonen økonomi og finans.

Trine Silje ny partner i BackerSkeie

Trine Silje Nygård begynte 16. april som ny partner i BackerSkeie. Trine Silje har over 20 års erfaring fra ledelse, prosjektledelse, oppbygging av ny virksomhet og ledelsesrådgivning fra Metier, KPMG og Deloitte for klienter i både offentlig og privat sektor. Særlig helsesektoren, prosjektorienterte virksomheter, profesjonelle tjenester og fornybarsektoren har vært fokusområder de senere år.