Anne-Sophie Tvegård

Anne-Sophie Tvegård

Senior associate

Anne-Sophie Tvegård

Senior associate

Anne-Sophie Tvegård er researcher i BackerSkeie og bistår klienter på tvers av sektorer og funksjoner. 

Anne-Sophie har erfaring fra flere ulike sektorer, blant annet eiendom, finans, industri, energi og teknologi.
Hun bistår klienter med rekruttering av ledere innen et bredt spekter av funksjoner, som økonomi, finans, salg og forretningsutvikling. Hun også med styrerekruttering og ledergruppeevaluering.

Anne-Sophie har en mastergrad i ledelse fra Høyskolen Kristiania. I tillegg har hun en bachelor i hotelledelse fra Høyskolen Kristiania, og bachelor i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI.

Lederinnsikt fra BackerSkeie

Hvordan fyller du organisasjonen med de riktige menneskene

I takt med at kampen om talentene tilspisser seg ytterligere, øker også viktigheten av å ha en tydelig strategi for hvordan selskapet skal tiltrekke seg og engasjere kritisk kompetanse for å kunne levere på selskapets strategi - en gjennomarbeidet Talent Acqusition Strategy.

Hvordan sikrer du at nye styremedlemmer får en god start?

Mange selskaper tar for lett på oppgaven med å innlemme nye styremedlemmer og gjøre dem kjent med selskapet og dynamikken. Vi har snakket med Rune Bjerke om hvilke råd han har til selskaper og styreledere.

Trenger 6500 nye kvinnelige styremedlemmer

Regjeringen har nå fremmet et forslag om innføring av krav som innebærer at hvert kjønn må være representert med minst 40 prosent i store og mellomstore norske selskaper. Allerede fra mai 2024 mener regjeringen disse kravene vil gjelde for 8000 selskaper.