Intervju i Teknisk Ukeblad

5. november 2019Skrevet av: BackerSkeie

5. november 2019 ble vår konsulent Line Askeland intervjuet i Teknisk Ukeblad. Svenske Robin Pecillo la ut en video av selvskreven vise på sin LinkedInprofil, formet som en åpen søknad til en ukjent, men mulig fremtidig arbeidsgiver.

Svenske Robin Pecillo la ut en video av selvskreven vise på sin LinkedInprofil, formet som en åpen søknad til en ukjent, men mulig fremtidig arbeidsgiver. Askeland har selv mottatt en videosøknad fra en mann i 30-årene. «Han stod på toppen av et fjell, spilte gitar og sang søknaden», forteller hun.

En trend som har kommet til Norge

Metoden Pecillo bruker er ikke ny for rekrutterer Line Askeland. Hun mener videosøknader er noe som nå blir mer vanlig i Norge, og hun har sett flere rekrutteringsbyråer som har begynt å kreve videosøknad.

– Vi kommer til å se flere slike søknader fremover, og de kommer primært fra generasjon Y, som er mer vant til den typen mediehåndtering. De ferdes på Youtube og Snapchat, og er komfortable med å kommunisere på denne måten, sier hun.

Å spille inn søknaden på video fungerer bra i de tilfellene jobbsøker skal skifte bransje, søke jobb i en ny by eller på annet vis trenger å skille seg ut blant mengden. Videosøknad kan også være et godt virkemiddel dersom det er arbeidsgiver marked, altså at det er overflod av en type søkere.

Ikke nødvendigvis hensiktsmessig

– Flere har måttet gå utenfor komfortsonen sin her, men det gjelder foreløpig mest rekruttering av generasjon Y til ulike stillinger. En CV viser bare formalkompetanse, og personligheten din kommer heller ikke frem i en skriftlig søknad. Du har muligheten til å skille deg kraftig ut i en video. Samtidig kan det spare rekruttere for å kalle inn kandidater som åpenbart ikke er aktuelle. Det blir som et slags mini-intervju.

Hun tror dog det er en stund til det blir aktuelt å kreve videointervjuer til topplederstillinger, som hun selv jobber mest med.

– Vi sliter med å få tak i gode toppledere til teknologiselskaper. Å legge terskelen høyere enn nødvendig er ikke hensiktsmessig, sier Askeland.

Saken er et utdrag fra Teknisk Ukeblad, november 2019.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Lederinnsikt

Se alle artikler

Begynn internt og suppler eksternt: Slik bygger du en solid leadership pipeline

Ved å ha et konkret og aktivt forhold til selskapets “leadership pipeline” får du et bedre grunnlag for å finne den beste personen til lederrollen – uavhengig av om du ender opp med en intern eller ekstern kandidat.

– Den virkelige utfordringen er inkludering

Stadig flere norske selskaper har mangfold og inkludering som et viktig punkt på agendaen, men utviklingen går ikke så raskt som man kunne ønsket. Hva skal til for å skape en mangfoldig arbeidsstyrke og ledergruppe, som på sikt kan sikre bærekraftig økonomisk vekst?

– Fusjonen som skal sikre større slagkraft i fornybarsektorens fremtid

Arbeidet med å fusjonere kraftselskapene Agder Energi og Glitre Energi startet i 2020. Tre år, én pandemi, én energikrise og én krig i Europa senere kunne resultatet, Å Energi, endelig se dagens lys.