Styrerekruttering og
-evaluering

Totalt er ansvaret for det enkelte styret blitt mer omfattende, og risikoen for virksomhetens omdømme og finansielle utvikling er blitt større. Å velge riktig styre Det er fordelaktig om styret har bredde og dybde i sin kompetanse, og er rustet til å gå inn i de utfordringene virksomheten står overfor. Styrerekruttering og -evaluering er viktige … Fortsett å lese Styrerekruttering og
-evaluering