Direktør Konkurransetilsynet

Det skal tilsettes ny konkurransedirektør etter at nåværende åremål utløper i januar 2022. Stillingen er planlagt utlyst i august 2021.

Som konkurransedirektør får du en sentral rolle i å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å fremme konkurranse til fordel for forbrukere og næringsliv. Oppstart av rekrutteringsprosess er planlagt fra august, med utlysning av stillingen mot slutten av august.

Les mer om Konkurransetilsynet på www.kt.no.

Følg BackerSkeie på www.backerskeie.no så ser du stillingsannonsen der når den kommer. Ta evt. gjerne også kontakt med partner Ann-Kristin Nyrønning, tel. 92085397 eller rådgiver Mats Herman Hjelmtvedt, tel. 95884959, dersom du ønsker mer informasjon.