Løvenskiold Eiendom AS

Løvenskiold Eiendom AS er et datterselskap av Løvenskiold-Vækerø AS; et familieeid konsern med røtter tilbake til 1649. Løvenskiold Eiendom skal skape verdier gjennom forvaltning og utvikling av fast eiendom, samt være tjenesteleverandør og kompetansemiljø for konsernets øvrige virksomhetsområder. Hovedfokus ligger på kjøp, salg, utleie og utvikling av eiendom innenfor bl.a. bolig, næring og handel. På næringsområdet jobber selskapet for tiden med utviklingen av flere store handelseiendommer i de største byene i Norge.

Løvenskiold Eiendom har en vekststrategi, og konsernet ønsker å øke eksponeringen innen eiendom. Som et ledd i denne strategien skal selskapet styrke bemanningen, og søker nå:

Prosjektsjef Næring 

Markedssjef Næring 

Ansvarlig rådgiver