Loader

Industri

Industrisektoren er en dynamisk og kapitalintensiv sektor preget av globalisering, konsolidering og konstant kostnadsfokus. Nye markeder, innovasjon og høyere kompleksitet i verdikjeden gjør vekst både vanskeligere og viktigere. Behovet for rasjonalisering på den ene siden og innovasjon på den andre siden gjør strategiske vurderinger avgjørende for suksess. I tillegg er det et stadig sterkere fokus på teknologi og verdikjedebetraktninger knyttet opp mot miljøspørsmål og knapphet på naturressurser.

Konsulentene i BackerSkeie har i mange år hjulpet industrien med rekruttering til nøkkelposisjoner, og kjenner utfordringene spesielt godt i følgende bransjer:

• Bygg & Anlegg
• Maskin- & Deleindustri
• Prosessindustri
• Engineering

Krav til fremtidens ledere
Aldri før har den rette kombinasjonen av kompetanse og verdier hos en leder vært viktigere enn nå. Innovative ledere med internasjonal erfaring vil sikre suksess. I nær sagt alle verdensregioner vil rekrutteringen og utviklingen av talenter være en større utfordring enn noen gang tidligere. Store endringer på tvers av industrier stiller nye krav til dagens og fremtidens ledere.

Vår ekspertise og våre tjenester
Våre konsulenter har lang erfaring fra industrien og evner å utfordre og finne nye kreative veier for å utvikle og rekruttere ledere. Vi kan for eksempel bidra til å styrke organisasjonen med erfarne ledere innen restrukturering, internasjonalt salg eller strategisk utvikling i produksjons- og prosjektbaserte selskap.

BackerSkeie er samarbeidspartner med noen av de mest spennende og synlige aktørene i industrisektoren. I en stadig mer globalisert verden rekrutterer våre konsulenter ledere som bidrar til suksess både i etablerte og nye markeder. BackerSkeie har satt sammen et av Nordens sterkeste team rundt rekruttering til industrien, for å sikre den høyeste kvaliteten på vår rådgivning og våre kandidater.

Daglige samtaler med ledere og eksperter innen sektoren utvikler vår kompetanse, og gjør at vi kontinuerlig oppdateres med informasjon om de beste talentene i bransjen. Vi har ofte en personlig relasjon til de fremste lederne i industrisektoren, som vi kan aktivere som kilder eller kandidater når den rette stillingen dukker opp. Vår posisjon i markedet og våre personlige relasjoner er ofte avgjørende ved sluttforhandlinger og signering med de fremste kandidatene. Vi føler oss forpliktet til å følge opp ved integreringen, og har regelmessig kontakt med kandidaten og klienten det første året for ytterligere å sikre suksess.

Vi dekker en rekke behov selskap innen sektoren Industri måtte ha:

• Executive Search
• Succession Planning
• Bistand ved fusjoner & oppkjøp
• Styrerådgivning & Rekruttering
• Assessments & Management Audits

Se flere Kontakt oss