Intervju i Teknisk Ukeblad

5. november 2019Skrevet av: BackerSkeie

5. november 2019 ble vår konsulent Line Askeland intervjuet i Teknisk Ukeblad. Svenske Robin Pecillo la ut en video av selvskreven vise på sin LinkedInprofil, formet som en åpen søknad til en ukjent, men mulig fremtidig arbeidsgiver.

Svenske Robin Pecillo la ut en video av selvskreven vise på sin LinkedInprofil, formet som en åpen søknad til en ukjent, men mulig fremtidig arbeidsgiver. Askeland har selv mottatt en videosøknad fra en mann i 30-årene. «Han stod på toppen av et fjell, spilte gitar og sang søknaden», forteller hun.

En trend som har kommet til Norge

Metoden Pecillo bruker er ikke ny for rekrutterer Line Askeland. Hun mener videosøknader er noe som nå blir mer vanlig i Norge, og hun har sett flere rekrutteringsbyråer som har begynt å kreve videosøknad.

– Vi kommer til å se flere slike søknader fremover, og de kommer primært fra generasjon Y, som er mer vant til den typen mediehåndtering. De ferdes på Youtube og Snapchat, og er komfortable med å kommunisere på denne måten, sier hun.

Å spille inn søknaden på video fungerer bra i de tilfellene jobbsøker skal skifte bransje, søke jobb i en ny by eller på annet vis trenger å skille seg ut blant mengden. Videosøknad kan også være et godt virkemiddel dersom det er arbeidsgiver marked, altså at det er overflod av en type søkere.

Ikke nødvendigvis hensiktsmessig

– Flere har måttet gå utenfor komfortsonen sin her, men det gjelder foreløpig mest rekruttering av generasjon Y til ulike stillinger. En CV viser bare formalkompetanse, og personligheten din kommer heller ikke frem i en skriftlig søknad. Du har muligheten til å skille deg kraftig ut i en video. Samtidig kan det spare rekruttere for å kalle inn kandidater som åpenbart ikke er aktuelle. Det blir som et slags mini-intervju.

Hun tror dog det er en stund til det blir aktuelt å kreve videointervjuer til topplederstillinger, som hun selv jobber mest med.

– Vi sliter med å få tak i gode toppledere til teknologiselskaper. Å legge terskelen høyere enn nødvendig er ikke hensiktsmessig, sier Askeland.

Saken er et utdrag fra Teknisk Ukeblad, november 2019.

 

Om BackerSkeie

BackerSkeie Executive Search er et ledende selskap i Norge innen Executive Search med lang erfaring fra rekruttering av fremragende ledere og styremedlemmer til norske og internasjonale selskaper. Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Lederinnsikt

Se alle artikler

Vianode kombinerer industriell ekspertise og erfaring med finansiell spisskompetanse

– I et partnerskap som dette er det viktig å få med alle perspektiver og kapasiteter, slik at man får det beste ut av alle parter, sier styreleder Asbjørn Søvik om samarbeidet mellom Elkem, Hydro og Altor. Gjennom selskapet Vianode skal trekløveret befeste Norges posisjon i den internasjonale batteriverdikjeden.

Når bygg blir bærekraftige

Rasmus Nord mener stadig flere byggeprosjekter går i en mer bærekraftig retning, men etterlyser enda bedre samarbeid på tvers av verdikjeden. – Viljen til å komme med de gode løsningene er der, men for at endringene skal skje raskere må vi jobbe enda bedre sammen, både på tvers av bransjer og opp mot myndighetene, oppfordrer han.

– Det eneste som er krystallklart er at vi ikke vil gå tilbake til der vi var

Administrerende direktør i Microsoft Norge, Kristine Dahl Steidel, har ingen fasit på hvordan den nye arbeidshverdagen vil se ut, men hun er tydelig på at god kommunikasjon, rett kompetanse og et solid teknologisk fundament vil være avgjørende for å lykkes.