Fredrik Andrè Myhre

Fredrik Andrè Myhre

Senior associate

Fredrik Andrè Myhre

Senior associate

Fredrik Andrè Myhre er associate i BackerSkeie og er med i teamet for research og analyse i Norge.

Fredrik Andrè Myhre er researcher i BackerSkeie og bistår klienter på tvers av sektorer og funksjoner. Han inngår i BackerSkeies team innenfor industri. Fredrik har erfaring fra flere ulike sektorer, blant annet industri, fornybar energi, bygg og samferdsel.

Han bistår klienter med rekruttering av leder innen et bredt spekter av funksjoner, som produksjon, økonomi og salg.

Fredrik Andrè har tidligere erfaring innen saksbehandling og endringsprosesser fra en større norsk utdanningsinstitusjon. Han har i tillegg erfaring fra arbeidslivsforskning gjennom tidligere arbeidsforhold. Fredrik har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU.

Lederinnsikt fra BackerSkeie

Hvordan fyller du organisasjonen med de riktige menneskene

I takt med at kampen om talentene tilspisser seg ytterligere, øker også viktigheten av å ha en tydelig strategi for hvordan selskapet skal tiltrekke seg og engasjere kritisk kompetanse for å kunne levere på selskapets strategi - en gjennomarbeidet Talent Acqusition Strategy.

Hvordan sikrer du at nye styremedlemmer får en god start?

Mange selskaper tar for lett på oppgaven med å innlemme nye styremedlemmer og gjøre dem kjent med selskapet og dynamikken. Vi har snakket med Rune Bjerke om hvilke råd han har til selskaper og styreledere.

Trenger 6500 nye kvinnelige styremedlemmer

Regjeringen har nå fremmet et forslag om innføring av krav som innebærer at hvert kjønn må være representert med minst 40 prosent i store og mellomstore norske selskaper. Allerede fra mai 2024 mener regjeringen disse kravene vil gjelde for 8000 selskaper.