Vegard Cordes Nilsson

Vegard Cordes Nilsson

Chief Financial Officer

Vegard Cordes Nilsson

Chief Financial Officer

Vegard innehar stillingen som CFO hos BackerSkeie, hvor han styrer økonomi- og administrasjonsavdelingen.

Med en bakgrunn i konsulentbransjen, har Vegard vært manager i EYs «Financial Accounting Advisory Services». Han har erfaring med å implementere nye regnskapsstandarder, og utvikle infrastrukturen rundt rapportering for selskaper som planlegger børsnotering. Videre har han tilegnet seg erfaring gjennom utleie til multinasjonale selskap, hvor han har spesialisert seg innen finansiell og bedriftsøkonomisk analyse, regnskapsføring, rapportering og prosessoptimalisering.

Han er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med spesialisering innen finans, og fullført et bredt spekter av bedriftsøkonomiske og finansrelaterte fag.

 

 

Lederinnsikt fra BackerSkeie

Success(ion) – hvem skal erstatte dagens CEO?

Alle toppledere vil uunngåelig forlate sin stilling, men forskning og erfaring har lenge vist at mange organisasjoner er dårlig forberedt på å erstatte dem.

Har du rett struktur på ledergruppa?

Hvilke roller og kompetanse trenger jeg i ledergruppa for å kunne ta de rette beslutningene for å realisere strategien? Og hvordan får jeg et effektivt lederteam? Dette er spørsmål vi stadig oftere må hjelpe CEOs og styreledere med. 

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire, og særlig innen funksjonen økonomi og finans.