Fredrik Andrè Myhre

Fredrik Andrè Myhre

Senior associate

Fredrik Andrè Myhre

Senior associate

Fredrik Andrè Myhre er associate i BackerSkeie og er med i teamet for research og analyse i Norge.

Fredrik Andrè Myhre er researcher i BackerSkeie og bistår klienter på tvers av sektorer og funksjoner. Han inngår i BackerSkeies team innenfor industri. Fredrik har erfaring fra flere ulike sektorer, blant annet industri, fornybar energi, bygg og samferdsel.

Han bistår klienter med rekruttering av leder innen et bredt spekter av funksjoner, som produksjon, økonomi og salg.

Fredrik Andrè har tidligere erfaring innen saksbehandling og endringsprosesser fra en større norsk utdanningsinstitusjon. Han har i tillegg erfaring fra arbeidslivsforskning gjennom tidligere arbeidsforhold. Fredrik har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU.

Lederinnsikt fra BackerSkeie

Har du rett struktur på ledergruppa?

Hvilke roller og kompetanse trenger jeg i ledergruppa for å kunne ta de rette beslutningene for å realisere strategien? Og hvordan får jeg et effektivt lederteam? Dette er spørsmål vi stadig oftere må hjelpe CEOs og styreledere med. 

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire

BackerSkeie tilbyr nå Management for Hire, og særlig innen funksjonen økonomi og finans.

Trine Silje ny partner i BackerSkeie

Trine Silje Nygård begynte 16. april som ny partner i BackerSkeie. Trine Silje har over 20 års erfaring fra ledelse, prosjektledelse, oppbygging av ny virksomhet og ledelsesrådgivning fra Metier, KPMG og Deloitte for klienter i både offentlig og privat sektor. Særlig helsesektoren, prosjektorienterte virksomheter, profesjonelle tjenester og fornybarsektoren har vært fokusområder de senere år.