Loader

Services

Sektoren Services har økt over mange år som følge av utviklingen mot stadig mer spesialisering og outsourcing. Stadig mer profesjonelle og internasjonale kunder fokuserer stadig sterkere på kjerneforretningen, setter ut funksjoner og krever mer av sine leverandører når det gjelder kompetanse og løsninger. Leverandørene på sin side får stadig større utfordringer innen utvikling av kompetansen og øke effektiviteten som er nødvendig for å sikre konkurransekraft.

Sektoren Services består av en rekke ulike bransjer:

• Profesjonelle tjenester
• Business & Services/BPO
• Supply Chain & Logistikk
• Shipping

Krav til fremtidens ledere
Dagens ledere innen sektoren må takle en rekke nye utfordringer og muligheter relatert til teknologi, organisasjon og global konkurranse. Visjonære og innovative ledere må bygge den rette kulturen og strukturen både operasjonelt og finansielt i sine selskaper.

Vår ekspertise og våre tjenester
Våre konsulenter har erfaring og kompetanse innen rekruttering til ulike roller i sektoren. Vi har ofte en relasjon til mange av de sterkeste lederne i bransjen. BackerSkeie er samarbeidspartner med noen av de mest spennende og synlige aktørene i sektoren Services. I en stadig mer globalisert verden rekrutterer våre konsulenter ledere som bidrar til suksess både i etablerte og nye markeder.

BackerSkeie har satt sammen et av Nordens sterkeste team rundt rekruttering til selskaper innen sektoren. Dette fokuserte teamet skal sikre klientene den høyeste kvalitet på prosess og kandidater. Vår posisjon i markedet og våre personlige relasjoner er ofte avgjørende ved sluttforhandlinger med de sterkeste kandidatene. Vi har regelmessig kontakt med kandidat og klient for å sikre en vellykket integrering.

Vi dekker en rekke behov selskap innen tjenestesektoren måtte ha:

• Executive Search og Succession Planning
• Støtte IPOs og M&As
• Styrerådgivning & -rekruttering 
• Assessments & Management Audits

Se flere Kontakt oss