Ida Johnsen

Ida Johnsen

Front Office Medarbeider

Ida Johnsen

Front Office Medarbeider

Ida Johnsen er Front Office Medarbeider på deltid, og bidrar i rekrutteringsprosessene gjennom administrative oppgaver samt koordinering av møtevirksomhet.

Ida har en sentral rolle i å imøtekomme og følge opp kunder, kandidater og besøkende til BackerSkeie. I tillegg bistår hun våre rådgivere med diverse oppgaver.

Ida studerer fulltid på Handelshøyskolen BI, der hun gjennomfører en Master of Science i Leadership and Organisational Psychology. Hun har tidligere en bachelorgrad i International Management fra Handelshøyskolen Bi, med et utvekslingsår i Barcelona hos ESADE. Ved siden av studier har hun vært aktiv i flere studentutvalg med ulike verv. Ida har 5 års erfaring fra butikkhandel og kundevirksomhet.

Lederinnsikt fra BackerSkeie

Begynn internt og suppler eksternt: Slik bygger du en solid leadership pipeline

Ved å ha et konkret og aktivt forhold til selskapets “leadership pipeline” får du et bedre grunnlag for å finne den beste personen til lederrollen – uavhengig av om du ender opp med en intern eller ekstern kandidat.

– Den virkelige utfordringen er inkludering

Stadig flere norske selskaper har mangfold og inkludering som et viktig punkt på agendaen, men utviklingen går ikke så raskt som man kunne ønsket. Hva skal til for å skape en mangfoldig arbeidsstyrke og ledergruppe, som på sikt kan sikre bærekraftig økonomisk vekst?

– Fusjonen som skal sikre større slagkraft i fornybarsektorens fremtid

Arbeidet med å fusjonere kraftselskapene Agder Energi og Glitre Energi startet i 2020. Tre år, én pandemi, én energikrise og én krig i Europa senere kunne resultatet, Å Energi, endelig se dagens lys.