Topplederfrokost: Ledelse i en verden i endring

20. mai 2019Skrevet av: BackerSkeie

Onsdag 13. november arrangerte BackerSkeie topplederfrokost med temaet “Ledelse i en verden i endring” på Hotel Bristol.

Nærmere 100 næringslivstopper var tilstede for interessante foredrag fra CEO i Norfund, Tellef Thorleifsson, og Managing Partner i Summa Equity, Reynir Indahl, om deres tanker om ledelse og utvikling i tiden fremover.

Hvorfor “Ledelse i en verden i endring”?

Knut Ole Tande, Managing Partner i BackerSkeie, innledet foredragene med at det skjer store endringer i privat og offentlig sektor, og at det stilles store krav til lederes evne til omstilling.

“Ledere utfordres på en rekke andre innsatsfaktorer i dag enn tidligere, som informasjonsdeling, digitalisering, kompetansesammensetning, tempo og endringstakt”, forteller han.

Tande fortsatte med å si at BackerSkeie ser at tempoet i alle bransjer har økt og at det medfører store krav til endring, som igjen krever at ledere må kunne håndtere hyppige omstillinger.

“Vi ser også at beslutninger knyttet til miljø og bærekraftige forretningsmodeller vil spille en stor rolle i tiden fremover og utvikle seg til å bli likte viktig som finansielle vurderinger”, sa Tande før han overlot ordet til de to foredragsholderne.

Hvor kan vi bruke vår kompetanse og gjøre en forskjell?

Tellef Thorleifsson, CEO i Norfund, og tidligere grunnlegger og leder av Venture-selskapet Northzone, snakket om hvordan ledere innen Private equity og Venture kapital kan bruke sin kompetanse til å gjøre en forskjell i samfunnet. Han fortalte om Norfund som investerer i bærekraftige prosjekter i land som har mangel på kapital, og hvordan deres investeringer bidrar til at utviklingsland får ta del i den økonomiske utviklingen samtidig som investorene får avkastning.

“Vi ser at de mest vellykkede prosjektene også er de mest lønnsomme.”

Videre snakket Thorleifsson om hvordan næringslivet må vise vei i samfunnsutviklingen og at det handler mye om hvordan kapital allokeres og insentiveres.

“Vi kan bidra til positiv utvikling i samfunnet og kapital spiller en viktig rolle i dette.”

Han trakk også frem at digitaliseringen påvirker oss alle, og at ledere trenger å ha et aktivt forhold til teknologiske endringer. Ledere må også ha et verdigrunnlag som gjør at vi tror på dem, samtidig som selskaper må tørre å rekruttere folk som er smartere enn oss selv.

“Behovet for å tenke helhetlig er mye større enn det var før.”

Thorleifsson avsluttet med å påpeke at den viktigste faktoren for ham som Venture kapital-investor var team, team og team; Det er menneskene som er viktigst.

Samfunnsutfordringer = Investeringsmuligheter

Vi fikk også innsikt fra Reynir Indahl, grunnlegger og Managing Partner i Summa Equity, og som tidligere var sentral i oppbygningen av PE-fondet Altor. Indahl snakket blant annet om hvordan utfordringer samfunnet står overfor også kan ses på som investeringsmuligheter, og at man som selskap må tenke på hvordan vi kan løse dette problemet og skape vekst.

“Det er viktig å se det store bildet og vurdere hvordan selskapet vil påvirke omgivelsene om et par år. Det har mye å si for om selskapet gjør det bra eller ikke.”

Han forteller videre om hvordan det er å jobbe med filantropi for å løse samfunnsutfordringer og hvordan man kan overbevise investorer med avkastningsfokus om å investere i dette. Summa Equity investerer for å løse globale utfordringer og Indahl påpeker at den tankegangen er fundamental for deres ledere.

“Mening og purpose tiltrekker de største talentene, og det må være genuint. Da får du mer motiverte og high-performing ansatte.”

Indahl sier videre at ansatte ofte blir demotiverte hvis de skjønner at det lederne kommuniserer ikke er ekte.

“Vær autentisk om hvorfor du er i business og la det drive selskapet”, avslutter han.

BackerSkeie takker alle som deltok på topplederfrokosten, og vil særlig takke våre to foredragsholdere, Tellef Thorleifsson og Reynir Indahl.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Lederinnsikt

Se alle artikler

Vianode kombinerer industriell ekspertise og erfaring med finansiell spisskompetanse

– I et partnerskap som dette er det viktig å få med alle perspektiver og kapasiteter, slik at man får det beste ut av alle parter, sier styreleder Asbjørn Søvik om samarbeidet mellom Elkem, Hydro og Altor. Gjennom selskapet Vianode skal trekløveret befeste Norges posisjon i den internasjonale batteriverdikjeden.

Når bygg blir bærekraftige

Rasmus Nord mener stadig flere byggeprosjekter går i en mer bærekraftig retning, men etterlyser enda bedre samarbeid på tvers av verdikjeden. – Viljen til å komme med de gode løsningene er der, men for at endringene skal skje raskere må vi jobbe enda bedre sammen, både på tvers av bransjer og opp mot myndighetene, oppfordrer han.

– Det eneste som er krystallklart er at vi ikke vil gå tilbake til der vi var

Administrerende direktør i Microsoft Norge, Kristine Dahl Steidel, har ingen fasit på hvordan den nye arbeidshverdagen vil se ut, men hun er tydelig på at god kommunikasjon, rett kompetanse og et solid teknologisk fundament vil være avgjørende for å lykkes.