Anne-Sophie Tvegård

Anne-Sophie Tvegård

Associate

Anne-Sophie Tvegård

Associate

Anne-Sophie Tvegård er associate i BackerSkeie og er med i teamet for research og analyse i Norge.

Anne-Sophie var tidligere Trainee i BackerSkeie, hvor hun var involvert i flere av selskapets rekrutteringsprosesser. Hun hadde en aktiv rolle i Front Office og ansvar for møtekoordinering. Hun har tidligere jobbet på større lederkonferanser i Norge og Europa.

Anne-Sophie har en mastergrad i ledelse fra Høyskolen Kristiania. I tillegg har hun en bachelor i hotelledelse fra Høyskolen Kristiania, og bachelor i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI. Ved siden av studiene har hun hatt flere verv og lederroller i linjeforeninger, og er i dag leder for Masterforeningen ved Høyskolen Kristiania.

Lederinnsikt fra BackerSkeie

Et komplisert interessentbilde er utvilsomt krevende – men bør også være motiverende

Konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, mener at det å sette, konkretisere og følge opp entydige mål kan være noe vanskeligere for offentlige virksomheter enn for private. Men nettopp dette fragmenterte målbildet er en motivator for de rette kandidatene til lederstillinger i offentlig sektor.

Familieeide virksomheter sikrer strategisk viktig kompetanse gjennom nye styremedlemmer

Stadig flere familieeide selskaper henter inn eksterne styremedlemmer for å bistå med å definere og realisere organisasjonens strategi, retning og styringsmodell. Sigurd Haavik i Oslo Family Office mener rollen som styremedlem i familieeide virksomheter krever noe utover faglig kompetanse og erfaring. Det krever empati og gode rådgivende ferdigheter.

Hva skjer hvis vår CEO ikke er tilgjengelig i morgen?

Den erfarne styrelederen John Andersen jr. understreker viktigheten av at styret har et godt svar på hva som skjer – både midlertidig og på lang sikt – dersom en ny CEO av en eller annen grunn må på plass.