Administrerende direktør

GIEK og Eksportkreditt slås sammen for å videreutvikle Norges fremste kompetansemiljø innen eksportfinansiering. Til å lede den nye etaten søkes Administrerende direktør.

NB: Vi har tekniske problemer med vårt søknadsregistreringssystem. Søknad med CV, og eventuell anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må derfor sendes per e-post mail@backerskeie.com innen 7. mars 2021. Eventuell anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes. Merk e-posten «Søknad administrerende direktør Eksportfinans».

 

Formålet med sammenslåingen er å gjøre tilbudet enklere for næringslivet samt skape et mer effektivt eksportfinansieringssystem.

Den nye virksomheten organiseres som en etat underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og skal være operativ senest 1. juli 2021. Virksomheten vil ha et viktig samfunnsoppdrag i å fremme norsk verdiskapende eksport gjennom å utstede og følge opp lån og garantier på vegne av den norske stat. Tilbudet er et supplement til kommersiell finansiering. Med 140 høyt kompetente medarbeidere, en utlånssaldo på rundt 55 milliarder kroner og en garantiportefølje på rundt 100 milliarder kroner, blir virksomheten en viktig aktør i den norske finansbransjen.

Administrerende direktør skal lede arbeidet med å samle den nye etaten rundt sentrale strategiske mål, bygge felles kultur, systemer og prosesser, og realisere potensialet i et samlet offentlig tilbud av eksportfinansiering. Viktige oppgaver blir å sikre prioriteringer, kompetanse og kapasitet for å ivareta et bredt eksportfinansieringsarbeid, samt å videreutvikle landets fremste kompetansemiljø innen eksportfinansiering. Videre blir det viktig å bygge gode relasjoner til norsk eksportindustri, eier og samarbeidspartnere, samt å delta i relevante internasjonale fora.

Aktuelle kandidater har erfaring som leder på høyt nivå innen bank/finans og/eller eksportrettet industri. Bred kommersiell innsikt, og god forståelse for norsk eksportnæring, er viktig. Erfaring fra og/eller forståelse for kredittgivning, risikostyring og restrukturering av større og komplekse kredittengasjementer, er ønskelig.

Vi ser etter en administrerende direktør som er trygg og tydelig, med klare ambisjoner, strategiske evner og høy faglig integritet. Som leder må man være vant til å bygge relasjoner på høyt nivå, og være trygg i den eksterne delen av lederrollen. Stillingen krever meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, så vel som høy gjennomføringskraft og arbeidskapasitet. Ikke minst er det viktig å ha evne til å engasjere og motivere medarbeidere med høy faglig kompetanse.

Stillingen er en åremålsstilling med førstegangsansettelse for seks år og mulighet for gjenoppnevning for ytterligere en periode på inntil seks år. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres. Lønn etter avtale.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Jon Erling Tenvik, tlf. 971 35 750 / Are K. Skeie, tlf. 950 66 183 eller styreleder i interimsstyret, Morten Støver, tlf. 909 74 973.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.