Eneeier i familiedrevet selskap med milliardomsetning

25. mai 2020Skrevet av: BackerSkeie

I en bransje som opplever raske endringer, opplevde jeg som eier en stagnering i selskapets utvikling, og at vi ikke klarte å henge med i utviklingen. Jeg ønsket derfor at BackerSkeie skulle ta en uavhengig vurdering av både ledergruppe og styreleder i selskapet. Evalueringen viste at ledelsen i stor grad fungerte, men at styreleder ikke klarte å ta initiativ til strategiske diskusjoner og endringer. BackerSkeie hjalp oss derfor i dialogen med styreleder rundt dette, samt kom med gode råd rundt ny lederstruktur og konsernstruktur for hele selskapet som en del av oppdraget.

Se flere artikler

Se alle artikler

Hvordan påvirkes styrearbeid av kriser?

Ekstraordinære prøvelser krever et styre som er bevisst på sitt ansvar, agerer proaktivt og som evner å håndtere situasjonen på kort sikt samtidig som de tenker strategi og posisjonering på lang sikt.

Stadig flere selskaper satser på yngre talenter i sentrale roller

En ny generasjon med lederkandidater inntar den norske forretningsverdenen – utfordrer markedet og aktørene til å bryte med det etablerte og tenke nytt.

Fra reaktiv leverandør til proaktiv toppleder – slik har CIO-rollen endret seg

Det moderne næringslivet styres i stor grad av den teknologiske utviklingen. Hvert teknologiske sprang bringer med seg nye muligheter for de som evner å snu seg raskt om, og nye utfordringer for de som sliter med å følge utviklingen. Derfor vil CIO-rollen få en stadig mer sentral funksjon i toppledelsen.