Trenger 6500 nye kvinnelige styremedlemmer

22. juni 2023Skrevet av: BackerSkeie

Regjeringen har nå fremmet et forslag om innføring av krav som innebærer at hvert kjønn må være representert med minst 40 prosent i store og mellomstore norske selskaper. Allerede fra mai 2024 mener regjeringen disse kravene vil gjelde for 8000 selskaper.

– Hvis alle skal vente til mai 2024, blir det trangt i døren. Vi anbefaler derfor selskapene å starte med dette allerede til høsten for å få tak i de beste kvinnelige styrekandidatene, sier managing Partner i BackerSkeie, Bjørnar Skas.

Ikke mangel på flinke kvinner

– Det er ikke mangel på flinke kvinner som kan ta disse styrevervene, og gjøre en god jobb, sier Bjørnar Skas, managing partner i rekrutteringsselskapet BackerSkeie.

– Men selskapene må tenke litt nytt om hvordan de driver styrerekruttering, og hvilke kompetanser som vektlegges. Hvis alle har et krav om å finne kandidater som har styreerfaring fra før, kan det bli vanskelig, sier partner i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning.

– Det er heller ikke nødvendig, det er mange som har annen kompetanse som styret har stor nytte av, disse kandidatene har vi god oversikt over, istemmer Skas.

Anbefaler å starte tidlig

BackerSkeie gjennomfører en lang rekke styrerekrutteringer for sine kunder hvert år.

– I fjor var 60 prosent av dem som vi plasserte i styreverv kvinner, forklarer Skas.

Bjørnar Skas oppfordrer til å ta tak allerede til høsten for å sikre de mest kvalifiserte kvinnelige styrekandidatene, og dermed unngå en presset situasjon når mai 2024 kommer.

 

Les mer om hvordan BackerSkeie jobber med styrerekruttering her

Ønsker du en samtale med oss rundt rekruttering av kvinnelige styremedlemmer? Ta kontakt med en av våre rådgivere.

Lederinnsikt

Se alle artikler

Regulering av kjønnsbalanse i styrerommet – et juridisk perspektiv

Innen 2024 er omme, må over 6.500 av landets selskaper ha sikret en balansert kjønnssammensetning i sitt styre. Partner og advokat Caterina Håland Gaeta i SANDS opplever at de fleste er positive til det nye kravet – og at det er både tydelig og ambisiøst. Konsekvensen av å ikke etterleve kravet til 40% kjønnsbalanse i styret per 31.12 kan være betydelig.

– Det mangler teknologikompetanse i styrer og ledergrupper

Det sa corporate vice president i Microsoft, Bjørn Olstad, på BackerSkeies Topplederfrokost 22. November med tema «AI og ledelse». Et rekordstort publikum med over 250 toppledere og styremedlemmer fikk høre Olstad og professor i teknologiledelse ved OsloMet, Tale Skjølsvik, komme med sine tanker rundt hvordan AI påvirker ledelse og lederrollen.

Alisdair Munro ny partner i BackerSkeie

Alisdair Munro begynte i desember som ny partner i BackerSkeie. Munro kommer fra en partner-rolle i Norge hos et av verdens største Executive search-selskaper og bringer med seg over 10 års erfaring fra bransjen, kombinert med over 30 års internasjonal ledererfaring.