Vegard Cordes Nilsson

Vegard Cordes Nilsson

Chief Financial Officer

Vegard Cordes Nilsson

Chief Financial Officer

Vegard innehar stillingen som CFO hos BackerSkeie, hvor han styrer økonomi- og administrasjonsavdelingen

Med en bakgrunn i konsulentbransjen, har Vegard vært manager i EYs «Financial Accounting Advisory Services». Han har erfaring med å implementere nye regnskapsstandarder, og utvikle infrastrukturen rundt rapportering for selskaper som planlegger børsnotering. Videre har han tilegnet seg erfaring gjennom utleie til multinasjonale selskap, hvor han har spesialisert seg innen finansiell og bedriftsøkonomisk analyse, regnskapsføring, rapportering og prosessoptimalisering.

Han er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med spesialisering innen finans, og fullført et bredt spekter av bedriftsøkonomiske og finansrelaterte fag.

 

 

Lederinnsikt fra BackerSkeie

– Du må omfavne generativ AI

Generativ kunstig intelligens har fanget interessen til mange i norsk næringsliv, men konserndirektør for data og teknologi i Schibsted og styreleder i NorwAI, Sven Størmer Thaulow, bekymrer seg for selskapenes evne til å implementere teknologien på en god måte.

Hva er riktig lønnsnivå i ledelsen?

Hva er konkurransedyktig lønn for konsernsjef og direktører? Det spørsmålet diskuteres i disse dager i styrer og kompensasjonsutvalg. BackerSkeie kan bistå med de relevante datapunktene.

Regulering av kjønnsbalanse i styrerommet – et juridisk perspektiv

Innen 2024 er omme, må over 6.500 av landets selskaper ha sikret en balansert kjønnssammensetning i sitt styre. Partner og advokat Caterina Håland Gaeta i SANDS opplever at de fleste er positive til det nye kravet – og at det er både tydelig og ambisiøst. Konsekvensen av å ikke etterleve kravet til 40% kjønnsbalanse i styret per 31.12 kan være betydelig.