Loader

Tjenester

Fundamentet for vår rådgivning er en klar forståelse av oppdragsgivers visjon, strategi og kultur. Med dette som utgangspunkt defineres oppdraget. Erfarne rådgivere støttet av et dyktig researchteam, solide prosesser og verktøy sikrer høy kvalitet på rådgivning og kandidater.

Vi bistår våre klienter gjennom tjenestene Executive Search, ledergruppeevaluering, samt styrerekruttering og
-evaluering
.

Se flere Kontakt oss